Teknologisk Institut søger EU-midler til avancerede griberobotter - Projektet PickAndPlaceRobotics skal bringe robotter tættere på menneskelignende evner inden for gribning og håndtering af vilkårlige emner.

robothånd holder cylinder

Teknologisk Institut søger EU-midler til avancerede griberobotter - Projektet PickAndPlaceRobotics skal bringe robotter tættere på menneskelignende evner inden for gribning og håndtering af vilkårlige emner.

Robothånd griber efter flaskeCenter for Robotteknologi har sammen med seks partnere fra fire EU-lande netop indsendt en ansøgning til EU’s 7. rammeprogram. Konsortiet søger penge til udvikling af avancerede griberobotter, der kan finde og gribe fat om både kendte og ukendte genstande som eksempelvis en kop, en bold eller en frugt lige så let, som mennesker gør det.

Konsortiet
Konsortiet samler specialister fra i alt fire EU-lande fordelt på følgende partnere:

  • Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi
  • Syddansk Universitet
  • Scape Technologies A/S
  • Fraunhofer IPA, Tyskland
  • SCHUNK GmbH, Tyskland
  • Bristol Robotics Laboratory, England
  • Budapest University of Technology and Economics, Ungarn

Teknologien
Projektet PickAndPlaceRobotics handler om at udvikle avancerede softwaresystemer, der sætter en robot i stand til at agere i på forhånd ukendte omgivelser ved at integrere input fra tre specialiserede teknologifelter: Visionteknologi, berøringssensorer og kontrolsystemer.

Beskrivelse af robothåndRobotten bliver i stand til at finde både kendte og ukendte objekter, danne sig et billede af hvordan den får det bedste greb om objektet og herefter løbende justere, når den tager fat og måske mærker, at grebet ikke er optimalt. Alt sammen handlinger, der for os mennesker er helt naturligt, men som hidtil har været lukket land for robotter, der ud fra nuværende standarder kun kan håndtere kendte objekter i kendte omgivelser, og hvor selv små afvigelser fra det kendte resulterer i fejl. Hvis en kop for eksempel mangler hanken, eller en bold er våd og dermed mere glat, end robotten er programmeret til at forvente, kan det medføre, at robotten taber genstanden eller slet ikke kan få fat om den.

To fokusområder
Teknologien vil igennem projektperioden blive testet og demonstreret på to områder:

  • En såkaldt bin-picking celle, hvor robotten skal kunne plukke varierende og usystematisk organiserede emner fra eksempel en kasse og således løse håndteringsopgaver for SMV’er
  • En mobil servicerobot, der vil kunne løse opgaver på sygehuse, plejehjem og i menneskers eget hjem, for eksempel oprydning, indsamling af vasketøj og rengøring.

Projektets samlede budget er på 30 millioner kr., hvoraf der søges om tilskud på ca. 23 millioner kr.

EU’s behandling af de indsendte ansøgninger forventes at begynde i løbet af de kommende måneder.