Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Telemedicin på dagsordenen i 2015

Anders Lyck Fogh-Schultz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 87.

Telemedicin på dagsordenen i 2015

Telemedicin på dagsordenen i 2015

Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har i 2015 haft stort fokus på telemedicin.

I relation til Instituttets deltagelse i projektet TeleMed.nu – Danmark som telemedicinsk foregangsland, har vi bl.a. udarbejdet to inspirationskataloger om telemedicin.

Vi har udarbejdet et inspirationskatalog, der er henvendt til danske kommuner og offentlige institutioner, hvor især potentialet i telemedicin er blevet belyst. Det andet inspirationskatalog er henvendt til dansk erhvervsliv, hvor vi giver input til god forretning og innovation på det telemedicinske område.

Inspirationskatalogerne, der udkommer primo 2016, er udviklet i samarbejde med GTS-institutterne Alexandra, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut og er del af det overordnede arbejde med at adresserer en række problemstillinger i relation til arbejdet med telemedicin og søger at skabe fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. For at nå dette mål, er det en forudsætning, at aftagersiden og leverandørsiden er bevidste om hinandens krav og kompetencer –og inspirationskatalogerne skal således invitere til denne indbyrdes dialog.

Derudover har det nationale netværk for velfærdsteknologi, CareNet, der sekretariatsbetjenes af Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, også haft fokus på telemedicin i årets løb. I foråret inviterede CareNet til temadagen Kom godt i gang med telemedicin, der blev afholdt i Odense. CareNet sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af sundheds- og velfærdsteknologi på dagsordenen og søger at skabe synergi mellem aktørerne på sundheds- plejeområdet i Danmark.

Temadagen om telemedicin havde til formål at give deltagerne gode råd til, hvordan især kommunerne og regionerne kommer godt i gang med telemedicin, og de deltagende virksomheder fra leverandørsiden præsenterede en række af de telemedicinske løsninger, der eksisterer på markedet i dag. Helt konkret gav temadagen de deltagende kommuner og regioner konkrete redskaber til at udvælge det rigtige telemedicinske produkt og tips til, hvordan tværsektorielle samarbejder kan etableres. På temadagen var der indlæg fra:

  • Bitten Beyer, Slagelse Kommune
  • Kenneth Mikkelsen, Syddansk Sundhedsinnovation
  • Daniel Fragtrup, Teknologisk Institut
  • Kristian Kidholm, CIMT (Center for Innovativ Medicinsk Teknologi)
  • Tina Achard Heide, TeleCare Nord

Konsulent Gitte Femerling fra Omsorgssystemet ved Hillerød Kommune var deltager på temadagen, og hun fortæller her, om det faglige udbytte:

- Jeg var med på dagen, fordi jeg forsøger, som Hillerød Kommunes repræsentant i forhold til sundheds-IT, og som ansvarlig for vores omsorgssystem, at holde mig opdateret på det telemedicinske område. Kommunerne skal inden udgangen af 2019 være i gang med telemedicin.

Det var derfor meget interessant dels at få bekræftet endnu en gang, at man ikke altid skal regne med de store besparelser på telemedicin – og det var en virkelig øjenåbner at se Kristian Kidholms tjekliste for implementering af telemedicin. Tjeklisten er virkelig brugbart i forhold til ”fodarbejdet” med direktionen i kommunen og det politiske niveau, så forventninger til telemedicin er afstemte af alle på forhånd. Det var også spændende at høre om TeleCare Nord – som jo bliver model for den videre udbredelse af telemedicin. Endelig var det meget inspirerende at kunne besøge de forskellige stande i forlængelse af oplæg – og se hvad virksomhederne og leverandørerne kan tilbyde. Alt i alt er jeg meget interesseret i at holde mig opdateret på området, og en temadag som denne er både god og nødvendig, slutter Gitte Femerling fra Hillerød Kommune.

Netop Tjekliste for vurdering af telemedicin, som omtalt oven for, er central i arbejdet med telemedicin i de danske kommuner. Tjeklisten er udarbejdet af Statens Serum Institut og National Sundheds IT (NSI). Forskningsleder ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital Kristian Kidholm, der har udarbejdet tjeklisten, fortæller:

- Telemedicin er for alvor på vej ind i det danske sundhedsvæsen, og i de kommende år skal der træffes mange beslutninger om indførelse af telemedicin. Vi har derfor udarbejdet en tjekliste, som kan hjælpe ansatte på sygehuse og i kommuner, med at indsamle den information, der er nødvendig for at kunne vælge den rigtige teknologi. Udfordringen er, at der er mange påstande om telemedicin, og sygeplejersker og læger i sundhedsvæsenet skal kunne gennemskue, hvilke påstande der holder vand og er evidensbaserede, og hvilke påstande der er ren ønsketænkning. Hvis det sidste er tilfældet, skal vores personale og vores ledere i sundhedsvæsenet vide det, og denne viden kan tilvejebringes ved at følge den relativt enkle liste. Tjeklisten, der indeholder 33 forskellige spørgsmål inden for områderne: Teknologi, Sikkerhed, Klinisk effekt, Borgerens/patientens perspektiv, Økonomi, Organisation, Jura og etik, Referencer, sikrer med andre ord overblik, samt at vi får stillet de samme krav til telemedicin, som vi stiller til alt muligt andet i sundhedsvæsenet, slutter Kristian Kidholm.

Centerchef på Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, Jørgen Løkkegaard, konkluderer om centrets arbejde med telemedicin i løbet af 2015:

- Teknologisk Institut har valgt at gå aktivt ind i arbejdet med telemedicin, fordi vi har en unik mulighed, som teknologi-kyndig organisation, for at kunne facilitere samarbejdet mellem dansk erhvervsliv og det offentlige Danmark. Udviklingen af telemedicin, hvor danskerne f.eks. kan klare lægebesøget hjemme i stedet for at skulle hen til læge eller hospital er i rivende udvikling. Men som situationen er i dag, mangler der i høj grad fælles standarder for telemedicinske systemer, og der er et stort behov for at skabe langt bedre sammenhænge på tværs mellem alle aktører i sundhedssystemet – fra borger til sundhedsprofessionelle i alle sektorer. Og så længe vi ikke kan skabe sammenhæng, svækker det udviklingen af det lovende marked for telemedicin, fordi de enkelte systemer udvikles og lever som isolerede øer.

- Indsatsen, som vi er del af sammen med de øvrige GTS-institutter, skal udvikle et økosystem, der skaber fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. Der bliver udviklet en værktøjskasse baseret på den nyeste viden på feltet og en grundig kortlægning af området. Arbejdet omfatter forretningsmodeller, internationale standarder og fælles tekniske snitflader, open source kerneteknologi og infrastruktur, der giver kommercielle udbydere inden for telemedicin mulighed for at tilbyde deres komponenter i en samlet ramme, hvorfra løsninger kan sammensættes på tværs af forskellige leverandører og brugere, slutter Jørgen Løkkegaard.

Links:

Telemed.nu

Tjekliste til vurdering af telemedicin

CareNet