Temadag: Flow- og energimåling til forsyningerne

Anders Koustrup Niemann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 84.

Temadag: Flow- og energimåling til forsyningerne

Nyheder og erfaringer i forbindelse med vand-, fjernvarme- og kølemåling samt on site clamp-on måling 3. december 2013 · Aarhus

Flow- og energimåling spiller en stor rolle inden for forsynings- og energisektoren, fordi den både danner grundlag for afregning og har stor betydning for styring og regulering af den hydrauliske strømning.

På temadagen blev de forskellige måleprincipper og deres anvendelse i praksis belyst, ligesom der blev givet eksempler på fastlæggelse af måleusikkerheden, bl.a. ved anvendelse af Monte Carlo-metoden.

Smart metering har gennem nogle år været i fokus inden for elforsyningen og vinder i dag kraftigt indpas også i forbindelse med afregning af vand og fjernvarme. På temadagen var der særlig fokus på dette, og på de udfordringer det giver med hensyn til datahåndtering og sikring mod målefejl. Også de krav man bør stille ved anskaffelse af Smart Meters blev belyst.

En udfordring ved afregningsmåling baseret på energimåling er, at afkølingen let bliver for ringe. Løsningsmuligheder for dette blev belyst ud fra bl.a.forsyningernes erfaringer. I takt med stigende interesse for anvendelse af fjernkøling samt en øget distribution med anvendelse af egentlige kølemidler, stilles der nye krav til målere og til kalibrering. Det sidste blev belyst bl.a. ud fra pilotkalibrering af målere ved anvendelse af glycolblandinger.

I mange praktiske sammenhænge efterlyses clamp-on målere enten egnet til at kontrollere eksisterende målere eller til at give supplerende informationer om de aktuelle strømningsforhold i rørledninger. Det afsluttende indlæg belyste dette bl.a. med inddragelse af den nyeste viden.

Flowtemadagen, der efterhånden er blevet en fast tradition, arrangeres i samspil med Flowcenter Danmark (et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut).

Alle indlæg fra temadagen finder du herunder:

Teknologisk Institut