Temadag: Robotteknologi i pakkeri, lager og produktion

KUKA har udviklet en række nye, avancerede 3. generations-robotter specielt til håndtering af kunststof. Robotterne giver optimerede arbejdsprocesser, forkortede cyklustider og en bedre udnyttelse af procestiden.

Temadag: Robotteknologi i pakkeri, lager og produktion

Automatisering ved hjælp af fleksible og omstillingsdygtige anlæg baseret på robotter er begyndt at puste globalisering og outsourcing i nakken som den bedste og mest oplagte vej til at holde lønomkostningerne nede. Det, der i første omgang kan ligne en dyrere løsning end at sende løntunge processer til eksempel Østeuropa eller Kina, kan i længden rumme endog meget store fordele.

I de seneste år er antallet af robotter i Danmark nærmest eksploderet, og robotterne bliver mere og mere fleksible og anvendes i et stigende antal forskellige funktioner. Sammenlignet med vores nabolande er vi desværre stadig langt bagefter, og investeringer i robotter – herunder ikke mindst optimering i anvendelsen af dem – bliver derfor en vigtig konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Center for Emballage og Transport ved Teknologisk Institut holder derfor en temadag om brug af robotteknologi i pakkeriet, på lageret og i produktionen. Temadagen giver deltagerne svar på en række aktuelle spørgsmål:

  • Kan robotter løse problemer med at skaffe den fornødne arbejdskraft?
  • Kan robotter medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet?
  • Kan robotter understøtte udviklingen af RFID?
  • I hvilke situationer kan robotter ikke anvendes?

Temadagen henvender sig til virksomheder, der overvejer eller står over for investeringer i robotteknologi. Temadagen afholdes på Teknologisk Institut torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 09.00 – ca. 16.30.

Klik her for tilmelding og information om dagens program