Thürmer Tools - Dataanvendelse blev vejen ud af finanskrisen

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Thürmer Tools - Dataanvendelse blev vejen ud af finanskrisen

Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store muligheder i dataanvendelse.

Om virksomheden
Familievirksomheden Thürmer Tools blev grundlagt helt tilbage i 1898, og fire generationer senere drives virksomheden i dag af Erick Thürmer. Virksomheden har siden starten produceret og solgt gevind, bor og spåntagende værktøjer, og virksomhedens brede vifte af produkter anvendes både i industrien og af håndværkere. I dag sælger Thürmer en lang række standardprodukter i forskellige dimensioner på deres webplatform til danske og udenlandske grossister. Derudover tilbyder Thürmer også specialproduktion af gevindværktøjer, som konstrueres direkte fra tegning. Specialværktøjerne produceres hovedsageligt til større virksomheder inden for industri og offshore.

Da krisen satte ind, blev virksomheden hårdt ramt. Men Thürmer formåede at overleve efter en nærmest mirakuløs turn-around. Størstedelen af produktionen var flyttet til Kina, og der var lukket ned for produktion af gevindværktøj i Danmark. Det insisterer man dog på at lave om som en del af turn-around processen, da man har igangsat et storstilet projekt med at in-source dele af produktionen i løbet af 2015. Man har identificeret et nyt marked ved at kombinere 3D-printning af materialet og en efterbehandling af emnet og ønsker på den baggrund at øge produktionen i Danmark. Derfor er man netop begyndt med at 3D-printe emner hos Teknologisk Institut i Aarhus for derefter at efterbehandle emnerne på eget udstyr. Og Thürmer er faktisk de første i verden til at tage patent på 3D-printning af gevindværktøjer. Thürmer beskæftiger i dag 25 medarbejdere, hvoraf de fleste arbejder med lager og spedition. Med in-sourcing af produktionen flyttes et betydeligt antal arbejdspladser dog fra Kina til Danmark. I dag har man to medarbejdere, som arbejder med at analysere data. Men også dette antal forventes at stige fremadrettet i takt med, at virksomheden bliver endnu mere datadrevet.

Udvikling i dataanvendelse
Dataanvendelse er en forholdsvis ny ting hos Thürmer. På nuværende tidspunkt anvender man hovedsageligt kunde- og markedsdata. Ambitionen er dog på sigt at anvende data i flere forskellige henseender. Det hele startede med, at der midt i krisen opstod et akut behov for at få indsigt i, hvad virksomheden i realiteten levede af. Krisen havde været en øjenåbner i forhold til effekten af markedsændringer og betydningen af hele tiden at være up-to-date med markedets udvikling og kundernes ageren. Her er data kommet til at spille en afgørende rolle.

En af de erkendelser, man gjorde sig, var, at kunderne i højere grad skubber deres lagre længere tilbage i værdikæden til der, hvor Thürmer befinder sig som underleverandør. Det betyder med andre ord, at kunderne ikke køber Thürmers produkter for at have dem liggende på lager. De køber produkterne, når de får brug for dem. Derfor fandt man ud af, at det er altafgørende for Thürmer at være synlige og hele tiden til stede, når kunderne har brug for det.

Vi kom til en erkendelse af, at vi i bund og grund ikke sælger gevind. Vi sælger huller. Derfor er det vigtigt, at vi er til stede, når vores kunder har brug for et hul”. Erick Thürmer, Direktør, Thürmer Tools.

På den baggrund begyndte Thürmer at anvende data til at lære deres kunder bedre at kende ud fra mantraet om, at jo tættere man er på sine kunder, jo nemmere har man ved at fastholde dem. Ved hjælp af Google Analytics – som er et værktøj til professionel webanalyse – begyndte Thürmer at afdække deres kundemålgruppes handlingsmønstre på Google. Derved har Thürmer fået indblik i, hvad der bliver søgt efter inden for Thürmers produktområde, hvordan de besøgende ankommer til Thürmers website og webshop – og bruger den – og hvordan man kan få dem til at blive ved med at komme tilbage. Samtidig har man sammen med Google designet nogle algoritmer, der gør, at Thürmer er de første, som kommer frem, når der søges på helt specifikke produkter. Desuden har man gjort det muligt for kunderne at købe de produkter, de har brug for, med ganske få klik.

I samme ombæring stod det klart, at tilgængelighed og leveringstid umiddelbart betyder mere end pris – især for specialprodukter. Det var her, at idéen opstod til at arbejde målrettet med 3D-print af metalemner. Dette lader sig selvsagt kun gøre, hvis man som virksomhed har et datadrevet set-up. Når det planlagte produktionsanlæg i Danmark er endeligt på plads, kan Thürmer tilbyde deres kunder 48 timers-levering på specialværktøjer fra tegning til levering. På den måde skabes en mere effektiv og fleksibel forsyningskæde, hvilket både øger Thürmers leveringssikkerhed, gør dem mere omkostningseffektive og samtidig bedre i stand til at reagere hurtigere på markedsbevægelser.

I takt med at Thürmer in-sourcer dele af produktionen, opstår der også en række nye dataanvendelsesmuligheder. Man har ambitioner om i stigende grad at bruge produktionsdata – sammen med kundedata – til produktudvikling og til at styrke den service, som kan ydes på de enkelte produkter. Gennem 3D-printning af gevindværktøjerne, er det muligt at gøre produkterne ’intelligente’. Eksempelvis tester man på, hvordan man kan indlægge teknologi i såkaldte maskintappe, så man har mulighed for at monitorere brugen af tappen hos kunden. Man vil kunne se, hvornår det er tid til udskiftning, så man får udskiftet tappen, inden der er risiko for, at den går i stykker. Dette er værdifuld indsigt for kunden, da man herved eliminerer en betydelig risiko for at lave ’dårlige’ huller, som ikke lever op til de skrappe standarder, som mange slutbrugere af Thürmers produkter står overfor. Samtidig vil det være muligt for Thürmer at holde øje med, hvornår det er tid til at besøge den pågældende kunde igen og sælge nogle flere tappe.

Det vil være vanvittigt interessant for os at følge med i, hvordan folk bruger vores værktøj, og hvor længe det holder. Vi vil kunne se, hvornår en given kunde har brændt sig igennem 90 tappe og kun har 10 tilbage på lager. Så ved vi, det er tid til at sælge nogle flere tappe til dem”. Erick Thürmer, Direktør, Thürmer Tools.

Erick Thürmer er overbevist om, at fremtiden ligger i 3D-printing. I skrivende stund har Thürmer en masse ressourcer bundet i deres varelager, som hovedsageligt består af halvfabrikata, som de skal lave restarbejde på. Man forventer, at man om et par år vil være i stand til at printe de færdige produkter frem for at have en masse halvfabrikata liggende på lager. Om fem år, når teknologien er mere modnet, forventer Erick Thürmer, at de har investeret i egne 3D-printere, mens han om 10-15 år regner med, at der vil stå 3D-printere rundt omkring i byggemarkeder og industrivirksomheder. Når dette stadie nås, vil Thürmers kunder kunne tilgå skæredata gennem en ’Thürmer-app’, så de kan printe deres egne produkter.

Gevinster og konsekvenser
Dataanvendelse er blevet en vigtig konkurrenceparameter for Thürmer. Bedre kundekendskab og større agilitet har helt konkret udmøntet sig i øget indtjening. Men Thürmer vurderer, at beslutningsgrundlaget generelt er blevet styrket, og at datadrevne beslutninger oftere leder til øget kvalitet og hastighed i ledelsesbeslutningerne. Og det har været uvurderligt for Erick Thürmer i arbejdet med først og fremmest at sikre overlevelsen og derefter sikre fortsat vækst i virksomheden. Eksempelvis kom et datadrevet beslutningsgrundlag til sin ret i forbindelse med beslutningen om igen at placere en del af produktionen i Danmark, da man hurtigt kunne danne sig et overblik over fordele og ulemper ved en sådan beslutning.

Barrierer og udfordringer
Thürmer var fra start klar over, at den organisatoriske del var mindst lige så vigtig som den teknologiske del i bestræbelserne på at blive mere datadreven. Det betød først og fremmest, at medarbejderne skulle købe idéen om, at det var nødvendigt at arbejde mere dataorienteret. Det har til tider været vanskeligt, da det også har betydet ændrede arbejdsgange og krav for de fleste medarbejdere. Dels har man været nødt til at køre interne kurser og uddannelsesaktiviteter, og dels er der sket en naturlig udskiftning i medarbejdere som følge af de omfattende ændringer. Til gengæld var det efter eget udsagn til Thürmers fordel i denne henseende, at virksomheden var millimeter fra at lukke, og at det derfor var tydeligt for de fleste, at der skulle drastiske ændringer til for at lave en succesfuld turn-around.

Som leder kan man selvfølgelig bestemme, at virksomheden skal arbejde mere dataorienteret. Men hvis idéen ikke kan sælges til medarbejderne, vil det højst sandsynligt ikke blive så vellykket”. Erick Thürmer, Direktør, Thürmer Tools.

For Thürmer har det ikke været svært at se business casen i at investere i teknologiløsninger, som har gjort virksomheden mere datadrevet. Dog viste det sig vanskeligt at få finansieret tiltag i den retning, da det ikke var muligt at finde risikovillig kapital. Til gengæld fandt man hjælp gennem forskellige støtteordninger og programmer, hvilket blandt andet har gjort det muligt at 3D-printe hos Teknologisk Institut i Aarhus, som samtidig også har givet uvurderlig sparring på området.

Gode råd og erfaringer
Den største succesfaktor for Thürmer har været at sikre det rigtige mindset på tværs af hele organisationen. For Erick Thürmer var det også vigtigt tidligt i forløbet at komme til erkendelse af, at man højst sandsynlig ikke selv kan operationalisere at gøre virksomheden datadrevet. Som virksomhedsleder kan man sagtens have visionen og idéerne til, hvordan virksomheden skal bevæge sig mod at blive mere datadrevet. Thürmer var aldrig i datamæssig forstand nået til, hvor de er i dag, hvis ikke de havde ansat de rigtige folk. Og Erick Thürmer peger på, at det er vigtigt for de fleste virksomheder, som ikke er født datadrevne.

Til sidst sætter Erick Thürmer en tyk streg under, at datadrevet ledelse ikke kan stå alene. Data skal gå hånd i hånd med andre ledelsesmæssige aspekter. Men Erick Thürmer er ikke et sekund i tvivl om, at brugen af data har vist sig på bundlinjen.

Thürmer Tools er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?