Undersøgelse af arbejde med unge og entreprenørskab for unge

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Teknologisk Institut tilvejebringer for EU-Kommissionen viden om, på hvilken måde det at få unge i arbejde kan bidrage til trivsel og velstand i samfundet gennem øget fokus på undervisning i entreprenørskab.

Undersøgelse af arbejde med unge og entreprenørskab for unge

Antallet af unge europæere, der står overfor svære udfordringer og modgang, er vokset siden starten på den økonomiske krise i 2008, og deres situation er ikke blevet bedre siden da. Tværtimod ser fremtidsudsigterne for unge i store dele af Europa ud til at være ganske håbløs.

Teknologisk Institut tilvejebragte for EU-Kommissionen viden om, på hvilken måde det at få unge i arbejde kan bidrage til trivsel og velstand i samfundet gennem øget fokus på undervisning i entreprenørskab, støtte til mere selvstændighed og evne til at tage initiativer blandt unge mennesker.

Studiet havde 11 separate formål:

 1. At undersøge den nuværende status i forhold til undervisning i entreprenørskab/læring om entreprenørskab
 2. At undersøge arbejdet med unges tilstedeværelse og rolle i entreprenørskabsuddannelsens kontinuum
 3. At indtænke entreprenørskab som et værktøj til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og social udstødelse
 4. At analysere ikkeformelle tilgange til læring i forbindelse med arbejdet med unge, der stimulerer kreativitet, innovation og entreprenørskab
 5. At undersøge, hvordan man kan bedømme resultaterne af undervisning i entreprenørskab i forbindelse med arbejdet med unge
 6. At sammenligne tilgængelige rammer og systemer til validering af ikkeformel/uformel læring herunder Den Europæisk Referenceramme for Kvalifikationer (EQF)
 7. At analysere de kvalifikationer og kompetencer, som undervisere har brug for, hvis de skal levere kvalitetsuddannelse inden for entreprenørskab
 8. At undersøge muligheder for partnerskaber og samarbejde på tværs af sektorer inden for entreprenørskabsuddannelser
 9. At give en oversigt over mulighederne og forhindringerne ved at fremme en social entreprenørskabsmodel
 10. At analysere potentialet og effekten af EU's programmer for unge i forhold til læring om entreprenørskab
 11. At formulere anbefalinger til, hvordan man kan måle forløbet og betydningen af sådanne initiativer.

Undersøgelsen anvendte en omfattende indsamling af dokumentation, der var relevant i forhold til de 11 formål, fra alle EU's medlemsstater. Vi brugte desk research til at kortlægge den aktuelle situation. Vi interviewede relevante nationale og europæiske interessenter, og identificerede god praksis. Slutteligt udarbejdede vi 12 detaljerede casestudier på gode nationale tiltag. Resultaterne blev offentliggjort i slutningen af 2016  i en omfattende rapport med bilag med landerapporter, en oversigt over god praksis samt casestudier.

Du kan læse og downloade rapporten her Taking the future into their own hands - Youth work and entrepreneurial learning.