Undersøgelsesmetoder - 3 Ledningslokalisering

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - 3 Ledningslokalisering

Ledningslokalisering

Ledningslokalisering anvendes til at lokalisere ledninger, hvis forløb ikke er kendt. De metoder, man benytter til ledningslokalisering, medfører, at man kan bestemme, hvor en ledning ligger uden at skulle grave op. Det medfører samtidig, at ledningslokalisering normalt er både hurtigere og billigere, end at fastlægge et ukendt ledningstrace ved opgravning. Eksempelvis vil det altid kunne betale sig at benytte ledningslokalisering i trafikerede områder. 

Lokaliseringen kan ske ved at indføre en radiosonde i ledningen og med en modtager på jordoverfladen lytte sig frem til sondens placering.

Lokaliseringsudstyr med radiosonde kan også anvendes til lokalisering af forstoppelser, brud o. lign. Herved kan gravearbejde begrænses til det mest nødvendige, når skaden skal udbedres.

Lokalisering kan også foregå ved at påføre ledningen en elektrisk spænding og derefter fra jordoverfladen lokalisere magnetfeltet om ledningen. Da de fleste afløbsrør er lavet af et materiale, der ikke kan påføres en spænding, kan metoden anvendes ved at indføre en metaltråd (fx en split) i ledningen.

Utætheder på ledninger under tryk dvs. vandledninger eller trykledning til spildevand kan spores ved at lytte sig frem med specialudstyr. Til det formål benyttes en pulsgenerator. Denne metode er ikke beskrevet i denne vejledning


3.1 Sondelokalisering

Figur 3.1.1
Figur 3.1
Ledningslokalisering ved hjælp af radiosonde


Metodebeskrivelse
Sporingsudstyret består af en sonde, der fungerer som en lille radiosender, samt en bærbar modtager/antenne, der kan modtage radiosignalerne fra senderen. Sonden kan være separat eller indbygget i et TV-inspektionsudstyr.

Ved hjælp af modtageren/antennen kan man nu fra jordoverfladen lytte sig frem til, hvor sonden og dermed ledningen ligger. Ved lokaliseringen findes ledningens placering i planen. En del udstyr kan angive en omtrentlig lægningsdybde i op til 5 meters dybde.

Ledningslokaliseringsudstyr er ikke beregnet til en nøjagtig opmåling af ledninger. Hvis ledningernes placering yderligere ønskes bestemt ved koordinater, kan dette fx gøres ved at anbringe en GPS-sender i overfladen.

Når man skal lokalisere en forstoppelse eller et sted, hvor ledningstværsnittet er brudt sammen, føres sonden ind i røret, så langt som det er muligt. Derefter kan man fra jordoverfladen lokalisere sonden og dermed forstoppelsen.

Sondeudstyret virker ved forskellige frekvenser. Noget udstyr har kun én frekvens, mens andet udstyr har flere forskellige frekvenser. Det kan være en fordel, at udstyret har flere frekvenser, da andre kommunikationslinier kan forstyrre signalet på nogle frekvenser.


Anvendelsesområder

 • Lokalisering af afløbsledninger og drænledninger med ukendt forløb samt lokalisering af forstoppelse, sammenbrud mv.


Fordele

 • Kan lokalisere og tilnærmelsesvis dybdebestemme ledningerne
 • Modtageren opfanger kun signaler fra sonden, der sender på en bestemt frekvens. Det nyeste udstyr har normalt flere frekvenser som kan benyttes, hvis der fx er meget støj på den ene frekvens. Søgning generes derfor ikke af andre signaler fra ledninger, telestøj osv.
 • Der findes små sonder, som kan komme igennem en vandlås


Ulemper

 • Anvendes normalt kun til ikke-metalliske rør som ler, beton-, PE- og PVC
 • Det er nødvendig at føre en sonde ind i ledningen for at fastlægge traceet
 • Biler, containere og lignende i umiddelbar nærhed af målestedet kan påvirke signalet


Spørgsmål til forhandlere

 • Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde?
 • Hvordan reagerer udstyret i forhold til andre ledninger?
 • Hvilken indflydelse har metalgenstande, som ligger i jorden (fx dæksler) eller metalgenstande, som er over jorden (containere, gamle skinner)? 
 • Hvor mange frekvenser har udstyret, og ved hvilke frekvenser virker det?
 • Hvor lang er ledningen til sonden?


Forhandlere
www.leifkoch.dk
www.4a.dk
www.ao.dk
www.bd.dk
www.c-tv.dk
www.jklteknik.dk
www.ridgid.com
www.al-laser.dk


3.2 Elektrisk lokalisering

Metodebeskrivelse
Rørledninger af jern lokaliseres ved at sende en strøm igennem røret. Det magnetfelt, der herved dannes rundt om ledningen, registreres fra jordoverfladen med en pejlestav.

Ved afløbsledninger af ikke-ledende materiale føres en kobbertråd, metalsplit eller andet ledende materiale ind i ledningen, og der dannes ligeledes et magnetfelt, som registreres med pejlestaven.

Ønskes markering af, hvor enden af en split befinder sig fx ved tilstoppede afløbsrør, monteres en sendespole på enden af splitten. Signalet fra sendespolen giver en markering af, hvor spolen befinder sig.

Figur 3.2
Figur 3.2
Udstyr til elektrisk ledningslokalisering


Anvendelsesområder

 • Lokalisering af afløbsledninger med ukendt beliggenhed
 • Lokalisering af alle metalliske ledere i jord (kabler, vandrør)


Fordele

 • Systemet kan bruges i alle rørmaterialer
 • Enkel metode, der kun kræver kort indlæringstid
 • Kan lokalisere og dybdebestemme ledningerne


Ulemper

 • Forstyrrelse fra uvedkommende radiosignaler kan påvirke målingen
 • Man skal have adgang til begge ender af ledningen.


Spørgsmål til forhandlere

 • Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde?
 • Hvor lange ledningsstræk kan bestemmes med udstyret?
 • Hvordan reagerer udstyret i forhold til andre ledninger?
 • Hvilken indflydelse har metalgenstande, som ligger i jorden (fx dæksler) eller metalgenstande, som er over jorden (containere, gamle skinner)? 


Forhandlere
www.ridgid.com
www.leifkoch.dk
www.4a.dk
www.ao.dk
www.bd.dk
www.c-tv.dk
www.jklteknik.dk  
www.al-laser.dk


3.3 Dækselsøger

En dækselsøger anvendes til at lokalisere dæksler, som er dækket med jord eller asfalt. En dækselsøger er et alternativ til lokalisering med en metalstang eller lignende, hvis man skal finde et dæksel. Normalt vil en dækselsøger være både hurtigere og billigere end opgravning. Eksempelvis vil det altid kunne betale sig at benytte dækselsøgere i asfalterede områder. 


Metodebeskrivelse
Dækselsøgeren, som er en metaldetektor, anvendes enten med hovedtelefoner eller højttalere. Dækselsøgere findes med både digitale og akustiske signaler samt funktioner, som kan udelukke forskellige forstyrrelser under brug som fx metalhegn mv.

Søgeren føres langsomt og systematisk hen over det aktuelle areal, samtidig med at lydstyrke og viserudslag observeres.

Søgeskiven skal holdes i konstant afstand fra jordoverfladen og i samme vinkel med jordoverfladen under hele arbejdet.

Figur 3.3
Figur 3.3
Eksempel på dækselsøger


Anvendelsesområder

 • Lokalisering af støbejernsdæksler, der er dækket af jord, grus, asfalt eller lignende
 • Bestemmelse af dybde


Fordele

 • Unødvendige opgravninger undgås


Ulemper

 • Andre større metalgenstande i nærheden af dækslet kan forstyrre signalet
 • Finder også små metalgenstande som fx søm, mønter, ølkapsler og lignende
 • Kan ikke finde dæksler af beton og plast


Spørgsmål til forhandlere

 • Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde, og hvor dybt kan udstyret registrere dæksler?
 • Hvordan reagerer udstyret på andre metalgenstande over eller under jorden?


Forhandlere
www.ridgid.com
www.leifkoch.dk
www.c-tv.dk
www.al-laser.dk
www.4a.dk
www.ao.dk
www.bd.dk
www.jklteknik.dk