Undersøgelsesmetoder - 4 TV-inspektion

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - 4 TV-inspektion

TV-inspektion

Afløbssystemernes fysiske tilstand og driftstilstand kan undersøges ved TV-inspektion, der hurtigt kan give et overblik over afløbssystemets tilstand. TV-inspektion er den mest anvendte undersøgelsesmetode til afløbssystemer. Man skal være opmærksom på at en TV-inspektion giver mange data, som kræver systematisk behandling af dem, hvis de skal bruges effektivt. Resultaterne fra en TV-inspektion leveres normalt på et rapporteringsskema samt en CD/DVD eller et videobånd. Videobånd er dog ved at blive afløst at andre elektroniske medier.  I Danmark har der siden 1986 eksisteret ensartede retningslinier for rapportering ved en TV-inspektion. Den første Fotomanual kom i 1986, og den er revideret flere gange siden.

For at få et ensartet og højt kvalitetsniveau på TV-inspektioner samt et ensartet udbudsmateriale ved licitationer på større arbejder anvendes følgende retningslinier:

  • Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr. 57, oktober 2005, DANVA
  • Forslag til særlige betingelser (SB-TV), TV-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr. 59 24. november 2006, DANVA
  • Fotomanualen, rapporteringsskema for brønde, vejledning nr. 58, maj 2005, DANVA

Disse vejledninger kan bestilles på DANVAs hjemmeside www.danva.dk


Fysisk Indeks
Når en kommune gennemfører TV-inspektion af et stort antal ledninger, med henblik på fornyelse af ledningsnettet, udregnes der et Fysisk Indeks ved TV-inspektionen. Fysisk Indeks er et forholdstal, der anvendes af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet, der skal fornyes først. Oplysninger om Fysisk Indeks findes i:

  • Fotomanualen, Beregning af fysisk indeks ved TV-inspektion, vejledning nr. 66, juni 2005, DANVA

Denne vejledning kan bestilles på DANVAs hjemmeside www.danva.dk


DTVK
I Danmark findes der en frivillig kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer: DTVK (Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Medlemskab af kontrolordningen er kundens garanti for, at TV-inspektionsfirmaet opfylder visse krav vedrørende organisation, personale, uddannelse, udstyr og egenkontrol samt at arbejdet udføres med en ensartet kvalitet. Medlemsfirmaer må reklamere med DTVK’s logo, se figur 4.1.

Figur 4.1
Figur 4.1
DTVK’s logo


Firmaer, der er medlem af DTVK, er opdelt i 2 trin:

Trin 1:  må inspicere ledninger op til og med 150/160 (typiske husinstallationer)
Trin 2:  må inspicere ledninger i alle dimensioner

Firmaer på trin 1 optager normalt inspektionen på bånd. Firmaer på trin 2 vil kunne levere i alle formater og i alle elektroniske medier.

Information om DTVK og hvilke inspektionsfirmaer, der er medlemmer, findes på www.dtvk.dk.


Databasesystemer
Til at opbevare data fra en TV-inspektion findes forskellige databaser, og når der bestilles en TV-inspektion, skal de leverede data svare til den aktuelle version af kommunens ledningsdatabase.

De forskellige databasesystemer benævnes formater:

DAS 4 – formatet forudsætter inspektion efter ”Fotomanualens” 3. udgave fra 1989 eller før. Denne udgave indeholder ikke observationer fra nyanlæg, fx påboringer, og heller ikke observationer fra renoverede ledninger eller stikledninger. DAS 4 – formatet er derfor ikke egnet til registrering af nyanlæg, renoverede ledninger og stikledninger.

DAS 5 – formatet forudsætter inspektion efter ”Fotomanualens” 4 udgave fra 1997. I denne udgave af Fotomanualen findes både observationer fra nyanlæg, fra renoverede ledninger og fra stikledninger. I 2002 blev ”Fotomanualens” 4. udgave suppleret med en speciel fotomanual for strømpeforede ledninger.

DANDAS – formatet er færdigudviklet i 2005, og arbejder sammen med den nyeste udgave af Fotomanualen. Denne udgave indeholder både observationer fra nyanlæg, fra renoverede ledninger og fra stikledninger. Både observationstyper og rapporteringsskema afviger fra de tidligere udgaver af Fotomanualen.

Det er vigtigt ved bestilling af en TV-inspektion, at være opmærksom på om TV-inspektionen leveres i et format, som bygherren kan anvende.

www.danva.dk vil der altid være information om det nyeste format.


Udførelse af inspektionen
For at kameraet skal vise et retvisende billede af rørsystemet, skal kameraet være placeret i centrum af røret. Dette vil altid være tilfældet ved kameraer til store ledningssystemer. I små ledningssystemer ligger kameraet ofte i bunden af ledningen, og dette giver et fortegnet billede af røret, så det kræver øvelse at vurdere de enkelte observationer.


TV-inspektionsfirmaer
Generelle oplysninger om, hvilke firmaer, der udfører TV-inspektion kan findes i telefonbogen eller på nettet.

TV-inspektionsfirmaer, der er medlem af DTVK, findes på www.dtvk.dk.


4.1 Beskrivelse af kameratyper

Til inspektion af afløbsledninger findes specielle videokameraer, der filmer det indvendige af røret, og viser billedet på en monitor. I det følgende beskrives forskellige typer af kameraer.


4.1.1 Kameraer til små ledningssystemer
Til små ledningssystemer findes kameraer, der kan inspicere ledninger fra ø50 mm (køkkenafløb eller dræn) og op til ø150/160 mm. Kameraet kan enten skubbes gennem ledningssystemet med en rørål, eller placeres på en selvkørende traktor. I ledningsdimensioner under ø100 mm skubbes kameraet ind og ligger således i bunden af røret. Der er mulighed for at centrere kameraet med skinner/børster mv. Små kameraer kan være ”selvcentrerende” hvilket betyder, at billedet altid ses korrekt på skærmen selv om kameraet er drejet 180°.

I ledninger fra ø100 – ø150/160 mm, er kameraet placeret på en selvkørende traktor/vogn og kameraet er centreret i ledningen.


Anvendelsesområder
Inspektion i afløbsledninger, drænrør, brøndboringer, skorstene og ventilationskanaler. Min. rørdiameter er 50 mm.


Fordele
Kan ofte passere bøjninger og vandlåse.


Ulemper
Forvrænget billede, hvis kameraet ikke er centreret. Antallet af bøjninger på en ledning har stor betydning, for hvor langt kameraet kan skubbes ind.


Referencer
De følgende referencer er til internationale producenter af TV-inspektionsudstyr:
www.mikrofyn.com
www.pearpoint.com
www.nicon.com
www.ibak.de


Forhandlere
www.ridgid.com
www.4a.dk
www.c-tv.dk
www.al-laser.dk
www.jklteknik.dk
www.ibak.de


4.1.2 Kameraer til store ledninger
Disse kameraer anvendes til inspektion af ledninger fra ø150/160 mm og op. Kameraet er placeret på en selvkørende traktor/vogn, der kan højdejusteres, så kameraet altid er placeret i centrum. Kameraer har normalt 90˚ åbningsvinkel og drejbart objektiv.


Anvendelsesområde
Inspektion af ledninger over ø150/160 mm.


Fordele
Ved store ledninger er det bedre, rent arbejdsmiljømæssigt at bruge traktor, end at gå gennem ledningen med kamera.


Ulemper
Ved ledninger over 1200 mm er det vanskeligt at lyse det indvendige af ledningen op.


Referencer
De følgende referencer er til internationale producenter af TV-inspektionsudstyr:
www.mikrofyn.com
www.pearpoint.com
www.nicon.com
www.ibak.de

Forhandlere
www.ridgid.com
www.4a.dk
www.c-tv.dk
www.al-laser.dk
www.ibak.de
www.aarsleff.com


4.1.3 Kamera med indbygget minikamera til stikinspektion
Der findes kameraer med et indbygget minikamera. Det store kamera anvendes til inspektion af hovedledningen. Når et stik passeres, standser kameraet, og et minikamera der som regel er ”selvcentrerende” skubbes op gennem stikledningen. Dette kamera har en rækkevidde på ca. 30-40 meter lige ledning og kan passere op til to 45˚s bøjninger.

Rækkevidde: I hovedledning op til 200 m, i stik op til 40 m.


Forhandlere
www.ibak.de
www.aarsleff.com


4.1.4 Digitale kameraer (3 D-kameraer)
Ved inspektion med et digitalt kamera inspiceres hele ledningen, uden at der rapporteres. Selve rapporteringen sker på kontoret, hvor billedet af ledningen i princippet kan ”foldes ud”, og alle fejl og observationer kan rapporteres med nøjagtig størrelse, idet der kan måles på billederne.


Forhandlere
www.ibak.de
www.painehuuhteluptv.fi
www.jklteknik.dk


4.1.5 Reparationer
Reparationer af udstyr foretages normalt af leverandøren/producenten. Der findes også uafhængige firmaer, der foretager alle typer af reparationer og vedligehold.


Forhandler
www.sven-pitzner.dk
Yde elektronik tlf.: 48 14 57 83