Undersøgelsesmetoder - 7 Faldmåling

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - 7 Faldmåling

Faldmåling

Lunker og ledningsstrækninger uden fald eller med bagfald kan give anledning til driftsproblemer i ledningssystemet. Eksempelvis skyldes forstoppelser ofte, at der er aflejret materiale i en lunke i afløbsledningen, som så udvikler sig til en forstoppelse.

Faldmåling udføres for at registrere lunker eller opskydninger på nye eller eksisterende ledningsstrækninger.

Figur 7.1
Figur 7.1
Eksempel på udført faldmåling med slangemåler


Faldmåling kan foretages enten ved hjælp af trykceller, der måler ledningens bundkote på udvalgte steder (slangemåler), eller ved hjælp af TV-kamera med indbygget hældningsindikator. Med hældningsindikator måles kun fald og ikke niveau.

I Sverige er faldmåling en fast del af en afleveringsforretning, og man har derfor stor erfaring med dette. I Sverige er der gennemført undersøgelser i praksis for at vurdere nøjagtigheden af de to metoder, og konklusionerne er følgende:

 • Det er muligt at måle med en nøjagtighed på ca. 10 mm, hvis alle forhold er optimale
 • Mange retningsændringer påvirker målenøjagtigheden
 • Dårlig nøjagtighed på længdemålingen er et problem
 • Det er meget vigtigt at udstyrene kalibreres

Den svenske rapport fra august 2004 hedder ”Anvisninger och riktlinjer för mätmetoder vid riktningsavvikelsesmätning i självfallsledninger”, og kan hentes gratis hos: http://vav.griffel.net/vav.htm. Praktiske erfaringer i Danmark har vist at der ofte er problemer med nøjagtigheden af faldmålingerne.

I DS 437 ”Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord” 1986 og DS 430 ”Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord” 1985 er det angivet, hvilke afvigelser fra projekterede bundkoter og fald, man kan acceptere i nyanlæg.


7.1 Slangemåler

Metodebeskrivelse
Ved hjælp af en slangemåler måles niveauet/koter til bundløb af den eksisterende ledning.

I praksis måles niveauet ved, at en trykmåler trækkes gennem ledningen. Slangemåleren består af en trykmåler og en slange med væske. Når trykmålerens niveau ændres, ændres også væsketrykket, og dette kan omsættes til et niveau/højdemål. Faldmåling med slangemåler kan registrere den nøjagtige placering af lunker, og det er muligt at optegne et præcist længdeprofil af en ledning.

Figur 7.2
Figur 7.2
Måling af faldforhold i nye eller eksisterende afløbsledningerI ældre udgaver blev trykmåleren ført frem manuelt en meter ad gangen, og niveauet aflæst. I nyere udgaver sker fremføringen automatisk.


Anvendelsesområder
Faldmåling med væskefyldt slange anvendes både som supplement til TV-inspektion af gamle ledninger og i forbindelse med dokumentation af faldet på nyanlæg. Faldmåleren kan anvendes i alle ledningstyper. Forudsætningerne for anvendelsen er, at der er adgangsmulighed i begge ender, at man kan komme i gennem ledningsstrækket med en rørål, og at ledningen er renspulet. Længde mellem brøndene må max. være 120 meter.


Fordele
Niveaumålingen er meget nøjagtig i hvert punkt, og udstyret er let at kalibrere. Målenøjagtigheden er ± 0,5 cm.


Ulemper
Målingen tager lang tid, og ændringer mellem to målepunkter registreres ikke. Desuden er længdemålingen ofte unøjagtig.


Spørgsmål til forhandlere

 • Erfaringer med kalibrering af udstyr
 • Nøjagtighed af målinger i forskellige ledningsdimensioner


Forhandlere
www.consoil.se


Entreprenør
www.aarsleff.com
www.nki.dk


7.2 Faldmåler

Metodebeskrivelse
Med en faldmåler måles det aktuelle fald på ledningen, men ikke niveauet. Det beregnes efterfølgende.

En faldmåler (inklinometer) er ofte indbygget i et TV-inspektionskamera, men findes også som selvstændigt udstyr. Faldmåleren registrerer ændringer i faldet, og registrerer værdien fx for hver cm. Faldmålingen kan ske, både når kameraet kører frem, og når det kører tilbage. Det mest normale er at gennemføre målingen, når kameraet trækkes tilbage efter TV-inspektionen, fordi der så kan køres med en jævn hastighed uden stop.

En faldmåler skal kalibreres for hver måling. Metode anvises af fabrikanten. Faldmåleren stiller store krav til TV-traktoren, der skal have en helt symmetrisk opbygning, ikke ovale hjul mv. Hvis kalibreringen ikke er meget nøjagtig, er der stor risiko for, at de efterfølgende målinger bliver upræcise.  

En del unøjagtigheder kan elimineres, hvis der foretages TV-inspektion sammen med faldmålingen. Det er også vigtigt, at der ikke ligger ujævnheder fra diverse aflejringer i de ledninger, som skal faldmåles. Derfor anbefales det altid, at ledningen spules inden faldmålingen påbegyndes. En anden foranstaltning, der kan minimere måleusikkerheden er, hvis man på forhånd nivellerer start- og slutbrønd. Hermed har man 2 referencepunkter, som er kendt på forhånd.


Anvendelsesområder

 • Faldmåling af ledningsanlæg mellem brønde
 • Unøjagtigheder vokser ved mindre dimensioner. Det er kompliceret at lave nøjagtige målinger i ledningsdimensioner under ø 160 mm. Ved ledningsdimensioner over 200 mm er der normalt ingen problemer


Fordele

 • Hurtig måling
 • Alle forandringer reguleres


Ulemper

 • Der er kun få personer, som ved hvordan udstyret kalibreres, idet forskellige forhandlere har forskellige metoder
 • Målingen ødelægges, hvis traktoren kører op på siden af røret


Referencer
Mange firmaer, der tilbyder TV-inspektion, kan også lave faldmåling. I Danmark er der ikke mange, som har erfaring med det.


Spørgsmål til forhandlere/entreprenører

 • Erfaringer med kalibrering af udstyr
 • Nøjagtighed af målinger i forskellige ledningsdimensioner


Forhandlere
www.jklteknik.dk
www.ibak.de


Entreprenører
www.lmj.dk
www.iss-kloakservice.dk