Undersøgelsesmetoder - 8 Deformationsmåling

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - 8 Deformationsmåling

Deformationsmåling

Afløbsrør opdeles i stive rør (beton, ler mv.) og fleksible rør (plast, rustfrit stål). Stive rør deformeres ikke før brud.

Deformationsmåling på nyanlæg er kun aktuelt i fleksible rør, hvor DS 437 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, 1986 angiver den tilladelige deformation ved arbejdets afslutning, se figur 8.1.

I gamle ledningssystemer kan deformationsmåling være aktuelt før en renovering.

Strømpeforinger skal dimensioneres ud fra de aktuelle deformationer i den gamle ledning. Her er det muligt at ”genrunde” store deformationer med specielt værktøj før en renovering.

Rørmateriale

Tilladt deformation

PVC
PEH
PEM
PEL
PP
ABS

  8 %
  9 %
  9 %
10 %
  9 %
  8 %

Figur 8.1
Tilladte deformationer for plastrør ved arbejdets afslutningVed foring af en gammel ledning med en ny plastledning skal deformationerne af den gamle ledning kendes, inden renoveringen påbegyndes. Det er den største deformation af den gamle ledning, der bestemmer diameteren på foringsledningen.

Deformationsmålinger foretages enten optisk (specialudviklet TV-udstyr) eller ved, at faste tolke med en bestemt udvendig diameter trækkes igennem ledningen.


8.1 Optisk deformationsmåling

Metodebeskrivelse
Deformationsmålingen foretages ved hjælp af en specielt TV-kamera. Lys projiceres op på hele indersiden af ledningen ved hjælp af et specielt lyshoved. Billedet af denne cirkel opfanges af kameraet og analyseres. Afvigelser fra den korrekte cirkulære form registreres.

Metoden kan anvendes til kontinuert deformationsmåling.

Figur 8.2
Figur 8.2
Eksempel på kamera til optisk deformationsmålingAnvendelsesområder

  • Deformationsmåling i afløbssystemer


Fordele

  • Hurtig metode
  • Kontinuert rapportering


Ulemper

  • Nøjagtigheden afhænger af kalibreringen, der skal foretages, hver gang der skiftes lyshoved
  • Kan kun fortages i ledninger med dimension på ø 150 mm og større


Spørgsmål til forhandlere
Kan TV-udstyret udføre optisk deformationsmåling


Forhandlere
www.ibak.de


Entreprenører
www.iss-kloakservice.dk
www.lmj.dk


8.2 Faste tolke

Metodebeskrivelse
Tolke (dorne) med forskellig diameter trækkes gennem ledningssystemet. Tolkene skal være udført af et materiale fx plast, der ikke kvælder op i vand. Tolkene må ikke være for lange, da de så ikke kan passere retningsændringer undervejs.

Hvis man ønsker at bestemme en lednings maksimale deformation, starter man med at trække små tolke gennem ledningen. Diameteren på tolkene øges, indtil de ikke længere kan trækkes igennem. Hermed er den maksimale deformation fastlagt.

Figur 8.3
Figur 8.3
Eksempel på tolk (dorn) til måling af deformationen i et fleksibelt rørAnvendelsesområder

  • Deformationsmåling i afløbssystemer


Fordele

  • Enkel og hurtig metode


Ulemper

  • Giver kun information om maksimumsdeformation


Entreprenører
Udføres af mange entreprenører