Undersøgelsesmetoder - 9 Tæthedsprøvning

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - 9 Tæthedsprøvning

Tæthedsprøvning

Ledninger
Afløbssystemers tæthed kan undersøges med en tæthedsprøve.

En tæthedsprøve kan udføres enten med luft eller med vand.

Tæthedsprøvning med luft er hurtigst, men der må kun arbejdes med tryk op til 3 kPa.

Tæthedsprøvning med vand tager længere tid, fordi ledningen skal konditioneres mellem 12 og 24 timer. Tæthedsprøvning med vand giver et mere sandt billede af utæthederne.

Figur 9.1
Figur 9.1
Tæthedsprøvning med vand


Figur 9.2

Figur 9.2
Tæthedsprøvning med luftAnvisning på, hvordan en tæthedsprøve gennemføres og acceptkriterier for prøvning af nye anlæg, findes i DS 455 Norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985.

Her angives det, at en ledning først kan prøves med luft. Hvis den kasseres, kan den prøves med vand, og dette resultat er udslagsgivende.

Ved tæthedsprøvning af ældre anlæg må det vurderes fra gang til gang, hvor tætte ledningssystemerne skal/kan være.


Stik
Ledninger med stik på kan ikke tæthedsprøves korrekt, hvis stikkene ikke afproppes inden tæthedsprøvningen. Der opstår ofte problemer med stiktilslutninger, fordi tegningsmaterialet ikke angiver alle stik eller angiver forkerte stiktilslutninger.


Udstyr
Udstyret til tæthedsprøvning af ledninger med luft og vand er forskelligt. Til et udstyr hører tætningsbolde, der som regel kan dække flere ledningsdimensioner, slanger, manometer m.v. Til tæthedsprøvning med luft en kompressor, og til tæthedsprøvning med vand udstyr til måling af vandtilførsel.

Ved tæthedsprøvning med vand skal der være adgang til vand fx gennem en brandhane eller via en slamsuger.


Prøvning af brønde
Tæthedsprøvning af brønde efter DS 455 rummer særlige problemer.

Tæthedsprøvning af brønde med luft, kan kun laves, hvis tætningsbolden i keglen er forsvarligt forankret i bunden af brønden. I modsat fald vil hele brønden blive trukket fra hinanden, når der sættes overtryk på.

Ved tæthedsprøvning af brønde med vand, er prøvetiden så kort og den tilladelige udsivning så lille, at målingerne i praksis ikke kan udføres. Fx vil den tilladelige vandspejlssænkning i en ø 1000 mm brønd i prøvetiden 10 minutter være 0,7 mm. En sådan vandspejlssænkning kan ikke aflæses i praksis.

Det foreslås derfor, at prøvetiden ved tæthedsprøvning med vand af brønde sættes til 1 time i stedet for 10 min.


Udstyr
Udstyret til tæthedsprøvning af brønde med luft og vand er forskelligt. Til et udstyr til tæthedsprøvning med luft hører tætningsbolde til alle tilløb/afløb samt dækslet, slanger, manometer og en kompressor. Til tæthedsprøvning med vand hører tætningsbolde til alle tilløb/afløb samt måleudstyr til at måle vandtilførslen.

De senere år er der kommet forskelligt digitalt udstyr på markedet, så tæthedsprøvningen kan foretages mere nøjagtigt. Det gælder bl.a. udstyr til at registrere vandtilførsel og vandspejl. 


Udførende/entreprenører
Mange entreprenører foretager tæthedsprøvning og der findes enkelte firmaer, der har specialiseret sig i tæthedsprøvning.


Entreprenører
www.lmj.dk
www.iss.dk
www.aarsleff.com
www.fksslamson.dk  
Per’s Kloakservice, Tølløse


Forhandlere
www.4a.dk
www.ao.dk
www.bd.dk
www.c-tv.dk
www.jklteknik.dk
www.ridgid.com
www.al-laser.dk
www.ibak.de
www.sanistaal.dk
www.lonhart.dk