Undersøgelsesmetoder - Øvrige anvisninger fra Rørcentret

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Undersøgelsesmetoder - Øvrige anvisninger fra Rørcentret

Øvrige anvisninger fra Rørcentret

Rørcenter-anvisning 001
Ressourcebesparende afløbsinstallationer i boliger, juni 1999


Rørcenter-anvisning 002
Ressourcebesparende vandinstallationer i boliger, juni 1999


Rørcenter-anvisning 003
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, 4. udgave, september 2012


Rørcenter-anvisning 004
Renovering af afløbsledninger. Paradigma for udbud og beskrivelse inkl. vejledning, 2. udgave, januar 2005, inkl. Indlagt cd-rom


Rørcenter-anvisning 005
Fedtudskillere. Projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2000


Rørcenter-anvisning 006
Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2004


Rørcenter-anvisning 007
Dæksler og Riste. Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer, maj 2005


Rørcenter-anvisning 008
Acceptkriterier. Retningslinier for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af TV-inspektion, juni 2005


Rørcenter-anvisning 009
Nedsivning af regnvand i faskiner. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af faskiner, juni 2005


Rørcenter-anvisning 010
Tømning af bundfældningstanke(septitanke). Paradigma for udbudsmateriale, marts 2006, inkl. indlagt cd-rom


Rørcenter-anvisning 011
Vacuumsystemer i bygninger. Vejledning i projektering, udførelse og drift, marts 2006


Rørcenter-anvisning 012
Nye afløbssystemer samt omlægninger. Paradigma for udbud og beskrivelse, marts 2007


Rørcenter-anvisning 013
Erfaringer med nedsivningsanlæg, februar 2007


Rørcenter-anvisning 014
Afløbssystemer. Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder, marts 2007


Rørcenter-anvisning 015
Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssysstemer, oktober 2009


Rørcenter-anvisning 016
Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, maj 2012


Rørcenter-anvisning 017
Legionella. Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder, april 2012


Rørcenter-anvisning 018
Store nedsivningsanlæg, august 2012


Rørcenter-anvisning 019
Vandbremser. Regulering af vandstrømme i afløbssystemer, maj 2013