Undervisning i autonome markrobotter - Et tilbud til uddannelsesinstitutioner inden for landbrugserhvervet

Thomas  Nitschke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 77.

markrobotter

Undervisning i autonome markrobotter - Et tilbud til uddannelsesinstitutioner inden for landbrugserhvervet

Baggrund

SEGES, Bygholm Landbrugsskole og Teknologisk Institut har i 2019 gennemført projektet ”Test af autonome robotter til planteproduktion” bevilget af Promilleafgiftsfonden for landbrug. Formålet har været at fremme teknologiudvikling og implementering af robotter, og en del af projektet har målrettet arbejdet med, i tæt samarbejde med industrien og uddannelsesinstitutioner, at udarbejde og teste undervisningsmateriale der sikrer bedst mulig fremadrettet implementering af autonome robotter i planteproduktionen.

Hvad er gennemført?

I projektgruppen blev der gennemført besøg og samtaler med en lang række uddannelsesinstitutioner, og med baggrund i disse blev det besluttet at vægte muligheden for at se markrobotterne køre i marken højt. Derfor blev det besluttet at gennemføre en central temadag, hvor robotfirmaer kunne fremvise deres produkter, og eksperter kunne fortælle om sikkerhed, test og økonomi ved implementering af robotter i planteproduktionen.

Den 6. november 2019 blev alle jordbrugets uddannelsesinstitutioner derfor inviteret til temadag om autonome robotter i markbruget med det formål at give fremtidens planteavlere og planteavlsrådgivere indblik i, hvordan markrobotter kan bruges i planteproduktionen. Her fik de 52 deltagere svar på, hvilken betydning robotterne har for de økonomiske, agronomiske og menneskelige forhold på bedriften.    

Forud for deltagelsen blev faglærere opfordret til at forberede sig ved at svare på to spørgsmål forud for temadagen:

1. Hvilke arbejdsopgaver/problemer i markbruget kunne vi ønske os/forestille os, at robotteknologi kunne være med til at løse i fremtiden?

2. Hvilke robotteknologier har vi kendskab til/hørt om – hvad kan disse teknologier?

Program fra temadagen

.

Indlæg fra temadagen

Videointerview fra bedrift med markrobotter. v. Thomas Nitschke, Teknologisk Institut

Video med studerendes kommentarer fra undervisningsdagen:

Til temadagens sidste session foreslog landbrugsskoleeleverne indhold til fremtidig undervisning. Disse spørgsmål kunne være interessante at arbejde videre med i undervisningen: