Unikt offentligt-privat samarbejde for bedre behandling af sår

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Unikt offentligt-privat samarbejde for bedre behandling af sår

I et unikt samarbejde har Sygehus Syd i Region Sjælland og Danfoss Polypower sammen med hjemmepleje og patienter i Slagelse og Ringsted kommuner og Teknologisk Institut skabt en teknologisk prototype, der kan måle trykket under bandager ved de såkaldte venøse bensår.

Michael Jørgen Hamann med prototypen

Michael Jørgen Hamann, Danfoss Polypower, med prototypen.

De nyeste partnere i dansk produktudvikling indenfor sundhedssektoren er sundhedspersonale, patienter og ingeniører. Det fristes man til at sige efter udviklingen af en ny type sensorbaseret trykmåler på bandager til kroniske venøse bensår. Prototypen er det foreløbige og ganske håndgribelige resultat af et sundhedsinnovationsprojekt bygget på et unikt offentligt-privat samarbejde.

Udgangspunktet for projektet har været, at forbedre livskvaliteten for de ca. 20.000 danskere, som lever med kroniske venøse bensår. Det er en patientgruppe, der forventes at blive større i løbet af de kommende år, og som koster i omegnen af ½ milliard kroner årligt at behandle.

Kompressionsforbinding er den eneste kendte behandling på nuværende tidspunkt. Prototypen med trykmåling kan hjælpe sundhedspersonalet med at lægge bandagen optimalt, så den lindrer og fremmer heling af såret.

- Patienter med venøse bensår har store gener som følge af mere eller mindre kroniske sår på fødder og ben. Derfor har projektet også fokuseret på patienternes livskvalitet. Det endelige produkt - hvoraf vi endnu blot står med en prototype - skal naturligvis videreudvikles. Metoden med konstant trykmåling aflaster de daglige tilsyn og giver  mere frihed for den enkelte patient i  hverdagen. Desuden skal produktet gøre det lettere for sygeplejerskerne at skifte bandager, da det er et ganske vanskeligt og tidskrævende arbejde, fortæller vicedirektør og formand for projektets styregruppe Aase Bjerring, der anslår at 80 % af omkostningerne går til arbejdstid og blot 20 % til forbindinger og andet materiale.

Nyt partnerskab for helhedstænkning i innovationen
- Det er første gang, at Sygehus Syd under Region Sjælland har været med til at udvikle en nyt produkt i direkte samarbejde med en virksomhed, fortæller Aase Bjerring og fortsætter: - Der har været stor opbakning til projektet. Vi har haft god hjælp af innovationskonsulenten fra Teknologisk Institut, og de midler man nu kan søge, fx i Fornyelsesfonden, viser, at der er politisk vilje til og øget opmærksomhed på, at vækst og udvikling kan og skal gå gennem nye partnerskaber. Hvis vejen til bedre behandling til vores patienter går via sundhedssektorens erfaringer og erhvervslivets teknologiske landvindinger, så skal det partnerskab dyrkes til gavn for fremtidens sundhedsvæsen, slutter Aase Bjerring.

- Der er meget at hente i samarbejder mellem det offentlige og private og forskellige faggrupper og grupper i udviklingen af produkter eller services. Det giver af gode grunde mere idérigdom, end hvis vi gjorde det hver for sig. Det er vigtigt, at der er nogen, der organiserer innovationsprocessen og sikrer, at de forskellige verdener mødes, siger innovationskonsulent Ana Maria d’Auchamp fra Teknologisk Institut Center for Idé og Vækst.

Danfoss Polypower tester nye muligheder for teknologi
Danfoss Polypower, der er en udviklingsvirksomhed i Danfoss-koncernen, har ikke prøvet et partnerskab med det offentlige i samme målestok før.

- Det har været spændende og udfordrende at være med. Der er ingen tvivl fra vores side om, at projekter af denne karakter kan være udbytterige og skabe nye muligheder. Det er det største projekt, vi har deltaget i med partnere fra det offentlige, siger Michael Jørgen Hamann, der er CEO og General Manager i Danfoss Polypower og klar på, hvad det næste skridt i processen bør være: - Vi stiller vores teknologi til rådighed i projektet for at prøve nye anvendelsesmuligheder af. Vi har ikke som sådan ekspertise indenfor healthcare - og har ikke planer om at få det. Derfor er det vigtigt med nye partnere, der kan tage prototypen skridtet videre, siger Michael Jørgen Hamann.

At der er blevet trådt nye veje på tværs af sektorer og fagligheder har vist sig meget konkret i løbet af projektet. Michael Jørgen Hamann beskriver mødet mellem Danfoss Polypowers’ ingeniører og sundhedssektorens læger og sygeplejersker således: - Når vi er blevet præsenteret for fotos af bensår, har jeg lukket øjnene eller kigget væk. Men snakker vi newton og millimeter omkring målinger på kompression, så er jeg fremme i skoene. Mødet mellem erhvervslivets ingeniører og opfinderspirere og sundhedssektorens læger og sygeplejersker har krævet en ekstra indsats af alle parter. Vi taler alle dansk – og så alligevel ikke; forskellige fagligheder og fagsprog har budt på udfordringer undervejs, men det har absolut været en lærerig rejse, slutter Michael Jørgen Hamann.

FAKTA
Venøse bensår
Venøse bensår skyldes forstyrrelser i benenes blodomløb. Af og til hænder det, at sårene ikke vil heles. I så fald er de blevet kroniske. Venøse bensår rammer hovedsageligt ældre mennesker.

Projektets partnere

  • Sygehus Syd, Region Sjælland, står bag projektet ’Forbedret livskvalitet for borgere med kronisk venøse bensår’.
  • Danfoss Polypower har leveret den sensorbaserede teknologi, der kort fortalt har musklers egenskaber og kan måle kompression ganske præcist.
  • Hjemmeplejen i Slagelse og Ringsted kommuner og patienter har bidraget til brugerstudier og -tests.
  • Teknologisk Instituts innovationskonsulenter har stået bag idé- og konceptudviking og interviews af sygeplejersker og patienter om udfordringer og behov.

Prototypen
Prototypen, som er baseret på Danfoss Polypowers DEAP-teknologi (Di-elektriske ElectroAktive Polymerer), har sensorer, som særligt præcist kan måle tryk under patienternes bandage. Da bandagens trykpåvirkning har stor betydning for sårets heling og lindring af de gener såret medfører, er det vigtigt at bandagen er lagt med et korrekt tryk.

Der er skabt en foreløbig prototype, som allerede om kort tid vil findes i nye typer med mere akkurate måleegenskaber og enkelt design. Det springende punkt for at komme videre bliver at finde en relevant virksomhed, der kan modne, producere og markedsføre det færdige produkt.

Kontakt for yderligere information
Sygehus Syd: Aase Bjerring, vicedirektør, sygeplejefaglig chef
E-mail. abjr@regionsjaelland.dk - mobil. 2961 7337

Danfoss Polypower: Michael Jørgen Hamann, CEO & General Manager
E-mail. mjh@danfoss.com - mobil. 2016 5202