Velfærdsbyggeri, der virker

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Kend dine beboere, inden du bygger. Hvert eneste år opfører kommuner og regioner et væld af nye skoler, plejehjem, botilbud, daginstitutioner og andre byggerier, der skal danne rammen om forskellige velfærdsløsninger

Velfærdsbyggeri, der virker

Kend dine beboere, inden du bygger. Hvert eneste år opfører kommuner og regioner et væld af nye skoler, plejehjem, botilbud, daginstitutioner og andre byggerier, der skal danne rammen om forskellige velfærdsløsninger. Teknologisk Institut har udviklet et koncept bestående af fem logiske trin, der skal sikre, at velfærdsbyggerierne skaber de bedst mulige rammer for en god hverdag for brugerne og beboerne, og at byggerierne bliver en integreret del af det lokalsamfund, der omgiver dem.

Konceptet hedder "Mennesket og boligen" og gør op med forestillingen om, at man kan skabe et strukturelt færdigt byggeri og så bare forvente, at folk passer ind. Man er i stedet nødt til at kende beboerne, deres hverdag og livssituation og ultimativt bygge op omkring den. Kun derved sikres det, at den sociale værdi og de sociale relationer, der skabes i institutionerne, og mellem institutionerne og lokalområdet, bliver effektive og bæredygtige.

Konceptets fem trin

  1. Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika
  2. Kortlægning af udækkede behov og ressourcer blandt beboerne i nærmiljøet
  3. Afdækning af samspilsmuligheder
  4. Udledning af platforme og fysiske rammer for social interaktion
  5. Sikring af social interaktion og vedligeholdelse
     

Trinnene i konceptet bør gennemløbes allerede inden idéfasen. Der er således tale om en række foranalyser og interne afklaringsprocesser, der bør gennemføres allerede inden arkitekterne bringes i spil. På den måde skabes der klarhed over, hvem byggeriet er tilegnet, hvad deres behov er, hvilken social værdi byggeriet skal skabe, og hvad der kan forene de forskellige behov og interesser, der eksisterer hos brugerne, personalet og lokale beboere. Endelig kan konceptet bruges til at udlede konkrete fysiske faciliteter, der skal indgå i de færdige byggerier, og som man således har klarhed over vil skabe social værdi for dem, der ultimativt skal bruge dem.

Konceptet er udviklet i samarbejde med KAB og med støtte fra Realdania.

Du kan læse mere om vores arbejde med social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri i artiklen Mennesket og Boligen.

  • Vi hjælper netop nu Aalborg Kommune med at sikre, at et kommende botilbud for lettere fysisk handicappede kommer til at spille optimalt sammen med brugernes hverdag og lokalområdet.
  • Gennem møder, workshops, interview, institutionsbesøg og indsamling af viden fra lignende byggerier i ind- og udland udvikles der konkrete "sociale specifikationer", som ved siden af de tekniske specifikationer for byggeriet skal udgøre udbudsmaterialet for arkitektkonkurrencen.