Vi skal have flere robotter

Robotool - logo - lille

Vi skal have flere robotter

Kilde: Teknovation nr. 5 2007 af: Adam Estrup - www.teknovation.dk

Danske virksomheder – også de helt små – vil have godt af at få en robot ind i produktionen. Og den behøver ikke være ny.

I sidste ende er konkurrenceevne et spørgsmål om emnernes stykpris, leveringsdygtighed og kvalitet. Opfyldes disse faktorer ikke, ryger ordren et andet sted hen. Så enkelt kan det, ifølge Claus Didriksen, salgsdirektør hos RoboTool i Vejen, stilles op.

For ham er en del af vejen frem mod lavere stykpriser en øget anvendelse af robotter. Også i små virksomheder.

”Du kan automatisere en lang række operationer i virksomheden med en robot. Og vores erfaring er, at selv små virksomheder med seks-syv ansatte kan have stor fordel af en robot,” siger Claus Didriksen.

”Vi oplever faktisk, at enkeltmandsvirksomheder interesserer sig for at tage robotter ind i deres produktioner. De mindre virksomheder mærker som alle andre også gør det, konkurrencen fra udlandet, og arbejder derfor målrettet med at få mere automatisering ind i huset for at nedbringe lønandelen,” forklarer Claus Didriksen.

Også brugte robotter
Robot - RoboToolHan understreger, at der ikke behøver at være tale om nye robotter. Og at investeringen i en robot derfor heller ikke nødvendigvis er så uoverkommelig, som det umiddelbart kan syne.

”Vi plejer at sige, at du kan købe robotter på tre måder. Du kan købe en gammel brugt, en nyere brugt eller en helt ny. Det afhænger selvfølgelig af, hvad du skal bruge den til. De ældste robotter vi kender er fra 1983 og 1984, og de kører stadig i deres produktion. Selv om de egentlig er forældede rent teknologisk, så er der ikke noget at komme efter andet end de er blevet en smule unøjagtige i forhold til nye typer,” forklarer Claus Didriksen.

Han peger på, at nye robotter naturligvis er mere fleksible og måske lettere at arbejde med, men på trods af det mener Claus Didriksen at ”op mod 90 procent af de simple opgaver, der kan løses af en robot, kan løses af en brugt robot.”

Velbesøgt temadag
En øget anvendelse af robotter kan derfor, mener Claus Didriksen, være vejen frem for mange virksomheder. Men det kræver også, at der skabes muligheder for mere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Og det vil virksomheden gerne være med til at styrke.

”Vi har en masse skarpe hjerner siddende på universiteterne. Kan vi medvirke til at skabe mere åbenhed mellem universiteterne og virksomheder, både os som leverandører og de mindre virksomheder med automatiseringspotentiale, så er det en skridt i den rigtige retning mod at sikre en mere effektiv industriproduktion,” siger Claus Didriksen.

Det var også baggrunden for den temadag, som virksomheden stod for i forbindelse med et åbent hus arrangement i ugen op til påsken. Mere end 400 mennesker – i form af politikere, erhvervsfolk og leverandører – gæstede arrangementet. Og Claus Didriksen fik solgt fem robotter på de tre dage, virksomheden havde åbent hus.

”Vi har egentlig to formål med at lave en temadag. Først og fremmest vil vi gerne anspore til mere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivets leverandører. Dernæst vil vi gerne vise, at det går godt med automatiseringen i alle dele af dansk erhvervsliv,” forklarer salgsdirektør Claus Didriksen.

Se den originale artikel som har været bragt i avisen Teknovation