Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Avanceret udbeningsmaskine tæt på målet

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Avanceret udbeningsmaskine tæt på målet

Avanceret udbeningsmaskine tæt på målet

I mere end fem år har ingeniører på Danish Meat Research Institute arbejdet på en automatisk udbeningslinje til at udbene forender fra svin på slagterierne. For nylig blev den allerførste prototype af maskinen, der fjerner indre knogler, installeret på Danish Crowns slagteri i Ringsted. Her skal den de næste måneder testes og køres ind, så den overholder slagteriernes krav til proces og økonomi.

En række værktøjer bearbejder forenderne igennem den 8 meter lange maskine
En række værktøjer bearbejder forenderne igennem den 8 meter lange maskine.
Den 8 meter lange og 5,6 tons tunge maskine er bygget af den hollandske maskinproducent, Townsend. Den skal kobles sammen med udstyret, der fjerner overfladeben fra forender, som allerede er i drift bl.a. på Danish Crown’s storslagteri i Horsens. Herved får slagterierne en komplet udbeningslinje for forender.

Bedre arbejdsmiljø
Udbening af forender er en af de mest komplicerede og fysisk belastende operationer på slagterierne. Den nye udbeningslinje vil derfor give en betragtelig forbedring af arbejdsmiljøet både med hensyn til at fjerne ensidigt, gentaget arbejde og med hensyn til arbejdsulykker.

- Dels er det fysisk meget krævende at udbene forender manuelt, og dels sker der mange skæreulykker. Ca. 75 pct. af skæreulykkerne i forendeafdelingen sker, når der skal fjernes overfladeben. De ulykker fjerner maskinerne, fortæller seniorprojektleder Carsten Jensen, Danish Meat Research Institute.

Nyt produkt til Kina
Den nye maskine udtager de tre indre knogler - skankeknogle, rørben og bovblad - sammenhængende som perler på en snor. Det betyder, at kød, der sidder omkring leddene, ikke fjernes, som det ellers bliver ved manuel udbening. Derfor er det nødvendigt at kalkulere med et udbyttetab på 30 gram kød pr. forende i forhold til den traditionelle udbening.

De tre sammenhængende knogler åbner imidlertid op for afsætning af et helt nyt produkt. Markedsundersøgelser viser, at der er et potentielt marked for at sælge knoglerne til Kina som suppeben.  Foreløbige beregninger viser, at hvis knoglerne kan afsættes til Kina, så vil indtægterne plus de lavere omkostninger til destruktion af knogler kunne dække udbyttetabet.

Fremtidige mål

Test af forendemaskinen hos Danish Crown i Ringsted
Test af prototypen hos Danish Crown i Ringsted
Målet er, at maskinen skal kunne udbene 450 forender i timen med mindre end 1,6% stop og mere end 95% forender med alle tre knogler udtaget, hvor der sidder mindre end 30 gram ekstra kød på knoglerne.

Men der er mange udfordringer endnu, før målet er nået. Blandt andet er der stor biologisk forskel mellem de enkelte grise og dermed forenderne, og det stiller store krav ved indkøring af prototypen.

- Vi er allerede nået så langt, at vi kan lave serier, hvor alle vores mål opfyldes. Der vil dog gå en del tid endnu, hvor vi skal trimme udstyret for at kunne klare de mange variationer, der er i mellem forenderne, slutter Carsten Jensen.

Planerne er, at prototypen til at fjerne indre knogler fra højre forender i nær fremtid kobles sammen med maskinen, der fjerner overfladeben, så en samlet udbeningslinje kan testes. Efterfølgende skal der fremstilles en maskine til venstre forender.

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2  - udgivet 2007