Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - CT-skanning på svineslagteriet – kun fantasien sætter grænser

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - CT-skanning på svineslagteriet – kun fantasien sætter grænser

CT-skanning på svineslagteriet – kun fantasien sætter grænser

Af Carsten Gydahl-Jensen

SeminarKan én mand fjernstyre 20 udbeningsrobotter i fremtiden? Kan sælgeren vise sine kunder kødudskæringer i 3D? Kan køber og sælger sammen udvikle nye produkter on-site via et virtuelt produktkatalog? Kan der på slagtekæden tages ét 3D-billede af hver slagtekrop, som danner grundlag for at udnytte råvaren optimalt?

Potentialet i CT-skanning af slagtekroppe er stort. Mulighederne er afdækket i projektet Virtuel Slagter, der netop er afsluttet. Udviklingen har indtil nu været drevet af at undersøge, hvad teknologien kan bruges til. Nu er kødindustrien med helt fremme, når der skal prioriteres i den videre udvikling, fordi de bedst selv kender, hvor behovet er størst. Innovationen i det nye projekt OPUS+ er i endnu højere grad styret på brugernes præmisser.

 

Råvareoptimering er at skære rigtigt første gang siger Tican

- Vi kan med teknologien blive bedre rustet, når kunderne ønsker at ændre udskæringerne eller efterspørger helt nye produkter. Med et totalbillede af hver enkelt slagtekrop, så vil det være lettere at få data over, hvad der præcis er på lager af mængder og typer af kød fordelt på kødprocent. Vi vil i en salgssituation hurtigere og mere præcist kunne fastsætte mængder og derved prisen. Og ikke mindst kunne vurdere om der er det kød på lager, som skal bruges til en specialudskæring, siger Produktionsdirektør Torben Kock fra Tican.

En åbenlys fordel for slagterierne er, at der kan blive kortere responstid fra, at kunden stiller et spørgsmål om en specialudskæring til at produktionen kan give et endeligt tilbud. I dag skal der typisk adskillige udskæringer til for at opnå det produkt, kunden efterspørger, fordi der kun er ét skæreforsøg i ét stykke kød. Kan vi få et simuleringsværktøj, hvor vi meget virkelighedsnært kan udskære virtuelt, så går der ikke så meget kød til spilde i produktudviklingen. Det kan give os nogle helt andre muligheder for at sætte kunden i centrum, når han efterspørger et helt unikt produkt, tilføjer Torben Kock.

Fra teknologistyret til brugerstyret innovation
Al benarbejdet er gjort, nu skal det nye projekt OPUS+ skubbe udviklingen videre. Den Virtuelle Slagter var drevet af forskeres nysgerrighed til teknologien, hvilket har skabt epokegørende resultater, der er unikke i kødindustrien.

- Fokus er flyttet fra teknologien til brugernes anvendelse af teknolo-gien. I Virtuel Slagter har fire PhD-studerende og flere andre løftet CT-skanning fra medicinverdenen og ind i kødindustriens virkelighed. Når virksomhederne nu stiller spørgsmål til udviklingsmuligheder, så kan vi nogenlunde præcist svare på, om det kan lade sig gøre eller ikke. Netop dialogen med brugerne er af afgørende betydning, så det er virksomhederne, der udstikker retningen, så vi kan udnytte resultaterne optimalt for industrien, siger Lars Bager Christensen, der er projektleder for Den Virtuelle Slagter.

 

For Danish Crown er råvareoptimering kernen i projektet
- Det essentielle i projektet er, at vi får udviklet bedre sortering på slagterier, så spildet kan minimeres. De sidste 20 år er vi blevet rigtig gode til at sortere i grupper, men vi mangler stadig at kunne sortere på hver enkelt slagtekrop. OPUS+ skal udvikle, så vi kan komme videre i vores optimering af produktionen. Dette kan ske ved mere præcist at bestemme kødprocent for derved bedre at kunne udsortere i forskellige kvaliteter. Får vi større viden ikke blot på halve slagtekroppe, men også på delstykker, er det muligt for Danish Crown at optimere udnyttelsen af råvaren meget bedre. Populært sagt betyder det, at vi kvalitetsmæssigt kan minimere ”give away” forstået på den måde, at kunden meget præcist får den kvalitet, han efterspørger, siger Projektchef Søren Tinggaard.

- En anden vinkel på projektet er, at vi reelt har stor information på individ niveau efter klassificering, men mister denne i udligningskølerummet. Det har indtil i dag ikke været muligt at finde et system for sporbarhed, så denne viden kan føres ind til udbeningen på tilfredsstillende måde. Årsagen er, at kæden i sporbarhedssystemet er afbrudt, fordi vi ikke går på kompromis med fødevaresikkerheden. Eksempelvis kan der ikke bruges radiobrikker på varerne, fordi de er fremmedlegemer, siger Kurt T. Pedersen, der er fabrikschef i DC Faaborg.

- Opus+ kan via en nøjagtig skanning af produkterne tage et "fingeraftryk", således at vi har et sporbarhedssystem, hvor vi kan finde frem til den korrekte skinke på baggrund af scanning af halve grise. Eller omvendt kan vi på baggrund af scanning af en skinke finde tilbage til hvilken leverandør, der har leveret grisen. I Danish Crown ser vi meget frem til projektet og vi forventer at projektets resultater vil få stor indflydelse på vores fremtidige slagteridrift og salgsindsats, siger Kurt T. Pedersen afslutningsvis.

Bedre råvareudnyttelse ved bedre sortering er et væsentligt mål i projektet. Teknologien kan også bane vejen for at forbedre sporbarheden på hver enkelt slagtekrop. Sporbarheds-perspektivet kan være en sideeffekt af udviklingsarbejdet, men er ikke en del af selve projektet OPUS+.

OPUS+ OPtimal Udnyttelse af Slagtesvin
OPUS+OPUS+ har modtaget støtte fra Fødevareerhverv til at overføre viden fra Den Virtuelle Slagter til de danske svineslagterier. De ideer som blev født og undersøgt i forskningsmiljøet på DTU, AU og DMA i projektet Den Virtuelle Slagter skal nu implementeres i slagteribranchen.

Hermed bliver det muligt at gennemføre virtuelle skæreforsøg og få beregnet udbytter på nye produkter før der skæres i en rigtig slagtekrop.

- For at slagteriet kan bruge den viden og information, som genereres i udviklingsprojekterne, er det vigtig, at der er repræsen-tanter fra hele værdikæden og at de indgår i beslutningsprocessen. På det første projektseminar deltog en proceskonsulent, som styrede idé-genereringen. Ideerne blomstrede og alle tilkendegivelser fra virksomhederne er positive, siger Marchen Hviid, der er projektleder for OPUS+.

- En af de første opgaver i OPUS+ er at gøre den software, som tolker data fra de scannede slagtekroppe, lettere at bruge. Dernæst skal det være muligt at hente informa-tionerne fra en webadgang, så det altid er de nyeste resultater og programmer, der trækkes på. Deformalyze er vigtige nøgle-personer i den proces og de deltager derfor som en meget vigtig underleverandør, siger Marchen Hviid.

- Som støtte til at foretage de typiske ret komplekse beslutninger har vi allerede god erfaring med at bruge et matematisk optimerings-værktøj, som med input om kvaliteten af de tilførte slagtekrop-pe, mulige produktkombinationer og markedskrav kan bruges til at beregne værdien, hvis sorteringen ændres. Modellen kan beregne værdien af bedre klassificering, nye markeder og ændret råvaregrundlag. I OPUS+ vil optimeringsværktøjet blive yderligere udbygget, så det også kan benyttes som input til for- og efterkalkulationen i den daglige driftsopfølgning, fortæller Marchen Hviid afslutningsvis.

Yderligere oplysninger om Den Virtuelle Slagter kan fås ved henvendelse til Lars Bager Christensen, lbc@teknologisk.dk og vedrørende projektet OPUS+ Marchen Hviid, mahd@teknologisk.dk

 

Firmaet Deformalyze blev til på baggrund af Den Virtuelle Slagter

- Vi udvikler skræddersyet software til tolkning af billeddata fra CT-skanninger. Deformalyze befinder sig i helt i front, når det drejer sig om 3D billedanalyse. Det er især vores viden fra de PhD-projekter vi har gennemført hos Slagteriernes Forskningsinstitut og kødindustrien, som vi skal bruge i det nye projekt OPUS+. Projektet har gjort det muligt for os at starte som selvstændige. Lige da vi havde vores PhD i hus, var der brug for vores erfaring med at omsætte kompleks teoretisk viden til virkelighed, siger Martin Vester-Christensen fra firmaet Deformalyze.

- Deformalyze laver software til analyse af store datamængder, og er specialiseret i industriel anvendelse af CT-skanning. Deformalyze har arbejdet med analyse af CT-skanninger af data fra billeder af grise, kyllinger, køer og får. Specielt har virksomheden kompetencer indenfor kvantitativ og kvalitativ analyse af CT-data. Både ved udtrækning af data fra en enkelt slagtekrop, men mere vigtigt på populationsniveau i form af statistiske modeller, siger Søren Erbou.

Industriel anvendelse af CT-skanning er Deformalyzes kerneområde og firmaet bidrager til projektet med løsning af analyseopgaver og med udvikling af konkrete værktøjer. Med deltagelse i projektet opnår Deformalyze kompetencer og netværk inden for fødevarebranchen. Således fastholdes firmaets fortsatte position indenfor området.

 

Hvad er CT-Skanning?
CT-skanning (CT = computer tomografi) er en røntgenteknologi, der ved skanning af en slagtekrop fra mange retninger giver et tværsnitsbillede, hvor kød, fedt og knogler er afbildet i forskellige gråtoner. Disse skanninger kan sættes sammen til tredimensionelle billeder af slagtekroppen eller dele af den.

CT danner et 3D-billede af den skannede slagtekrop. Således fås et meget detaljeret billede af anatomi og vævs-sammensætning i alle områder af slagtekroppen. Hvis man forestiller sig en CT-skanner anvendt ”on-line” i slagteriet er denne fuldstændige viden nøglen til at træffe den optimale beslutning om, hvilke udskæringer slagtekroppen skal anvendes til. Herudover kan CT anvendes i udviklingen af slagterirobotter, hvor information om den biologiske variation af specifikke knogler kan udnyttes i specifikations- og designfasen. Hermed kan nye værktøjer udvikles og testes indenfor kortere tid.

 

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - udgivet 2009