Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Fokus og motivation giver resultater på bundlinjen

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Fokus og motivation giver resultater på bundlinjen

Fokus og motivation giver resultater på bundlinjen

Når slagterier planlægger at investere i ny teknologi vil de med stor sandsynlighed have glæde af at bruge erfaringerne fra et projekt om teknologiudnyttelse, der har omfattet hele slagtegangen på Danish Crowns slagteri i Blans over en periode på cirka halvandet år.

Erfaringerne herfra viser, at slagterierne bedre udnytter deres ’maskinpark’, når de fokuserer på produktionen som helhed med vægt på samarbejde og videndeling.

Engagerede medarbejdere
For bedre at kunne udnytte ny teknologi er det afgørende, at alle medarbejdere er motiverede. Derfor har en væsentlig del af projektet være koncentreret om at skabe forståelse for hinandens arbejde på tværs af faggrupper.

slagterKjeldDet har man blandt andet løst ved at undervise båndløbere, operatører og reparatører sammen i at betjene relevante robotter og maskiner. På den måde bliver der skabt tillid til teknologien på slagtegangen, og faggrupperne får et fælles sprog.

- Folkene ved slagtekæden er utroligt dygtige. Alle har stor viden, og det er den viden, jeg vil ind og have fat i. Hvis man holder fokus, anerkender hinanden på tværs af faggrænser og er der hele tiden, så kører tingene faktisk meget bedre, siger specialtekniker Max Petersen, Danish Meat Research Institute.

Fordele i Blans
Konsulent Preben Aabo har som led i projektet skrevet en drejebog for, hvordan slagterier bedst udnytter ny teknologi.

- Det interessante ved dette projekt er jo netop, at medicinen giver resultater, siger Preben Aabo.

Og resultaterne fra Blans taler da også for sig selv:

  • Mere stabil drift
  • Øget kapacitetsudnyttelse og udbytte af maskiner
  • Højere akkorddækning
  • Bedre råvarer til efterfølgende afdelinger
  • En økonomisk besparelse på ca. 3 øre/kg
  • En øget indtjening på 0,3 % (0,8 kr./time).

Nye opgaver
Erfaringerne fra Blans er allerede ved at blive afprøvet på Danish Crowns storslagteri i Horsens, og her lader resultaterne ikke vente på sig. En masse små stop er blevet elimineret på grund af bedre samarbejde, rutiner er lagt bedre til rette, og de ansatte har større kendskab til hinandens arbejdsopgaver.

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2  - udgivet 2007