Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Visionteknik måler kvalitet i hver enkelt slagtekylling

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - Visionteknik måler kvalitet i hver enkelt slagtekylling

Visionteknik måler kvalitet i hver enkelt slagtekylling

Danish Meat Research Institute leder et udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles et klassificeringssystem til kyllinger, for på sigt at gøre afregningen til landmanden for slagtekyllingerne mere fair. Forsøgsanlæg skal måle forskelle i kvalitet, så kyllinger med for eksempel meget og lidt brystkød inddeles i hver sin kategori.

Klassekyllinger
Forsøgsudstyret er installeret og testet på Rose Poultry
Den tyske leverandør E+V Technology GmbH har installeret og testet visionsystemet VTS2000 på slagtelinien. Udstyret tager billeder af et større antal kyllinger, som efterfølgende bliver parteret og vægten af de enkelte dele registreres. Resultaterne fra parteringen kobles med billederne af kyllingerne for at udvikle formler, så man ud fra billederne kan beregne, både kyllingens vægt og hvor meget kød der er på den enkelte kylling, og hvor på kroppen det sidder.

- Nu er de grundlæggende analyser og forsøg udført og projektets styregruppe har givet grønt lys til at fortsætte med at installere forsøgsudstyr nummer 2. Indtil i dag har vi udført forsøg på et udstyr hos Rose Poultry i Vinderup. Nu skal vi teste udstyret et andet sted også, fordi der er forskel fra slagteri til slagteri. Det bliver hos Lantmännen Danpo i Års, vi tester klassificeringsudstyret. Desuden vil de næste faser betyde, at udstyret bliver kalibreret og funktionstestet samt komme med forslag til afregningsmodeller, siger projektleder Chris Claudi-Magnussen.

Mere fair afregningspris
- Projektet undersøger mulighederne for at klassificere slagtekyllinger ved hjælp af visionmåling. Ud fra billeder af de slagtede kyllinger beregnes slagtevægt og vægt af forskellige dele af kyllingerne - herunder mængden af brystkød. På sigt vil der, hvis alt går godt, blive mulighed for at afregne efter individuel vægt og for eksempel udbytte af brystkød. Skader på skind og vinger forventes også inddraget i klassificeringen, siger projektleder Chris Claudi-Magnussen.

Den enkelte producent - landmanden - vil kunne få en mere fair pris, hvor der er taget højde, ikke kun for vægten af kyllingerne, men også kvaliteten. Klassificering og afregning efter kvalitet forventes at forbedre mulighederne for en større indtjening for branchen som helhed.

God kvalitet betaler sig
I dag afregnes landmanden efter den samlede vægt af en hel flok levende kyllinger, mens der ikke tages højde for kvaliteten af de enkelte kyllinger. Den nuværende afregningsform betyder, at producenter ingen gevinst får, hvis de gør noget ekstra for kvaliteten, for eksempel gennem fodringen.

Ved at indføre en klassificering af slagtekyllingerne bliver det muligt at afregne efter kvalitetsegenskaber, som har betydning for anvendelses­værdien. Ved at belønne slagtekyllinger med højere anvendelsesværdi vil kvaliteten og dermed værdien af det samlede råvaregrundlag kunne forbedres.

Klassificeringen kan desuden anvendes til sortering af kyllingerne til forskellig anvendelse for herved at opnå den økonomisk mest optimale anvendelse af det givne råvaregrundlag.

Maskiner der kan se
Når videokameraet tager et billede af de slagtede og plukkede kyllinger, benyttes en såkaldt visionteknik.

Visionteknologien er bl.a. udbredt i industrier med robotter, der har brug for mange hurtige og præcise indstillinger om dagen. På transportbåndet er der ikke to kyllinger, der er ens, så der er brug for den samme hurtighed og præcision til at aflæse variationen i kyllingerne, én efter én.

Kameraet tager i et splitsekund et billede og indlæser dataene, hvorefter teknikken lynhurtigt omregner koordinaterne til tal, der er udtryk for kvaliteten. Hele operationen foregår i brøkdele af et sekund.

Visionteknikken bruges allerede til klassificering af kreaturer, ligesom teknikken bruges på svineslagterier til at fastlægge de bedst mulige snit, når de halve slagtekroppe automatisk skæres op i tre dele.

Projektet "Visionklassificering af slagtekyllinger" er et samarbejde mellem Rose Poultry, Lantmännen Danpo, Landscenteret Fjerkræ, det tyske e+v Technology GmBH, Fjerkrærådet og Danish Meat Research Institute, som står for projektledelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Chris Claudi Magnussen ccm@teknologisk.dk.

 

Hvad er klassificering?

Klassificering efter kvalitet kendes fra både svine- og kvægbranchen. Fra kreaturslagterierne kendes visionteknik (analyse af billeder optaget med videoudstyr) som måleudstyr ved klassificeringen. Ud fra databehandling af et billede af den enkelte slagtekrop fastlægges en række kvalitetsegenskaber (form, talgdække mv.) som sammen med vægten indgår i den samlede klassificering af slagtekroppen, der er et mål for dens anvendelsesværdi. Klassificeringen er grundlaget for slagteriets afregning (betaling) for dyret til landmanden.

 

På svineslagterierne består klassificeringen i at måle kødindholdet i hver enkelt slagtekrop. Kødindholdet (”kødprocenten”) er sammen med slagtevægten grundlaget for afregningen til landmanden. Landmanden betales efter, hvor mange kg kød, der er i slagtekroppen. Måling af kødprocenten i slagtekroppene er hidtil sket i et særligt ”klassificeringscenter”, hvor sonder stikkes ind i kroppene og måler - via lysreflektion - bestemte fedt- og kødtykkelser. Ud fra disse målinger beregnes kødprocenten i kroppen og i de primære udskæringer. Nyere klassificeringsmåleudstyr, der er baseret på ultralydsmålinger, benyttes i dag på flere slagterier. Fordelen er bl.a., at målingen kan ske uden, at der stikkes hul i kroppene.

Slagterierne fastsætter kriterierne for afregningen efter hvilke kvaliteter, markederne efterspørger. For landmanden er det vigtigt at levere grisene til slagtning, når kødprocent og slagtevægt er optimal, for at få den bedste betaling.

 

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 2 - udgivet 2008