Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 3 - Beslutningsstøtte til slagterierne

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 3 - Beslutningsstøtte til slagterierne

Beslutningsstøtte til slagterierne

Modellering_forudsætningerPå sigt kan beslutningsstøtte baseret på matematisk modellering og løsning på computere (operationsanalyse) forbedre slagteriernes konkurrenceevne, fordi slagterierne får mulighed for at danne sig et overblik over, de mulige konsekvenser, deres beslutninger kan have ud i fremtiden.

PhD om planlægning med modeller
I et netop afsluttet ErhvervsPhD-projekt gennemført i et samarbejde imellem Danish Meat Research Institute og Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet er der udviklet en række optimeringsmodeller til brug for beslutningsstøtte. Optimeringsmodellerne kan blandt andet understøtte slagterierne i forbindelse med at finde ud af:

  1. Hvad er værdien af bedre kvalitetsmålinger?
  2. Hvad er de økonomiske konsekvenser ved en generel forøgelse af slagtevægten for danske grise?
  3. Hvor gode er slagteriernes forskellige sorteringsstrategier?

Kødets og fedtets fordeling på grisen
Figur 1: Modellerne tager hensyn til, at udbytter afhænger af kødets og fedtets fordeling på grisen.
Afhængig af hvilke produkter slagterierne vælger at producere af den enkelte gris, vil arbejdet i forbindelse med udskæring være forskelligt. Det samme gør sig gældende for hvor stor en del af grisen, der kan sælges som hovedprodukt, som øvrige produkter eller som fedt.

Modellen kan således optimere det match, der skal være mellem råvaren og det endelige produkt og inkluderer, hvor meget arbejde, der vil være i forbindelse med udskæring af produkterne.

Sortering
Den store variation i råvarerne som følge af at grise er biologisk materiale, håndteres ved at inddele grisen i sorteringsgrupper på baggrund af kvalitetsmålinger, foretaget med klassificeringsudstyr. Grise der er placeret i samme sorteringsgruppe vil således være forholdsvis ens og jo mere nøjagtige kvalitetsmålingerne er, desto bedre sortering vil det være muligt at foretage.

Bedre kvalitetsmålinger er penge værd
Nyt klassificeringsudstyr til bestemmelse af kvaliteten i form af en kødprocent m.v. for de indleverede grise er under udvikling. Sådanne målinger er bestemt ikke lette og er da også behæftet med en vis grad af usikkerhed.

Forbedring i dækningsbidrag som følge af bedre kvalitetsmålinger.
Figur 1. Forbedring i dækningsbidrag som følge af bedre kvalitetsmålinger.
Et vigtigt spørgsmål at få besvaret i forbindelse med et sådant udviklingsprojekt er: hvor meget vil det være værd at investere for at opnå mere nøjagtige, og derved endnu bedre kvalitetsmålinger end i dag?

I det omtalte ErhvervsPhD-projekt er de udviklede optimeringsmodeller anvendt til at beregne, hvilken effekt forbedret målenøjagtighed vil have på slagteriernes indtjening.

Den beregnede effekt af forbedrede kvalitetsmålinger er ganske betragtelig, men yderligere pris- og omkostningsstudier skal foretages før resultaterne er anvendelige til praktisk beslutningstagen. Disse studier forventes at finde sted i løbet af efteråret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niels Christian Kjærsgaard nck@teknologisk.dk. Modelarbejdet, der kan være en hjælp til at træffe beslutninger, foregår på Danish Meat Research Institute. Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

 

Om operationsanalyse

Operationsanalyse er en naturvidenskabelig tilgang til løsning af komplekse problemstillinger og anvender værktøjer som matematisk modellering, simulering m.m. Metoderne bliver særdeles slagkraftige ved anvendelse af computere.

Operationsanalyse stammer tilbage fra anden verdenskrig, hvor Storbritannien anvendte matematisk modellering til at understøtte en række af militærets operationer, men har siden vist sig særdeles anvendeligt indenfor mange andre områder.

(Dansk Selskab for Operationsanalyse: www.dorsnet.dk)

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 3, 2008