Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 4 - To-i-én dampsuger til kreaturslagtning

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 4 - To-i-én dampsuger til kreaturslagtning

To-i-én dampsuger til kreaturslagtning

Af Carsten Gydahl-Jensen

En forundersøgelse foretaget af Danish Meat Research Institute viser at rygmarv og smuld ikke kan fjernes i én arbejdsproces. Det er ikke på nuværende tidspunkt teknisk muligt at kombinere de to eksisterende processer til en ny handy to-i-én dampsuger.

Kan rygmarv og smuld, på oversavede ryghvirvler og omgivende muskulatur, fjernes i én arbejdsproces? Danish Meat Research Institute har lavet en forundersøgelse, for at vurdere om de to arbejdsgange med fordel kan slås sammen til én. Den ideelle løsning er et håndterbart udstyr, der kombinerer dampsug og rygmarvsug, gør arbejdsgangen hurtigere og kan betjenes ergonomisk rigtigt. Desværre er de to eksisterende teknikker svære at forene i en handy enhed, så en kombineret løsning er ikke lige om hjørnet.

Håndholdt udstyr skal være let og handy
I dag benytter mange kreaturslagterier to forskellige værktøjer til at rense for henholdsvis rygmarv og smuld. Rensningen sker stort set samme sted på slagtelinien. Derfor ville det umiddelbart være tidsbesparende og mindre belastende for slagteriarbejderen at udføre to arbejdsgange i én og samme bevægelse.

Men ingen slagtekroppe er ens, og den store udfordring er netop variationen. Hvis rygmarv og smuld skal fjernes i en arbejdsgang, skal værktøjet kunne rense slagtedyr i alle kategorier samt kunne bruges til både højre og venstre halvdel. Et kombineret værktøj bliver derfor mere kompliceret, større og svært at styre specielt i halsregionens bøj­ning. Og ikke mindst, ergonomisk vankeligere at betjene.

For eksempel varierer dimensionerne på flækkeflader i rygsøjlen, lænde-, bryst- og halshvirvler, meget fra dyr til dyr. Derer målt flækkeflader f.eks brysthvirvler (inkl. torntappe) fra 22 cm til 35 cm. Selv inden for de enkelte kategorier og vægtklasser er der store variationer.

En kombiløsning er ikke rentabel
Oprindelig var ideen at udbygge dampsugeren med en rundkniv, således at rundkniven blev placeret midt i dampsugerens mundstykke, eller at to dampmundstykker blev placeret på hver side af rundkniven.

Udvikling af et kombineret udstyr kan formodentlig godt lade sig gøre teknisk, men udstyret vil blive stort og kompliceret, og størrelsen er problematisk, når forparten, specielt halsregionen, skal behandles.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at rygmarv og smuld fjernes mest effektivt og rentabelt ved to separate processer. Det skyldes, at den gevinst, der eventuelt kan opnås ved mandskabs­bespa­relse, ikke står mål med de omkostninger, der er til indkøb, implemente­ring, vedligehold og drift af et kombineret udstyr.

Konklusioner

  • Rygmarvssug med roterende rundkniv fjerner effektivt rygmarven
  • Smuld fjernes effektivt med dampsug og uden visuelle forandringer på de behandlede områder
  • Rygmarv og smuld fjernes mest effektivt og rentabelt ved to separate processer.
  • Hvis rygmarvsug og dampsug skal kunne udføres i en arbejdsgang vil værktøjet blive kompliceret og svært at styre, specielt i halsregionens bøjning.
  • Den bakteriologiske effekt af dampsugning er signifikant bedre end vakuumsug

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vinnie Helle Rasmussen vhr@teknologisk.dk

 

Dampsuger og vakuumsuger

kreaturslagtekroppe midtflækkesNår kreaturslagtekroppe midtflækkes, efterlades der ”smuld” på den oversavede rygrad og omgivende muskulatur. Smuld kan give gode vækstbetingelser for bakterier og fjernes derfor.

Rygmarven fjernes efter flækning enten manuelt med kniv eller med et håndholdt sugeudstyr. Derefter fjernes smuld fx med vakuumsug.

 

Vakuumsuger
Vakuumsuger
Rygmarven fjernes effektivt med det håndholdte sugeudstyr, som vist på billedet til højre.

Sugeudstyret består af en rund kniv med en diameter på 2,5 cm.Rygmarven løsnes med vakuum-sug, nervetråde skæres over med kniven og marven suges væk. Kniven, der roterer, er koblet til en vakuumslange.

 

Dampsuger
DampsugerSmuld på oversavede rygsøjler og omgivende muskulatur fjernes effektivt med dampsug og uden visuelle forandringer.

Dampsugeren består af et sugehoved hvor dampen kontinuert føres frem til mundstykket og sendes ud via små huller rundt om hele mundstykket, som vist på billedet til højre. Forureninger samt damp/ kondensat suges væk gennem mundstykket, der er 2,0-2,5 cm højt og 6 cm bredt. Det anvendte damptryk er 1,4 bar.

Fordel ved dampsug frem for vakuumsug
Smuld på rygsøjle og omgivende muskulatur fjernes lige så effektivt med dampsug som med vakuumsug. Fordelen ved dampsug er, at der fjernes væsentlig flere bakterier end ved vakuumsug, som illustreret på figuren til højre.

Fordel ved dampsug frem for vakuumsug

 

Figuren viser, at antallet af bakterier reduceres signifikant efter vakuumsug. Dampsug giver ligeledes en signifikant reduktion og dampsug er signifikant bedre end vakuumsug. Effekten af dampsugning sammelignet med effekten af vakuumsug målt ved reduktion i aerobt kimtal 20°C efter dampsugning hhv vakuumsug.

 

Viden om slagteri og forædling nr. 4 - udgivet 2008