Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 6 - Bedre råvarekvalitet af animalske biprodukter

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 6 - Bedre råvarekvalitet af animalske biprodukter

Bedre råvarekvalitet af animalske biprodukter

”Animalske biprodukter” omfatter blandt andet fedtafpuds og tarme fra slagtesvin. Biprodukterne kan udnyttes til produktion af en lang række produkter herunder forskellige former for foder, biogas og meget snart også biodiesel. Uanset anvendelse er det altafgørende, at råvarekvaliteten er i orden hvilket bl.a. kræver, at biprodukterne hurtigt videreforarbejdes. Daka varetager forarbejdningen af biprodukter fra de danske slagterier og afhenter biprodukterne flere gange dagligt på slagterierne.

Tarme, der ikke bruges til f.eks. pølseproduktion, bliver i dag grovrenset, men ikke skyllet. Det efterlader en del tarmindhold i produktet, og da temperaturen af biprodukterne er 25 - 30°C i opbevaringssiloen på slagteriet, er betingelserne gode for en hurtig nedbrydning. Kvaliteten af biprodukter til dyrefoder måles blandt andet i FFA (Free Fatty Acids = frie fedtsyrer), der skal være så lavt som muligt. FFA dannes sandsynligvis som følge af enzymaktivitet (lipaser), og processen begynder allerede ved slagtningen.

Til måling af FFA har Slagteriernes Forskningsinstitut i samarbejde med Daka udviklet en hurtigmetode, hvor prøveforberedelsen (fraseparering af fedtdelen) er baseret på afsmeltning af fedtet i mikroovn frem for en ekstraktion. Den nye metode er ikke alene tidsbesparende, men der bruges også en mindre mængde kemikalier. FFA bestemmes efterfølgende i fedtet ved en simpel titrering.

FFATemperatur
Flere faktorer har indflydelse på, hvor hurtigt FFA dannes, hvoraf temperaturen er en af de vigtigste. I et forsøg blev FFA-niveauet sammenlignet i grovrensede tarme, der var lagret ved hhv. 30°C og 5°C. Her viste det sig, at efter 3½ time var niveauet af FFA fordoblet ved de 30°C sammenlignet med de 5°C.

Faktisk kan det lave FFA niveau i tarmene lagret ved 5°C holdes i op til 24 timer. Det burde dog ikke være nødvendigt at sænke temperaturen så drastisk, så i efterfølgende forsøg vil det blive undersøgt, hvor meget temperaturen skal sænkes for at hæmme dannelsen af FFA.

FFA krustarmeSkylning
Ligeledes har skylning af tarmene tilsyneladende en hæmmende indflydelse på dannelsen af FFA, hvilket med stor sandsynlighed skyldes fjernelse af tarmindholdet. Det tyder på, at enzymerne kommer fra tarmindholdet, hvori bakterieniveauet er højt. I et forsøg blev krøsfedt og krustarme frasepareret og skyllet og efterfølgende lagret i 24 timer dels ved rumtemperatur på 20°C (biprodukternes temperatur faldt fra 30°C til 23°C i løbet af lagringen), dels ved 5°C.

Krustarmene og krøsfedtet blev analyseret for indholdet af FFA lige efter skylning og efter lagring i 24 timer ved hhv. 5°C og 20°C. Selv om biprodukterne, der var lagret ved stuetemperatur, havde en temperatur på mere end 23°C, var der ingen tydelig stigning i FFA efter 24 timer sammenlignet med både de friske produkter og produkterne lagret ved 5°C.

Syre
Et andet tiltag er at konservere de grovrensede tarme med syre. Det har ikke alene en hæmmende effekt på dannelsen af FFA, men også på lugten. Lugt fra biprodukter udgør en væsentlig del af den samlede lugtforurening fra slagteriet, og er derfor også særdeles vigtig i relation til kvaliteten af biprodukter. Om lugtudviklingen også hæmmes ved køling af biprodukterne, er endnu ikke undersøgt. I fremtidige forsøg vil der især blive arbejdet videre med køling og syrekonservering.

 

 Viden om Slagteri og Forædling Nr. 6 - udgivet 2007