Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 6 - Fraslåning af smaltarme

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 18.

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 6 - Fraslåning af smaltarme

Fraslåning af smaltarme

Automatiseringsafdelingen på SF er pt. i gang med et projekt, der har som mål at udvikle en metode til automatisk fraslåning af smaltarme. Projektet, der har fået 50 pct. støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv (DFFE), er endnu i metodeudviklingsfasen, men går det som forventet, vil automatiseret fraslåning af smaltarme både give betydelige forbedringer af arbejdsmiljøet i tarmrenserierne, forbedre kvaliteten af smaltarmene og reducere mandskabsbehovet – alt sammen medvirkende til at forbedre branchens konkurrenceevne. Projektet gennemføres i samarbejde med DAT-Schaub a.m.b.a.

Fraslåning smaltarmeManuel fraslåning
Adskillelsen af smaltarmen fra resten af tarmsættet kaldes fraslåning. I dag sker det ved at, smaltarmen først hænges ud over kanten af et bord, mens det øvrige tarmsæt ligger på bordet (se billede). Tarmen rykkes frem med venstre hånd ved bundenden, som skæres fri med en trykluftdrevet kniv, der holdes i højre hånd.

Herefter lægges smaltarmen over et roterende trækhjul. Kniven holdes løst i hånden og lægges an mod smaltarmen. Kniven har et støtteblad, som hindrer at man skærer hul i smaltarmen. Maskinen sættes i gang og følger nu tarmens drejninger. Der må kun efterlades en fedtstribe på 0,5 cm - jo mindre denne fedtstribe er, desto højere kvalitet og dermed bedre pris for smaltarmene. Hvis der skæres hul i tarmen må dele af den kasseres, ligesom værdien af tarmen reduceres.

Når omkring halvdelen af tarmen er slået fra, hænges den på et tarmoptræk, hvorefter fraslåningen fortsættes. Smaltarmen er nu fraslået, og den videreføres herefter i den videre proces i tarmafdelingen.

Arbejdsmiljø
Ud fra en arbejdsmiljømæssig betragtning er manuel fraslåning af smaltarme ensidigt gentaget arbejde (EGA) og samtidig meget belastende for bevægeapparatet. Processen er årsag til en række arbejdsmiljøproblemer:

  • EGA: Operatøren gentager processen ca. hvert 10. - 20. sekund og fraslår således ca. 180 - 360 smaltarme pr. time.
  • Hvide fingre: Vibrationerne fra luftkniven kan give hvide fingre. Hvide fingre er en arbejdsbelastning, der opstår ved brug af vibrerende værktøj. Symptomerne er følelsesløshed og kuldefornemmelse i fingre og hænder. Huden bliver påfaldende hvid, og det tager længere og længere tid at få blodomløbet i gang igen. Der praktiseres p.t. jobrokering for eliminering af dette fænomen.
  • Hygiejne: I forbindelse med den manuelle fraslåning sker det, at operatøren perforerer tarmen, så abejdspladsen forurenes med tarmindhold.

Disse problemer vil kunne afhjælpes af det ny udstyr. Det vil have positive konsekvenser for den enkelte medarbejder, hvis arbejdsmiljø forbedres. Derudover ændrer arbejdet karakter fra manuelt arbejde til et maskinoperatørjob. Virksomheden vil også få fordele, idet sygefraværet vil blive mindre, ligesom det bliver lettere at oplære medarbejdere og personaleomsætningen bliver mindre.

Forbedret konkurrenceevne
Selv om Danmark producerer nogle af verdens bedste svinetarme, begrænser det høje danske lønniveau mulighederne for at konkurrere prismæssigt på det internationale marked. En reduktion af lønomkostningerne er derfor meget vigtig for den fortsatte beskæftigelse inden for branchen. En stor del af tarmforædlingen er allerede overført til lande med lavere lønniveauer

Udvikling af en automatiseret fraslåning af smaltarme vil forbedre erhvervets konkurrenceevne, idet der både opnås en mandskabsreduktion i fraslåningsprocessen, og kvalitetsforbedringer af smaltarmene, så der kan opnås en højere pris på markedet. Desuden vil kvalitetsforbedringen også bestå i, at en større del af tarmsættene oparbejdes til salgsbare produkter, frem for at gå til destruktion med deraf følgende miljøbelastning.

Idégenereringsfasen for projektet er afsluttet. Den har udmøntet sig i to mulige løsningstyper. Dem arbejdes der videre med i metodeudviklingsfasen, som projektet pt. befinder sig i. Indtil nu er det lykkedes at opnå en driftssikker og robust automatisk fraslåning af smaltarmene, ligesom det er lykkedes at opnå den krævede proceshastighed. Tilbage står at vise, at der også kan opnås en tilfredsstillende tarmkvalitet ved den automatiserede proces.

 

 Viden om Slagteri og Forædling Nr. 6 - udgivet 2007