Videncenter for energibesparelser i bygninger

Vagn Holk Lauridsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 33.

Vagn Holk Lauridsen

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Energistyrelsen har udpeget og skrevet kontrakt med konsortiet, der skal drive Videncenter for energibesparelser i bygninger frem til 2016. Det betyder, at det unikke center, beliggende på Teknologisk Institut, fortsat kan rådgive og uddanne håndværkere, entreprenører, rådgivere og konsulenter i energibesparende løsninger i bygninger. Den nye kontrakt lyder på tre år og har et årligt rådighedsbeløb på 5 millioner kr.

Videncenter for energibesparelser i bygninger har siden 2009,med stor succes, rådgivet den professionelle bygge- og installationsbranche i at vælge de rigtige energibesparende løsninger. Centeret udvikler en række værktøjer, der kan bruges i kontakten med kunderne, heriblandt en hotline der kan svare på spørgsmål om energi og praktiske udførelse. Den nye bevilling på 15 millioner kr. sikrer, at centret frem til 2016 kan fortsætte med at skabe nye løsninger og optimere de eksisterende værktøjer. Sektionsleder på Teknologisk Institut, Vagn Holk Lauridsen ser frem til de næste tre år:

- Jeg forventer mig meget af den kommende periode. Ud over at optimere de allerede eksisterende løsninger vil vi skærpe fokus på undervisningsmaterialet, så vi kan uddanne endnu flere folk i de løsninger, vi laver. Desuden vil vi i samråd med Energistyrelsen kigge på nye initiativer fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriets netværksgrupper, der har arbejdet med input til regeringens energirenoveringsstrategi.

Videncenteret har i de fire år, det har eksisteret, skabt stor respekt i byggebranchen. Direktør for Dansk Byggeri, Michael Nielsen, glæder sig over at centeret fortsætter:

- Forlængelsen er et resultat af finanslovsaftalen, og det er positivt, at Teknologisk Institut kan fortsætte som aktør og vært for videncenteret. Der er stor respekt om det arbejde, som Videncenteret har leveret i de første 4 år, og jeg forventer og håber, at Teknologisk Institut vil fortsætte den konstruktive dialog og samarbejdet med byggeerhvervet samt have fokus på at fortsætte udviklingen af dokumentation og viden, som byggeerhvervet kan benytte i arbejdet med energirenovering og forbedring af bygningsmassen.

Videncenter for energibesparelser i bygninger er offentligt finansieret og samarbejder med fire konsortiepartnere: Statens Byggeforskningsinstitut, KommunikationKompagniet A/S, Viegand & Maagøe Aps og Danmarks Tekniske Universitet. Parterne har i den 4 årige periode arbejdet med at formidle viden om konkrete og praktiske løsninger til at reducere energiforbruget i bygninger.
Det har mundet ud i en række kataloger, guides, pakkeløsninger, beregnere, artikler og uddannelsesforløb. Videncenteret driver også hjemmesiden www.byggeriogenergi.dk samt en akut hotline for håndværkere.

Yderligere oplysninger: Sektionsleder Vagn Holk Lauridsen, Tlf.: 7220 2533,
e-mail: vhl@teknologisk.dk.

På billedet ses Vagn Holk Lauridsen.