Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Videnproduktion - globaliseret og i vækst

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Videnproduktion - globaliseret og i vækst

Videnproduktion - globaliseret og i vækst

Mere forskning og udvikling i danske virksomheder. Dansk er­hvervsliv har gennem de senere år fordoblet sine investeringer i forskning og udvikling (FoU). En prognose fra Teknologisk Institut har vist, at tendensen fortsætter. Samtidig finder investeringerne i FoU i stigende grad sted interna­tionalt. Det kan være et udtryk for en international specialisering og arbejdsdeling inden for viden­produktion i lighed med den, der ses i produktionen af varer.

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvis vi vil fastholde produktionen i Danmark – og øge vidensniveauet i virksomhederne – kræver det investeringer i FoU. Investeringerne kan også fremme produktiviteten. Virksomheder med FoU har generelt en produk­tivitet, der er 15 procent højere. Teknologisk Institut udarbejdede i samar­bejde med Styrelsen for Forskning og Innovation sidst i 2013 en prognose for erhvervslivets in­vesteringer i forskning, udvikling og innovation (FUI).

Denne prognose viste, at FoU-investeringerne var tilbage i et vækstspor efter en mindre tilbagegang i kølvandet på den økonomiske krise i 2009. Efter et par års stagnation i 2010 og 2011 pegede prognosen på fornyet vækst.

To væsentlige iagttagelser

  • Der var betydelige branchemæssige forskelle, hvad angik FoU-strategi
    Me­dicinalbranchen udgjorde langt mindre end én procent af de FoU-aktive virksomheder. Mens de stod for 17 procent af de samlede FoU-investeringer – og for op imod halvdelen af den købte forskning og udvikling. Tager man anden højteknologisk industri med, blev billedet endnu mere skævt.
     
  • Danske virksomheder flyttede i stigende grad forsknings- og udviklingsaktiviteter til udlandet
    Virk­somhederne forventede, at denne udvikling ville fortsætte. Det indebar ikke nødvendigvis, at virksomhederne nedlagde danske job. Tre ud af fire virksomheder havde slet ikke nedlagt danske FoU­-aktiviteter i forbindelse med off-shoring.

Viden er en vare, der handles som enhver anden. Globalisering af produktionen kommer således ikke kun til udtryk gennem en betydelig international arbejdsdeling inden for den egentlige produktion. Tendensen ses også i form af en international specialisering og arbejdsdeling inden for FoU og anden videnproduktion. Off-shoring af videnproduktion kan ses som en nødvendighed for at få del i unik specialiseret viden, der ikke findes i Danmark.

Dansk erhvervsliv stod i 2013 derfor over for en dobbelt udfordring. For det første måtte investeringshøjden inden for FoU fastholdes – og ikke mindst bredes ud til flere brancher. For det andet var FoU ikke ”bare” noget, der fandt sted i den enkelte virksomhed.

Innovation  finder sted der, hvor man kan få den mest relevante og bedste viden. Hvor end det så måtte være i verden. Viden er således blevet en tjeneste, der handles på tværs af grænser på lige fod med en hvilken som helst anden vare eller tjenesteydelse. En ny og vanskelig internationaliseringsvinkel er således lagt til det at drive produktion i Danmark.