Videnproduktion i vækst – især som køb af viden

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Videnproduktion i vækst – især som køb af viden

Danske virksomheder øger sine investeringer i Forskning og Udvikling (FoU)

Dansk erhvervsliv har gennem de seneste femten år øget sine investeringer i FoU. Og en prognose fra Teknologisk Institut viser, at tendensen fortsætter. Prognosen indeholder for første gang en særskilt prognose for virksomhedernes køb af FoU. Og der tegner sig et interessant billede af ændrede investeringsmønstre blandt danske virksomheder – især gennem et markant stigende køb af FoU-aktiviteter.

Viden – en vare der handles som alle andre varer
Virksomhedernes køb af FoU er et område i markant vækst og fylder en stadig større del af den danske økonomi, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Denne prognose forventer, at virksomhederne i 2013 vil købe for mellem 18,6 og 19 mia. kr. Derved vil købet af FoU for første gang udgøre 1 pct. af BNP. Viden er således i høj grad blevet en vare, der handles på linje med andre varer og serviceydelser.

Prognose for erhvervslivets køb af FoU i 2013 i mia. kr. og som pct. BNP

Prognose for erhvervslivets køb af FoU i 2013 i mia. kr. og som pct. af BNP

Kilde: Udgiftsniveauet til og med 2012 er baseret på Danmarks Statistiks database FORSK01. Prognosen er baseret på en survey blandt 1.036 virksomheder i foråret 2014 foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med Jysk Analyse.

Prognose for erhvervslivets FoU i mia. kr. og som pct. af BNP i 2013 og 2014

Prognose for erhvervslivets FoU i mia. kr. og som pct. af BNP i 2013 og 2014

Kilde: Udgiftsniveauet til og med 2012 er baseret på Danmarks Statistiks database FORSK01. Prognosen er baseret på en survey blandt 1.036 virksomheder i foråret 2014 foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med Jysk Analyse.

Også flere investeringer i egen FoU
Selvom virksomhederne i stigende grad køber FoU-aktiviteter, sker dette ikke på bekostning af virksomhedernes egen FoU. Dette års prognose tegner også et positivt billede af udviklingen i erhvervslivets investeringer i egen forskning og udvikling (FoU). Efter et par år, hvor udviklingen har fulgt BNP, forventes FoU-investeringerne at stige markant i 2013 efterfulgt af en mere begrænset stigning i 2014.

Investeringsniveau påvirkes markant af få brancher
Virksomhedernes investeringer i FoU er i høj grad påvirket af, hvilken branche de tilhører. Medicinalbranchen udgør langt mindre end én procent af de FoU-aktive virksomheder. De står imidlertid for 21 procent af de samlede FoU-investeringer – og for op imod halvdelen af den købte forskning og udvikling, og tager man anden højteknologisk industri med, bliver billedet endnu mere skævt. Det er altså især disse to brancher, der bærer de danske virksomheders samlede investeringer.

OM PROGNOSEN
Teknologisk Institut har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejdet en prognose for erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI). Prognosen er en fremskrivning af tal fra Danmarks Statistik ud fra en rundspørge blandt 1.036 danske virksomheder om deres forventede ændringer i investeringsniveauet