www.sensobyg.dk - Formidling

Henrik Erndahl Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 72.

www.sensobyg.dk - Formidling

Artikler og præsentationer

Dato

Art

Titel/Medie/Sted

   

2009-03-31

Mundtlig præsentation

Magne Hansen, Teknologisk Institut. "Trådløs fugtovervågning i byggeriet". Fugtseminar på Sand Build messen, Bella Center

   

2009-03-31

Mundtlig præsentation

Claus V. Nielsen, Teknologisk Institut, “Muligheder og visioner for monitering i anlægskonstruktioner”, Dansk Brodag 2009, Odense. www.danskbrodag.dk
   
2009-03-31Mundtlige præsentationPeter H. Møller, Rambøll, “Monitering – hvad har vi gjort og hvad fik vi ud af det?”, Dansk Brodag 2009, Odense. www.danskbrodag.dk
   

2008 og 2009

Munctlige præsentationerDiverse besøgsgrupper på Teknologisk Instituts byggeri af Energy Flex House. Præsentation af intelligente bygningsdele og anvendelse af sensorer i byggeriet
   
2008-10Mundtlig præsentationLars Rindorf, Teknologisk Institut, “Resonantly coupled antennas for passive sensors”, 7th Conference IEEE 2008 Sensors, Lecce, Italy
   
2008-06-06Mundtlig præsentationClaus V. Nielsen, Teknologisk Institut, “Applications of wireless sensors in concrete structures”, IABSE ICT Konference, Helsinki.
   
2008-05-15Mundtlig præsentationHenrik E. Sørensen, Teknologisk Institut, “Use of wireless sensors in the building industry - SensoByg”, I3CON Konference, Loughborough, UK.
   
19.-21. maj 2008Poster på fib Symposium“Use of wireless sensors in concrete structures – SensoByg”, International fib Symp., Amsterdam, 2008
   
2007Mundtlig præsentationATV-møde om chips (RFID mm). Lars Lading nævnte SensoByg
   
2007Mundtlig præsentationLars Christensen (Århus Universitet) har i forbindelse med modtagelse af pris nævnt forestående arbejde med SensoByg.

Artikler i videnskabelige tidsskrifter, konfererenceproceedings mv.

Dato

Art

Titel/Medie/Sted

   
Maj 2010Artikel optaget i I3CON Handbook 2"Use of wireless sensors in concrete structures, SensoByg". I3CON Handbook 2, C.V. Nielsen & H.E. Særensen, Teknologisk Institut
   

Juni 2009

Artikel optaget til international konference

”Energy Bucket: a Tool for Power Profiling and Debugging of Sensor Nodes”, Third International Conference on Sensor Technologies and Applications (SENSORCOMM '09), Athen, 18-23 June 2009.
Jacob Andersen & Morten Tranberg Hansen, Alexandra Instituttet

   

Marts 2009

Artikel optaget til præsentation

Asynchronous Group Key Distribution on top of the CC2420 Security Mechanisms for Sensor Networks, WiSec 09 Conference, Zurich, March 2009.
Morten. T Hansen, Alexandra Instituttet

   

Juni 2008

Artikel udgivet i konference proceedings

“Use of wireless sensors in concrete structures – SensoByg”, I3CON Conference, Loughborough, 2008.
C.V. Nielsen & H.E. Sørensen, Teknologisk Institut

   

Juni 2008

Abstract og poster på nordisk betonforenings treårlige forskermøde

”Applications of wireless sensors in concrete structures”, XXth Symp. on Nordic Concrete Research and Development, Stockholm, 2008.
C.V. Nielsen & H.E. Sørensen, Teknologisk Institut
A. Knudsen & P. Møller, Rambøll a/s

   

Juni 2008

Artikel udgivet i IABSE konference proceedings

”Applications of wireless sensors in concrete structures”, Information and Communication Technology (ICT) for Bridges, Buildings and Construction Practice, IABSE Report Vol. 94, Helsinki., 2008.
C.V. Nielsen & H.E. Sørensen, Teknologisk Institut
A. Knudsen & P. Møller, Rambøll a/s
P. Lundhus, Femern a/s

Rapporter

D1: Demonstrationsprojektet Fugt i boliger har fokuseret på at blive i stand til at registrere fugtindhold i boligdele og give alarm, når der opstår uhensigtsmæssige forhold. Målet var både nyt og eksisterende byggeri.

Denne rapport omhandler arbejdet, som er gennemført i D1. De 2 eksamensprojekter omtalt i rapporten vedlægges i sin helhed nedenfor.

D2: Via demonstrationsprojektet Målinger i store konstruktioner ville man gerne blive i stand til at overvåge fugtindtrængning på store konstruktioner som broer og skibe, for at sikre optimal vedligeholdelse, både økonomisk og teknisk.

Denne rapport er en del af arbejdet i D2.

D3: Demonstrationsprojektet Modenhed af betonelementer fokuserede på måling af temperatur i betonelementet for at bestemme modenhed. Teknologien vil således, evt. kombineret med RFID-teknologi, kunne benyttes til lagerstyring.

D4: Demonstrationsprojektet Fugt i byggefasen havde til mål at udvikle et overvågningssystem baseret på trådløse sensorer, som f.eks. kan benyttes ved gulvstøbninger samt ved eftermontering.

Denne rapport er en del af arbejdet i D4.

F1: Systemarkitektur

Denne rapport er en del af arbejdet i F1 "Systemarkitektur"

F3: Indkapsling og indlejring

Denne rapport er en del af arbejdet i F3 "Indkapsling og Indlejring".

F5: Kobling og Interaktion

Dette notat er udarbejdet i F5 "Kobling og Interaktion" og er derfor medtaget her.

Cases - Demonstrationsprojekt 4 - Fugt i byggefasen

"Tørt nok? Ny nem metode til at planlægge og monitorere udtørring af beton"

Indstøbte sensorer i betongulve og –vægge viser fugtighed og temperatur. Resultaterne kan benyttes som ”her og nu” værdier til at vurdere hvornår betonen er klar til at lægge trægulve, linoleum mm på eller sætte filt på væggene. Visionen er at man bruge et program til at planlægge udtørringsforløbet så tidsplanen kan overholdes.

Beskrivelse
Ved at indstøbe trådløse sensorer i betongulve eller letbetonvægge kan man monitorere fugtighed (og temperatur) og dermed vide hvornår betonens indhold af fugt er lavt nok til at man kan begynde videre­behandlingen, f.eks. opsætte filt på vægge eller lægge trægulve. Hvis man ønsker at planlægge og monitorere udtørringsforløbet kan man benytte et i projektet program (er pt på et foreløbigt stadie og ikke offentligt tilgængeligt), hvor man kan ændre udtørringsbetingelserne og dermed forudsige tørretiden ved forskellige scenarier. Hvis udtørrings­perioden er længere end angivet i tidsplanen, kan entreprenøren nå at sætte ind med yderligere udtørring, således at tidsplanen kan overholdes.

Der er lavet forsøg med 2 byggerier hvor sensorer er indstøbt i betongulve og letbetonvægge. Der er løbende indsamlet værdier fra sensorerne og desuden er der lavet sammenlignende undersøgelser mellem sensorernes visninger og en mere traditionel målemetode. Disse værdier og tilhørende registrerede udtørringsbetingelser vil blive benyttet til at verificere planlægningsprogrammets beregnede udtørringsforløb ud fra start-data.

Fugt i byggefasen

Resultater

  • Foreløbige tests af programmet til planlægning af udtørringsforløbet viser lovende resultater.
  • Det er vigtigt at sensorernes målepunkter placeres korrekt, så resultaterne kan sammenlignes med acceptkravene.
  • Armering og andre metaldele kan forstyrre modtagelsen af signalerne fra sensorerne.
  • Med sensorernes og modtagernes nuværende udformning er det vigtigt at være opmærksom på at anvende et antal sensorer ”på den sikre side”, da det ikke altid er alle sensorer, der modtages data fra.

Kontaktperson
Pernille Nyegaard, Teknologisk Institut
Direkte telefon +45 7220 2156
E-mail: pny@teknologisk.dk

Presse og medieomtale

DatoArtTitel/Medie/Sted
2010-05-26Notits

"Mere fugtmåling på vej", Mester&Svend, nr. 3, 2010, side 14

   
2009-03Artikel

”Sensorteknologi i tværfagligt samarbejde”, Datalog, Århus Universitet Datalogisk Institut, 2009.
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/10/26

   
2008-03-28Artikel”Trådløse sensorer på motorvejsbro”, Licitationen, 28. marts 2008.
   
2008-02ArtikelFokus på fugt”, Mester Tidende, Feb. 2008
   
2008-01Artikel"SensoByg afprøver trådløse sensorer på motorvejsbro" Dansk Beton, Januar 2008
   
2007-11Artikel”Trådløse sensorer kan forebygge fugtskader”, Berlingske Business
   
2007-08Artikel”Trådløse sensorer skal give bedre byggeri”, Bladet Byggeindustrien Byggeforum, nr, 5, august 2007 - Byggeindustrien, Byggeforum
   
2007-06-29ArtikelUgens Erhverv
   
2007-06-22NotitsSBi hjemmeside (http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt/sensobyg/)
   
2007-06-01ArtikelExpans nyhedsblad "Elementet", nr. 1, juni 2007
   
2007-05-01ArtikelBravida Nyt nr. 8, maj 2007
   
2007-03-14NotitsAktuel Elektronik nr. 8
   
2007-03-06ArtikelBerlingske Tidende, Business Ejendomme, s.24
   
2007-03-05ArtikelUgens Erhverv
   
2007-03-01NotisMurernyt - Dansk Byggeri
   
2007-02-27Nyhed på hjemmeideBoligejernes Videncenter
   
2007-03-22Presse meddelelseMjølner Informatics
   
2007-03-03Nyhedsbrev

Kathrinebjerg Nyhedsbrev

   
2007-02-27ArtikelLicitationen
   
2007-02-26ArtikelFyns Stiftstidende
   
2007-02-26ArtikelNewsmarket - Newsmarket, Erhvervs og økonomi den 26. februar 2007
   
2007-02-23ArtikelIngeniøren.dk
   
2007-02-23

Presse
meddelelse

Teknologisk Institut
   
2007-02-22Presse
meddelelse
FIST
   
2007-02-01ArtikelDansk Beton nr. 1, februar 2007