10 klassiske faldgruber ved automatisering (1:2)

Bo  Genefke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 81.

10 klassiske faldgruber ved automatisering (1:2)

Timingen for et større gennembrud for robotter og automation i dansk industri er kommet. Priserne er nu nede på et niveau, hvor de fleste kan være med. Samtidig er fleksibilitet i de tilgængelige robotløsninger kravlet op på et niveau, der undergraver de fleste undskyldninger.

Men hvordan opnår man så automationens gevinster? Vi har tidligere delt gode råd til at komme i gang. Bo Genefke, seniorkonsulent og automationsekspert fra Teknologisk Institut, deler nu 10 gode råd til ting, du skal sørge for at undgå, når du har startet automationsprocessen og vil sikre, at den ender succesfuldt. De første fem kommer i denne artikel, og de næste fem kommer om 14 dage.

1. Man automatiserer ikke strategisk
Mange er bange for, at deres produktionsmetoder kan blive kopieret. Men det skal man kun frygte, hvis løsningen er simpel og hurtig gennemskuelig. Hvis man derimod sammentænker ens produkt, ens gode medarbejderes evner og opbygning af anlægget, bliver det vanskeligt at kopiere. For at det nu skal lykkes, skal konkurrenten jo kopiere alle tre dele - og deres indbyrdes relation - hvilket ikke er helt så enkelt. Man har altså udviklet en specialløsning, og netop her ligger din virksomheds mulighed for at vinde og "blive den bedste i klassen".

Apropos de gode medarbejdere, så bør man - når man investerer i produktionsudstyr - også medtænke et indirekte eller direkte løft af vidensniveauet hos medarbejderne.

   LÆS OGSÅ: Produktionschef: Vigtigt med uddannelse i automation

2. Man sammentænker ikke produktionsudstyrets muligheder med produktet
Design for manufactoring er ikke ny viden - at man skal optimere sit produkt, så det er billigst og lettest at producere. Fakta er bare, at det er der ikke mange, der gør. Primært nok fordi, at det er en tværfaglig disciplin, hvor både designere og ingeniører må give sig. Ligeledes er det vigtigt, at udviklingsmedarbejderne altid tænker ind, hvordan produktionsudstyret skal benyttes af de forskellige medarbejdere.

Det skal hertil pointeres, at når man først har designet produktet så optimalt til produktion som overhovedet muligt, er der så få arbejdsgange tilbage i produktets kostpris, at lønargumentet for den geografiske placering af produktionen er uinteressant.

3. Man undervurderer tiden, det tager at overføre viden
Når man investerer i nyt produktionsudstyr, hænder det tit, at det tager længere tid at få anlægget op i fulddrift, end både man selv troede og leverandøren meldte ud. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, når man igangsætter et anlæg, der skal udføre en ny proces, som man ikke har "inhouse"-viden om.

Fakta er, at videnoverførsel i automationsprocessen tager tid. Årsagen skal bl.a. findes i det kultursammenstød, der opstår i sådan en proces. Løsningen udtænkes og udvikles i mange tilfælde af teoretikere, men skal udføres af praktikere på fabriksgulvet.

   LÆS OGSÅ: Bliv automationsnavigatør i produktion

4. Man tilpasser ikke organisationen til de nye krav, som automatisering kræver
Grundlæggende er det jo sådan, at ændrer man noget grundlæggende for det ens organisation laver, så skal organisationen også ændres tilsvarende. Men én ting er at vide det, en anden ting er at få det gjort. Søg evt. inspiration hos andre, der har været igennem en tilsvarende udvikling. Og husk, for at være en god reference skal organisationen selv have kørt anlægget i minimum et år, for så har de prøvet det på egen krop.

Man skal derudover huske at oplære de enkelte funktioner i organisationen til den nye virkelighed. Det er ikke kun operatørerne på anlægget, der skal oplæres. Det skrævvrider organisationen. Vedligeholdsmanden, kvalitetsmanden, indkøberen, lederne osv. skal også vide, hvordan tingene i bund og grund virker, så de tør give sig i kast med udstyret. På denne måde er der ingen, der kommer til at stå alene.

Så sørg for som minimum, at alle bliver introduceret til anlægget svarende til deres funktion. Da dette tit kan være svært at vide på forhånd, anbefaler jeg kraftigt, at man sammen med anlægget køber et "klippekort". Dette virker på den måde, at et klip svarer til én dags arbejde og/eller oplæring, og skal være afsluttet et år efter aflevering.

Men det er nu ens egen organisation, der byder ind med, hvad man ønsker leverandøren skal levere eller oplære i. På denne måde retter leverancen sig netop til det niveau, som modtagerne er på.

5. Hvis det skulle gå galt, så hiver man advokaterne frem
Skulle det ske, at man som virksomhed ikke er tilfreds med leverandørens endelige løsning, når man når dertil, kan man vælge at gå ned af to veje. Den ene vej fører til advokatkontoret, mens den anden ender med, at du står tilbage med en løsning, der virker. For hvis man i stedet for at ty til advokatbistand finder nogle erfarne eksperter, der kan rette op på situationen, vil man i de fleste tilfælde bruge pengene (og sin tid) bedre.

Kunne du tænke dig at blive klædt endnu bedre på til din virksomheds automationsproces? Så bliv uddannet automationsnavigatør i produktion. Se video og læs mere om uddannelsen her.