5 veje til højere udstyrsproduktivitet

Søsser  Schmidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 01.

en der piller ved nogle rør

5 veje til højere udstyrsproduktivitet

Lean giver nogle effektive vinkler på, hvordan produktiviteten kan øges. Der er set talrige eksempler på, hvordan virksomheder har forbedret deres konkurrenceevne ved at producere den rette kvalitet, ved at producere effektivt og ved at kunne levere til tiden.

Men der er andet end produktionssetup, flow og takttider, der har indflydelse på produktiviteten.

- De tekniske anlæg spiller en stor rolle i produktiviteten. Anlæggene skal ikke fejle. De skal kunne køre ved fuld hastighed, og det producerede skal være i orden, fortæller asset management-specialist Palle Grøndahl fra Teknologisk Institut og fortsætter.

- Når udgifterne i en teknisk organisation evalueres, udgør udgifter til egne medarbejdere, eksterne medarbejdere og reservedele typisk de store grupper. Det er de synlige omkostninger, som kan analyseres. Noget helt andet er de tabte værdier, som ligger i udstyr, der ikke præsterer som ønsket. De skal gerne reduceres mest muligt.

Palle Grøndahl har suppleret sin uddannelse som maskinmester med en master i 'asset management' og har siden arbejdet med virksomhedsrådgivning i ca. 10 år. Her giver han sit bud på de væsentligste områder, der danner grundlag for høj udstyrseffektivitet.

1. Udstyrets design

Det er vigtigt, at produktionsanlæg designes, så betjeningen er simpel og nem. Arbejdet skal kunne udføres let, sikkert og så produktiviteten er høj. Virksomheden skal indarbejde sine erfaringer i nyt udstyr og implementere det nye anlæg effektivt i driften.

2. Synliggørelse af udstyrets præstation

Ved at måle på præstationen af nøgleudstyr får man synliggjort, hvad der i virkeligheden produceres. Det er ofte en øjenåbner. Højner man eksempelvis en nøglemaskines effektivitet fra 45 procent til 60 procent, gennem en systematisk optimeringsindsats, vil denne forøgelse af OEE (Overall Equipment Efficiency) på 15 procentpoint bevirke, at der i dette tilfælde kan produceres 33 procent mere på den samme tid.

3. Udstyrets vedligehold

Vedligehold af udstyret er yderst vigtig for at bibeholde en høj maskineffektivitet. Både forebyggende og afhjælpende aktiviteter kræver systematik og et nært samarbejde mellem teknikere og driftspersonale for at skabe stabil drift og reduceret nedetid.

4. Overholdelse af krav

En virksomhed er forpligtet til at overholde lov- og egne kvalitetskrav. Samtidig ønsker man at opretholde virksomhedens integritet. Det kan få afgørende og negative konsekvenser for virksomhedens omdømme og økonomi, hvis den ikke lever op til ovennævnte krav. Det kræver viden og systematik at navigere i det farvand.

5. Ledelse og organisation

I en verden, hvor der ofte ses begrænsede ressourcer, er der behov for at prioritere korrekt. Derfor vil der være behov for at opbygge en organisation, der kan identificere områder, som skal tages hånd om og sættes ind overfor – for at skabe den rette prioritering. Det kræver, at der udover en fokuseret ledelse, er styr på systemer og processer – båret af kompetente medarbejdere.

En proaktiv, teknisk organisation som beskrevet ovenfor understøtter virksomhedens formål i et teknisk perspektiv. Den skaber værdi i form af øget maskineffektivitet – i kvalificeret samarbejde med produktionen, gennem reducerede omkostninger, da drift og vedligehold kan analyseres og optimeres samt gennem effektivt indkøb af nyt udstyr.

Det er muligt at fremarbejde den beskrevne organisation, og hos Teknologisk Institut har vi samlet mange års erfaring i at hjælpe virksomheder med at føre det ud i livet.
 

Læs mere om vores kursus inden for asset management her