’5 i 12’ er det lykkedes?

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

’5 i 12’ er det lykkedes?

Måske - måske ikke - og så alligevel

Resultatet af et stort trivsels-, arbejdsmiljø- og sygefraværsprojekt
Evalueringsresultat af det store Regionsprojekt om trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær - i daglig tale ’5 i 12’-projektet - er ved at være på trapperne. 12 arbejdspladser fra fem hospitaler og fem arbejdspladser fra Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden har i to år arbejdet for at opnå bedre trivsel og arbejdsmiljø - og sænke sygefraværet til 5 % i 2012 som målepunkt.

De ’hårde’ kvantitative mål, eksempelvis sygefravær, er ikke nået helt i det omfang, som man gerne ville. Kun to arbejdspladser har reduceret sygefraværet til 5 %, yderligere fire har sænket fraværet, men ikke helt til 5 % - og seks har haft stigende fravær. Det kan dog ses, at en del at dem med øget fravær faktisk har haft et fald i det korte sygefravær - det er en stigning i det lange fravær, der trækker fraværet op.

Konteksten har betydning for resultaterne
Evalueringens kvalitative del viser, at en lang række kontekstforhold på arbejdspladserne har betydning for projektets proces, også de succeskriterier der måler på trivsel, sygefravær, personaleomsætning samt trusler og vold. Det handler særligt om forandringer i de organisationer, arbejdspladserne er en del af. På mange arbejdspladser påvirker konteksten arbejdsmiljøet negativt. Evalueringen understreger betydningen af, at indsatser, f.eks. konsulentstøtte, uddannelse og træning af ledere og medarbejdere i et projekt som ’5 i 12’ understøtter de forandringer, som de deltagende arbejdspladser går igennem. En stor del af arbejdspladserne opnår trivselsmålinger, der generelt set er på samme niveau som før projektet - på trods af kontekstforhold, der kan have negativ indvirkning på arbejdsmiljøet.

Konsulenternes værdi for arbejdspladserne
Noget af det, som vi på Teknologisk Institut er særligt tilfredse med i evalueringen, er, at langt de fleste ledere og medarbejdere i arbejdsgrupperne fra de 12 arbejdspladser siger, at vi har kunnet hjælpe dem med fremdrift i deres arbejdsmiljøarbejde. Spørgeskemaundersøgelsen blandt projektdeltagerne viser, at 29 % mener, at konsulenterne har stor betydning for fremdriften i deres lokale projekter, mens 61 % mener, de har nogen betydning.

Billede af søjlediagram over konsulentens betydning for fremdrift i projektet

Arbejdspladserne peger i evalueringen på, at de initiativer, de har i gangsat, i høj grad skaber forandring i organisationen. Det kan på kort sigt have negativ virkning på arbejdsmiljø og trivsel, mens der på lang sigt vil kunne ses positive effekter af forandringerne. Det betyder altså, at arbejdspladserne generelt har en forventning om, at trivslen og arbejdsmiljø over tid vil forbedres.