Alger - Fremtidens vedvarende energi

Anne-Belinda  Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Alger - Fremtidens vedvarende energi

Der er et stort potentiale i at udnytte alger til bioenergi. Algerne kan dyrkes i damme og giver et langt større udbytte end andre afgrøder, der bruges til bioenergi. Overskydende næringsstoffer fra landbruget og CO2 fra kraftvarmeværker kan potentielt anvendes som gødning og kulstofkilde i dyrkningen. I Danmark er der kun gjort sporadiske forsøg med at anvende makroalger i biogasreaktorer, men det retter et nyt dansk forskningsprojekt op på.

Alger

Teknologisk Institut leder det 4-årige projekt, som skal føre til en optimal og rentabel energiudnyttelse af alle dele af makroalgen søsalat (Ulva lactuca). Forskningen foretages i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningscenter Risø DTU og DONG Energy A/S. De deltagende parter udvikler viden om dyrkning, høst, konditionering og udnyttelse af energipotentialet i den blå biomasse. I projektet undersøger forskerne forskellige muligheder for at udvinde energi af algerne ved at producere bioethanol, ved at omsætte algerne i biogasreaktorer og ved at forbrænde hele alger eller anvende restprodukter fra produktion af bioethanol og biogas.

I 2008 har parterne etableret et mindre anlæg til dyrkning af alger hos Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Skaldyrcenter på Mors. På længere sigt skal parterne designe et fuldt mekaniseret anlæg, hvor algerne kan dyrkes i bassiner tilsat returvarme og eventuelt CO2 fra et kraftvarmeværk. Ved at tilføre varme og CO2 kan algernes væksthastighed, og dermed tørstofudbyttet, forøges. Samtidig udnyttes den CO2, som ellers ville blive udledt til atmosfæren og påvirke klimaet negativt.