Ambulance, assistance og redning - en analyse af branche- og uddannelsesstrukturer

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Ambulance, assistance og redning - en analyse af branche- og uddannelsesstrukturer

Ændrede jobfunktioner i Ambulance, Autohjælp og Redning stiller nye krav til medarbejdernes kvalifikationer

Redderområdet gennemgår for tiden ret omfattende strukturmæssige forandringer, hvilket har medført, at branchen, markedet, markedets aktører og interessenter skal agere ud fra nye forudsætninger og vilkår. Dette har blandt andet konkret vist sig ved ændrede jobområder og ændrede jobfunktioner, hvilket i sagens natur stiller ændrede krav til medarbejdernes kvalifikationer.

Derfor har TUR som efteruddannelsesudvalg ønsket en nærmere analyse af de ændrede jobfunktioner inden for tre hovedkategorier: Ambulance, Autohjælp og Redning.

Teknologisk Institut - Center for Arbejdsliv har i samarbejde med Mærsk Nielsen HR udarbejdet en analyserapport for at afdække de nye jobfunktioners udmøntning i nye jobprofiler på arbejdsmarkedet. Herudover har formålet med analyseprojektet været at udarbejde uddannelsesstrukturer, således at medarbejdere inden for området fremover får lettere ved at få overblik over efteruddannelsesmulighederne ved hjælp af fagligt målrettede uddannelsesstrukturer.

Analyserapporten indeholder beskrivelser af arbejdsopgaver, kompetencekrav og udviklingstendenser inden for akutredning, autohjælp og bjærgning, samt redning inden for bolig og dyr. Endvidere indeholder analyserapporten beskrivelser af jobprofiler for de nævnte jobområder. Anden del af analyseprojektet er udarbejdet af TUR’s sekretariat i samarbejde med kursusudbyderne, som opstiller anbefalede uddannelsesforløb (uddannelsesstrukturer) i forhold til de ovenfor nævnte jobprofiler.

Analyseprojektet er finansieret via ordinære udviklingsmidler (AMU).

Rapporten kan downloades her:Eller hentes via hjemmesiden for Transporterhvervets Uddannelser.
 

fire billeder af reddere og ambulancer