Analyse af området for 'produktion af kommunikations- og medieprodukter'

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

En mands står på en station og tager et billede med linsen direkte pegende ud mod læseren.

Analyse af området for 'produktion af kommunikations- og medieprodukter'

Alle brancher og fagområder oplever i øjeblikket, at nye teknologier i form af automatisering og digitalisering løbende introduceres og tages i brug på arbejdspladserne. Det gælder ikke mindst inden for det område, der vedrører produktion af kommunikations- og medieprodukter, hvor de nye teknologier over de sidste år har slået markant igennem og har ændret arbejdsforholdene for og kompetencekravene til de medarbejdere, der arbejder inden for området.

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse, Referencegruppen for Medier og Kommunikation var interesseret i at få gennemført en undersøgelse af, hvordan det arbejdsmarked, der ligger inden for den Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB) nr. 2282, der vedrører pro-duktion af kommunikations- og medieprodukter, så ud i 2019. Hvem er ansat i de virksomheder, der knytter sig til FKB’en, hvor er de personener ansat, der har fået en uddannelse inden for fag, der knytter sig til den, og hvilke forventninger er der til udviklingen inden for de kommende tre til fem år?

Den undersøgelse har vi gennemført, og den bestod af tre hovedelementer:

  • For det første er der gennemført en analyse på baggrund af registerdata hjemtaget fra Danmarks Statistik. Datasættet er bearbejdet og analyseret detaljeret for at få et dækkende billede af, hvilke virksomheder og medarbejdere, der befinder sig inden for FKB 2282.
  • Det andet centrale element i undersøgelsen er interview med en række centrale aktører inden for feltet: virksomhedsejere i nogle af de store danske virksomheder på området, og ledere, der står med det daglige overordnede ansvar for en produktion. Vi har valgt at have primært fokus på de større virksomheder ud fra en antagelse om, at de nye teknologiske trends først slår igennem der. Interviewene er udgangspunktet for beskrivelsen af branchens nuværende og forventede fremtidige situation, samt udgangspunkt for de jobprofiler med tilhørende kvalifikationskrav, der er udarbejdet i undersøgelsen.
  • Den tredje del af undersøgelsen er at se på det eksisterende udbud af AMU-mål, der er tilknyttet FKB 2282 og sammenholde det med efterspørgslen på muligheder for kompetenceløft af medarbejderne i FKB 2282. Teknologisk Institut har samlet AMU-målene ind fra uddannelsesguiden.dk, som er Børne- og Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal. Hvis AMU-målene ikke var beskrevet på UddannelsesGuiden, er det relevante AMU-mål hentet fra udbyderen af kursets hjemmeside.

Referencegruppen for Medier og Kommunikation bruger resultaterne af rapporten til at arbejde med, hvordan branchen og medarbejdernes behov for nye kompetencer kan imødekommes gennem relevant og opdateret AMU-kursusudbud.

Læs rapporten her.

FKB 2282 dækker over et meget bredt område fra kommunikationsbureauer til trykkerivirksomheder, der producerer reklamer, tidsskifter og aviser, over emballage og labels til video- og tv-produktion og sociale medier.