ATEX-direktivet 2014/34/EU

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX-direktivet 2014/34/EU

ATEX-direktivet  2014/34/EU er gælder fra den 20. april 2016 (erstatter 94/9/EC) og er relevant for udstyr (materiel), der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære i form af gas og støv. 
Til direktivet er knyttet en række harmoniserede standarder med detaljerede sikkerhedsmæssige krav til udstyret.

Område:
Direktivet er gældende for udstyr (materiel), der skal anvendes i eksplosiv atmosfærer, samt materiel der har betydning for sikkerheden inde i et område med risiko for der kan opstå en eksplosiv atmoasfære. 
Materiel der anvendes i risikofrit område, men som selv rummer områder med eksplosionsrisici, er ikke direkte  omfattet, men ATEX direktivet vil være relevant for den del af maskinen som har eksplosionsrisici.
Undtagelser fra direktivet: Medicinske anordninger, personlige værnemidler, søgående skibe og udstyr ombord på disse, transportmidler, samt hvis faren skyldes fyrværkeri.

Hvilke krav stiller direktivet:
Direktivet stiller krav om, at udstyr (materiel) og styresystemer til brug i eksplosive atmosfærer er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt konstrueret og fremstillet med henblik på anvendelse i forskellige zoner
Det synliggøres ved at udstyret (materiellet) er CE- og ATEX mærket (Ex-mærket) og at der er underskrevet en overensstemmelseserklæring, der leveres sammen med materiellet og den tilhørende manual.

Hvem godkender:
Som hovedregel har fabrikanten selv ansvar for sine produkter, men direktivet opdeler materiellet og styresystemerne i forskellige "kategorier", der er relateret til sandsynligheden for at have en eksplosiv atmosfære i området, dvs. den zone materiellet skal anvendes i.
Der stilles for flere af disse kategorier krav om certificering af tredje part (ExNB), samt krav til overvågning af fabrikantens kvalitetssystem af tredje part (ExNB). Teknologisk Instituts afdeling Certificering & Inspektion, er en uvildig og uafhængig afdeling, udpeget som ExNB (bemyndiget organ) i Danmark, for certificering af udstyr (materiel) iht. ATEX-direktivet.