ATEX - Eksplosioner på listen over hyppige arbejdsulykker - ATEX APV-støvområder.

Steen Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX - Eksplosioner på listen over hyppige arbejdsulykker - ATEX APV-støvområder.

Der er større risiko for brand- eller eksplosionsulykker, når man er på arbejde, end der er for ulykker med elektrisk stød. Hvis man ønsker en større sikkerhed mod at f.eks. fint støv kan danne eksplosive atmosfære, kan man hente kvalificeret hjælp hos Certificering & Inspektion, der bl.a. kan foretage analyser af det fine støv.

Ifølge en offentliggjort liste fra Arbejdstilsynet er brande og eksplosioner typisk den 10. mest almindelige type ulykke på danske arbejdspladser. Til sammenligning er de mest almindelige ulykker fald, trafikulykker og uheld med værktøj.

eksplosionsfare i forbindelse med støvSå det er ikke helt forkert, når vi fokuserer så meget på skjulte brandfælder og eksplosionsrisici, udtaler ATEX-seniorkonsulent Steen Christensen fra Certificering & Inspektion. Han og hans kolleger har i flere år arbejdet med at sætte ATEX-direktivet på dagsordenen hos de danske virksomheder, og de mærker langsomt, men sikkert, en øget efterspørgsel på bl.a. ATEX-APV. 

Vi vil i fremtiden vil se en øget opmærksomhed omkring sikkerhed. I det moderne samfund bliver et godt og sikkert arbejdsmiljø en efterspurgt vare for nuværende og kommende medarbejdere, som virksomhederne jo bruger mange ressourcer på at fastholde og tiltrække, siger Steen Christensen.

Giv sikkerhedsarbejdet en vitaminindsprøjtning
Eksplosionssikring er i mange virksomheder en væsentlig del af sikkerheden.

Ulykker, produktionsstop og diskussioner med myndighederne kan foregribes ved at kontakte Teknologisk Institut, der også er bemyndiget organ indenfor ATEX certificering og eksplosionssikring, forklarer Steen Christensen. Ofte har virksomhederne selv en idé om de gældende sikkerhedsregler, men omfanget af regler og krav øges konstant, og det kan være vanskeligt at overskue det hele selv.

Hvis man bare har risiko for at der kan opstå en eksplosiv atmosfære i et område, er der blandt andet krav om udarbejdelse af en zoneklassificering, samt en ex-sagkyndigt person for  inspektion inden idriftsættelse. Certificering & Inspektion kan udføre disse opgver og har den nyeste viden på området.

Det er vigtigt, at viden om eksplosionsrisikoen bliver forankret i virksomheden. Så, når vi går i gang med f.eks. en ATEX-APV, bygger det altid på et tæt samarbejde mellem os og den enkelte virksomhed. Resultatet skal nemlig ikke bare være en mappe, der sættes ind i en reol på kontoret – arbejdet skal resultere i løsninger, der fungerer i dagligdagen og opfylder de konkrete behov hos den enkelte virksomhed, slutter Steen Christensen. 

Arbejdstilsynet har lavet en liste over de mest almindelige typer ulykker på arbejdspladsen:

 • Fald og snublen i samme niveau
 • Fald til lavere niveau
 • Manuel håndtering af ting og sager
 • Manuel håndtering af andre mennesker
 • Intern transport
 • Trafikulykker
 • Anvendelse af håndværktøj
 • Stationære maskiner og tekniske anlæg
 • Udskridning og nedfald af genstande
 • Brand og eksplosionsrisici
 • Voldsulykker
 • Kontakt med elektricitet
 • Mangel på ilt
 • Ekstreme kemiske eller biologiske risici
 • Ekstreme temperaturpåvirkninger

 

Få vished om støvet udgør en eksplosionsrisiko
Send en støvprøve til Certificering & Inspektion og få svar på, om indholdet er eksplosionsfarligt.
Sådan gør du:

Fyld 1-2 kilo støv fra virksomheden i en almindelig pose, incl. beskrivelses af materialet- sikkerhedsdatablad.

Støvet skal være så repræsentativt som muligt.

Hør mere hos Seniorkonsulent Steen Christensen på tlf.: +45 7220 2693.