ATEX - Undgå eksplosion

Steen Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX - Undgå eksplosion

Certificering & Inspektion beskæftiger sig med sikkerhed i relation til ATEX-, Maskin- og Trykdirektiverne. ATEX-Manager Steen Christensen og hans kollegaer i Certificering & Inspektion er eksperter, når det gælder bl.a. ATEX-direktivet. Deres kompetencer omfatter bl.a. ATEX-certificeringer, ATEX-rådgivning og ATEX-kurser.

Man kan være sikker på at få en personlig rådgivning og tæt opfølgning på problemstillinger og opgaver, og det er der mange kunder, der foretrækker, i stedet for at "forsvinde i mængden" hos en større ATEX-aktør, siger Steen Christensen, der har arbejdet med Ex-kravene og herunder ATEX-certificering i mere end 20 år. Teknologisk Institut har således et stort erfaringsgrundlag og en viden, som virksomhederne over hele landet kan trække på.

Løsninger på mange niveauer
Foto af rum med eksplosionsfareATEX-direktiverne dækker over to direktiver med hvert sit formål.

Det ene direktiv - 2014/34/EU - stiller kravene til det materiel, der anvendes i Ex-områderne, og er et CE-mærkningsdirektiv. Direktivet skal sikre ensartede sikkerhedsmæssige krav til materiel, der markedsføres inden for EU. Direktivet indeholder således de specifikke krav til materiel, der markedsføres til brug i områder med eksplosiv atmosfære, også kaldet Ex-områder. Teknologisk Institut er Notified Body ExNB (Certificeringsorgan) og kan derfor tilbyde at udstede ATEX-certifikater for forskellige typer ATEX-materiel.

Det betyder bl.a., at vi kan foretage typeafprøvning, udstede ATEX-certificeringer, samt opbevare tekniske dossier i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet. Vi er meget fokuserede på at assistere virksomhederne netop på det niveau, de har behov for det, siger Steen Christensen.

Gas eller støv
Det andet direktiv - 1999/92/EC – stiller kravene til de virksomheder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære i form af gas eller støv. Direktivet stiller f.eks. krav til, at der skal være en zoneklassifikationsplan, at man anvender materiel, der opfylder ATEX 2014/34/EU direktivet for nye installationer, og at virksomheden tilrettelægger arbejdet og instruerer medarbejderne i de forskellige risici, så der ikke sker ulykker.

ATEX-gruppens eksperter leverer de ydelser, der efterspørges, uanset om det drejer sig om specialtilpassede seminarer og kurser med fokus på Ex- kravene, og uanset om man er producent af materiel, eller at man har et område på virksomheden, hvor der kan opstå eksplosiv atmosfære, forklarer Steen Christensen.

Certificering & Inspektion tilbyder:

For 2014/34/EU

 • ATEX-certificering af materiel og udstyr (elektrisk og mekanisk)
 • ATEX-Unitcertificering af materiel eller udstyr
 • Opbevaring af teknisk dossier i mindst 10 år
 • Risikovurdering efter relevante standarder
 • Gennemførelse af relevante tests i standarderne
 • Information om kravene i standarderne – CE- og mærkningskrav
 • Fortolkning af kravene

For 1999/92/EC

 • Udarbejdelse af zoneklassifikationsplan
 • Udarbejdelse af relevante APV-dokumentation
 • Lovpligtig idriftsættelsesinspektion af nye installationer efter EN60079-14
 • Sparring i forbindelse med implementering af Ex-kravene i forbindelse med APV
 • Træning af medarbejderne i Ex-kravene
 • Analyse af støvprøver