Auto-ID Center: Logistiktest og RFID - Automatisering i logistik

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Testhal for transportsimulering efter internationale standarder

Auto-ID Center: Logistiktest og RFID - Automatisering i logistik

Hold RFID's langsigtede potentiale i fokus

Skønt fordelene ved anvendelse af RFID-teknologien for nogle aktører stadig ikke er lige indenfor rækkevidde, er det meget vigtigt at være fokuseret på de fremtidige mulige gevinster. Forskellige større kunders restriktive krav (’mandates’) over de sidste år har betydet at RFID-teknologien er kommet ind hos en række leverandører til især de store detailhandlere og militæret. Men især manglen på klare fordele ved indførelsen af RFID-teknologien har forårsaget en nedsættelse af implementeringshastigheden blandt nogle detailhandelsleverandører.

I en periode hvor implementeringshastigheden for RFID synes at køre med ‘snegle-fart’ vil det være nødvendigt, at ansvarlige chefer får tag om langtidsstrategien – den der handler om at sætte fokus på optimeringer af nuværende operationer, tilpasse eksisterende teknologiske infrastrukturer, samt skabe rum for udvikling og adoptering af RFID teknologien i nærmeste fremtid.

RFID-teknologien spurtede ind på scenen for nogle år tilbage med fuld fanfare og mange overskrifter, specielt efter at Wal-Mart – verdens største detailhandler – annoncerede en introduktion af teknologien i sit tidlige stadie. Når en sådan virksomhed implementerer en ny teknologi vil hele brancher og industrier typisk være på ’stikkerne’, men siden har RFID- teknologien og ikke mindst de mulige gevinster ved indførelsen været til diskussion – især blandt de virksomheder, der har mødt det som et krav fra deres kunder.

Se case og artikel fra Børsens SCM håndbog (i uddrag):  

Status på RFID - cases (maj 2016):

Forventede fordele ved anvendelsen af RFID :
Anvendelsen i forbindelse med f.eks. detailhandlen kan revolutionere gennemsigtigheden i forsyningskæden, reducere svind og øge muligheden for rette mængde til rette tid specielt i supermarkedet.

Yderligere i forbindelse med automatiseringer af processer i logistikken ligger følgende muligheder åben for optimeringer:

 • Bedre efterspørgselsplanlægning og forecasting
 • Hurtigere ’cash-to-cash’ cyklus – fra indkøb af råmaterialer til betaling af færdigvarer – for at reducere den bundne arbejdskapital
 • Øget produktivitet i produktion og samling af enheder
 • Større kvalitetskontrol, som medfører bedre produktkvalitet
 • Reduktion i svind, spild, tab og omforarbejdning
 • Hurtige og strømlinede forsendelsesprocesser
 • Bedre leverandørstyrede processer (VMI) i genforsyningen
 • Mere præcis produktionsplanlægning og forecasting
 • Større fleksibilitet ved større gennemsigtighed
 • Strømlinede modtagelses- og forsendelsesrutiner
 • Større kundetilfredshed ved præcise leveringer
 • Muligheder for sporbarhed (’track-and-trace’) i hele forsyningskæden
 • Strømlinet og præcis returlogistik
 • Sporing og sikring af produkter i markedet mod forfalskninger og snyd

Hos vor samarbejdspartner - RFID Research Center ved Sam Walton College of Business, University of Arkansas i USA  - ligger man inde med nogle meget interessante studier, som har dykket ned i de millioner af data, som er kommet ud af WalMarts pilotprojekter. Det er der kommet en række spændende konklusioner ud af og hvordan man, ved hjælp af RFID-teknologien bedre kan styre de situationer, hvor varer meldes udsolgt, fordi disse ikke er tilgængelige på hylderne i WalMarts store butikker.

Én konklusion herpå lyder f.eks.:

“Overall, we found that for products selling between 0.1 and 15 units per day, RFID reduced out of stocks by 30 percent. This point estimate provides a much more robust and realistic indication of RFID's ability to reduce out of stocks.”

Dette er blot et lille eksempel på hvilke muligheder, der ligger åben for yderligere optimeringer af logistikken og forsyningskæden ved hjælp af RFID-teknologien.

Det oprindelige RFID Research Center - University of Arkansas blev etableret på initiativ af Professor Bill Hardgrave, som ved flere lejligheder har besøgt Teknologisk Instituts Auto-ID center og jævnligt er i Europa i forbindelse med R&D-opgaver.

Auburn University har nu overtaget og etableret det nye RFID Lab og har her holdt man for nyligt et stort åbnings- og indvielsesarrangement, hvor Amazon.com samtidig annoncerede et fælles projekt om indførelsen af RFID-teknologien i Amazon’s forsyningskæde.

Se: https://rfid.auburn.edu/