Auto-ID Center: Logistiktest og RFID - EPCglobal - RFID Lab Netværk

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Testhal for transportsimulering efter internationale standarder

Auto-ID Center: Logistiktest og RFID - EPCglobal - RFID Lab Netværk

Samarbejdet mellem Teknologiske Instituts (TIs) RFID-testcenter og GS1 Denmark har nu resulteret i, at TIs RFID-testcenter er blevet medlem af GS1 in Europes EPC/RFID Lab Network. Dermed slutter TIs RFID-testcenter sig til kredsen af europæiske EPC Labs, som arbejder for en modning af EPC/RFID-teknologien, der vil sikre at europæiske virksomheder hurtigere og lettere vil kunne udnytte dens potentiale.

Interessen for mulighederne ved RFID-udnyttelse er stigende hos danske og andre europæiske virksomheder, men eftersom teknologien stadig er i en modningsproces, har virksomheder, der ønsker at udnytte RFID-teknologiens potentiale for forretningsoptimering, brug for kompetent vejledning når de går i gang med RFID-projekter. The European EPC Lab Network er et tæt samarbejde mellem ni europæiske RFID/EPC-testcentre, og dets hovedformål er at støtte indførelsen af RFID/EPC-teknologien i Europa. EPC (Electronic Product Code) er en teknologi der er baseret på GS1 EPCglobal-standarder, og muliggør objektidentifikation, datafangst og informationsdeling mellem samhandelspartnere gennem hele forsyningskæden via RFID.

EPCglobal RFID test

Dansk testcenter forstærker holdet, der understøtter RFID-udbredelse i Europa

Tilføjelsen af TIs RFID-testcenter giver EPC Lab Netværket ekstra kompetencer, og vil forbedre den service, som Netværket kan tilbyde sine kunder. For eksempel er TIs RFID-testcenter en global spidskompetence hvad angår simulering af transportscenarier i en EPC/RFID-sammenhæng, og kan simulere, teste og dokumentere performance i supply chains omfattende alle transportmidler og klimatiske forhold (fx i forbindelse med sikring af en kølekæde). Herudover tilfører TIs RFID testcenter europæiske virksomheder adgang til en række strategiske samarbejder med førende amerikanske universiteters RFID testcentre.

Idéen bag Netværket er at udnytte de styrker som hvert af de nationale RFID-testcentre har, fx deres erfaringer med forskellige branchers behov. Udover generel vidensdeling og udveksling af software og testredskaber, udvikler Netværket fælles undervisningsprogrammer, showcases og nye services, målrettet til det europæiske marked. “Det glæder os at TIs RFID-testcenter nu kan bidrage til EPC Lab Netværkets samlede servicetilbud. Samarbejdet giver europæiske virksomheder mulighed for at få adgang til en bredere vifte af kompetencer inden for RFID-anvendelse, når de henvender sig til et nationalt testcenter,” udtaler Stephane Pique, Director of EPC hos GS1 in Europe.

Hos TIs RFID-testcenter er man også forventningsfulde over for hvad optagelsen i Netværket kan bringe med sig: ”Vi er rigtig glade for at være blevet optaget i EPC Lab Netværket, som der ligger store udviklingsmuligheder i for os. Vi har haft et langvarigt samarbejde med GS1 Denmark, fordi fælles standarder er alfa og omega, når RFID-potentialet skal udnyttes i åbne systemer og over landegrænser. Og her er GS1 organisationen netop et globalt forum der kan facilitere udbredelsen af globale standarder,” fastslår leder af TIs RFID-testcenter, Jens-Christian Sørensen.

Hos GS1 Denmark er man glade for at have kunnet hjælpe TIs RFID-testcenter ind i GS1 samarbejdet. Administrerende direktør hos GS1 Denmark, Erland Nielsen udtaler: “Tillykke til TIs RFID-testcenter – optagelsen i EPC Lab Netværket er en blåstempling af deres solide arbejde. Vi mener at vores og TI’s RFID-testcenters kompetencer ligger i forlængelse af hinanden, og glæder os til at intensivere samarbejdet for at vise danske virksomheder – fx i dagligvarebranchens og den farmaceutiske globale vareforsyningskæde – de utallige muligheder for effektivisering og forbedret kundeservice, der venter på dem med anvendelsen af EPC/RFID.”

Hjælp til mere RFID i samarbejdet mellem detailhandlere og deres leverandører

EPC Lab Netværket vil i fremtiden fokusere på behov hos europæiske detailhandlere og deres leverandører. Man vil fx oprette et servicecenter for denne sektor, for at understøtte dens RFID-initiativer – så indførelsen af RFID-teknologien kan gå hurtigere og mere gnidningsfrit. Netværket vil fx kunne understøtte samarbejdet i forsyningskæden mellem en detailhandler og en række af dennes leverandører fra forskellige lande. Her vil leverandørerne kunne kontakte deres lokale EPC Netværks-lab for at få testet deres anvendelse af EPC/RFID i henhold til detailhandlerens specifikationer.

Testhal for transportsimulering efter internationale standarder
Det danske RFID-testcenter, oprettet i 2005, hører under TIs Emballage og Transport-afdeling, som i over 40 år har hjulpet danske fødevareproducenter og -detailhandlere i deres bestræbelser på kontinuerligt at forbedre moderne supermarkeders behov i relation til konsument- og transportemballage. Gennem årene har TIs logistikafdeling samarbejdet tæt med GS1 Denmark samt GS1 organisationen EPCglobal i forbindelse med udvikling og implementering af fx stregkoder, EANCOM EDI, GDS-masterdata-synkronisering, e-business og RFID i talrige kommercielle og udviklingsorienterede projekter.

De 9 European EPC Lab Network-medlemmer:

• RFID/EPCglobal Test- and Knowledge (DTI, Denmark).
• RFID/EPCglobal Test CENTER (Østrig).
• Laboratoire RFID EPCglobal (Frankrig).
• European EPC Competence Center (EECC) (Tyskland).
• EPC lab of Indicod (GS1 Italy) - ECR (Italien).
• National EPC/RFID Laboratory (Polen).
• EPC Competence Centre (Spanien).
• The EPC Global RFID test centre (UK).
• GS1 Norway EPC RFID lab (Norge).

Se endvidere : http://www.gs1.eu/?content=210

Kort om EPC/RFID
RFID-teknologien, der går ud på at identificere genstande ved hjælp af radiobølger, bliver mere og mere udbredt. Den gør det muligt at følge et produkt eller en vare gennem hvert enkelt led af forsyningskæden. Enheden udstyres med en chip eller tag med indkodede oplysninger, der opfanges af antenner eller læsere anbragt på de ønskede steder. For at RFID-systemer kan være effektivt i et netværk af autoriserede brugere, er der behov for entydige standarder. GS1 har udviklet den elektroniske produktkode, EPC - en unik, serialiseret produktidentifikation, der indkodes i taggen. Koden er baseret på de samme identifikationsnøgler, som vi kender fra stregkodesystemet.

Hvad er EPCGlobal?
EPCGlobal Inc. er en medlemsdrevet virksomhed ejet af GS1. Virksomhedens formål er at udvikle og fremme standarder, der kan gøre det nemmere at anvende RFID-teknologien for det verdensomspændende EPCGlobal netværk af leverandører af løsninger og udstyr og brugere i primært dagligvarehandlen. I Danmark har GS1 Denmark ansvaret for at udbrede RFID/EPC og medvirke til det globale udviklingssamarbejde. GS1 Denmark varetager administrationen af EPCglobal og kontakten til de danske medlemmer i EPCglobal-netværket.