Bæredygtighed + innovation = Øget konkurrencekraft

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

Bæredygtighed + innovation = Øget konkurrencekraft

Fremtidens mest konkurrencedygtige virksomheder vil have bæredygtighed og innovation integreret i deres forretningsmodel. For disse virksomheder er bæredygtighed og innovation centrale faktorer i den værdi, som de tilfører deres kunder og samfundet.

Af: Knud Erik Hilding-Hamann, oktober 2011

For at skabe nye bæredygtige løsninger til deres kunder og samfundet vil disse virksomheder kulegrave deres egen organisation og processer med henblik på optimering af energi, miljø og sociale forhold i alle led. Ligeledes vil disse virksomheder samarbejde med og stille krav til resten af deres værdikæder (underleverandører og partnere) for i fælleskab at finde nye løsninger på (arbejds-)miljø, energi og sundheds-sociale udfordringer.  

Allerede i dag er der stort sammenfald mellem de mest innovative og de mest bæredygtige virksomheder.  Hvad karakteriserer så disse virksomheder?  Det, der kendetegner den innovative og bæredygtighedsdrevne virksomhed er, at den:

  • Har en samfundsansvarlig og inspirerende ledelse, der formidler og forankrer bæredygtighedsværdier i virksomheden og blandt samarbejdspartnere.
  • Har en bæredygtig vision og mission (f.eks. Grundfos’ Vision).
  • Har en bæredygtig innovationskultur, hvor omdrejningspunktet for innovation er skabelsen af nye bæredygtige ydelser og processer.
  • Har engagerede medarbejdere og mellemledere, der selv tager initiativ til at tænke bæredygtighed ind i det, de foretager sig og gør opmærksom på barrierer.
  • Har bæredygtige produkter og serviceydelser – f.eks. baseret på dele (sharing), genanvendelse og vugge til grav principper.
  • Løbende udvikler og forbedrer dens innovationsprocesser til også at indkredse bæredygtighed.
  • Sætter ambitiøse målsætninger, arbejder med paradokser og modsigelser for at udfordre organisationen og eksisterende løsninger - f.eks. ved både at sætte et højt mål for omsætningsforøgelse og samtidig et højt mål for CO2-reduktion.
  • Aktivt kommunikerer budskabet om bæredygtighed, bidrager med gennemsigtighed og legitimitet.

Ovenstående karakteristika er inspireret af publikationen ”Sustainable Innovation strategies” af Marc Vilanova og Pax Dettoni, som udforsker to virksomhedscases: Danone og Interface. Den er ligeledes inspireret af Deloitte-papiret ”Sustainability Strategy 2.0: Next-generation driver of innovation”.

Teknologisk Partnerskab arbejder aktivt med at etablere projekter med henblik på at understøtte udviklingen af bæredygtighedsdrevet innovation i virksomheder og værdikæder. Så hvis du overvejer, hvordan din virksomhed kan introducere bæredygtighedsdrevne innovationsstrategier, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. Kontakt centerchef Knud Erik Hilding-Hamann på telefon: 72 20 14 21 eller e-mail: khi@dti.dk