Begrænsning af emissioner

Sten  Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 03.

Emissioner

Begrænsning af emissioner

Teknologisk Institut er eksperter i begrænsning af luftbårne emissioner. Vi kan hjælpe med først og fremmest at få kendskab til køretøjers og skibes reelle udledning af partikler, NOX, svovl, metan, ammoniak og andre skadelige stoffer. Vi tilbyder tests både på rullefelt, landevej og til søs. Desuden kan vi give svar på effekten af emissionsbegrænsende udstyr som partikelfiltre og SCR-katalysatorer.

Byens emissioner
Biler er generelt mere miljøvenlige end tidligere, men især de moderne dieselbiler samt busser og lastbiler forurener dog stadig med NOX og ultrafine partikler. Vi har viden om, hvordan NOX problemer forebygges og vi kan måle de ultrafine partikler efter bilindustriens standarder. Læs mere her

Søfartens emissioner
Søfarten oplever i disse år stigende krav om reduktion af emissioner. Det kan dreje sig om skærpede svovludledningskrav i SECA-zonerne eller om IMOs krav til NOX-begrænsning fra nye skibsmotorer. På længere sigt vil partikler, CO2 og metan komme i øget fokus. Vi tilbyder detaljeret måling af både gas- og partikelemissioner om bord på skibet, samt bistand ved montering af filterløsninger. Læs mere her

Partikelfiltre og SCR
Vi kan teste virkningen af filtre, scrubbere og katalysatorer med henblik på fejlfinding, dokumentation af effekt eller som led i et udviklingsarbejde. Arbejdet kan udføres i eget motorlaboratorium eller om bord på et farttøj. Læs mere her

Færge

Relevante cases: