Behov for viden om sikkerhed i arbejdet med nanopartikler

Tine  Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 46.

Behov for viden om sikkerhed i arbejdet med nanopartikler

Risikoaspekterne ved nanopartikler er for alvor rykket ud af forskernes laboratorier og ind på arbejdspladser i industrien, undervisningslokaler på skolerne og mange andre steder. Den udvikling medfører et stort behov for viden om sikkerhed i arbejdet med nanopartikler.

December 2010

Selvom ordet ”nano” efterhånden har været et populært udtryk i nogle år, ved vi faktisk meget lidt om, hvad nanopartikler og -materialer betyder for medarbejderes sundhed og arbejdsmiljøet dér, hvor man arbejder med det. Hvilke risici er der forbundet med nanomateriale for dem, som arbejder med det i industrien eller inden for forskningen?

Behov i industrienFaktaboks om nanoteknologi
For nyligt blev rapporten ”Nanopartikler i Arbejdsmiljøet – Viden og inspiration om håndtering af nanomaterialer” med tilhørende formidlingsmateriale præsenteret på en konference i Odense for sikkerhedsledere og arbejdsmiljøfaglige nøglepersoner. Omkring 100 repræsentanter fra en lang række virksomheder, interesseorganisationer og forskningsinstitutioner var mødt op for at blive klogere på risiciene og sikkerhedsspørgsmålene i arbejdet med nanomaterialer.

Lars Farving, arbejdsmiljøkonsulent ved B&O, var mødt op for at ruste virksomheden til deres forventninger om at benytte nanoteknologi i fremtiden:

”Vi arbejder ikke med nanomaterialer i produktionen i dag i B&O, men satser på at skulle det i fremtiden, og derfor er det vigtigt for os at være på forkant og forberedte på, hvilke risici vi skal være opmærksomme på, og hvilke forholdsregler vi derfor bør tage”, siger Lars Farving og fortsætter:

”Jeg er med til konferencen i dag for at opsamle viden, så vi er rustede til arbejdet med nanomaterialer. Det er vigtigt ikke at undervurdere risiciene, som vi tydeligt har hørt om fra oplægsholderne i dag. Derfor skal jeg nu også hjem og snakke med mine kolleger om, hvordan vi kan arbejde videre med det her for at sørge for, at sikkerheden er i top for vores medarbejdere”, siger han.

Konferencen viste klart, at der er stor efterspørgsel på retningslinjer, og at man fra såvel industriens som forskningsverdenens side ikke ønsker at vente med de usikkerheder, som manglen på retningslinjer giver.

Reelle risici
Det vigtigste budskab fra rapporten er, at der på danske virksomheder kan opstå situationer, hvor medarbejdere bliver eksponeret for et markant antal nanopartikler i luften, og at man bør gå til arbejdet med forsigtighed. "Vi forventer ikke nogen akut sundhedsfare, og der er som sagt stadig stor uvished om farerne på området, men over længere tid, ser det ud til, at der kan være risici for blandt andet hjerte- kar- og kræftsygdomme", siger projektleder, Henrik Vejen Kristensen fra Center for Arbejdsliv.

Heldigvis viser projektets resultater dog også, at man i mange situationer kan opstille effektive sikkerhedsforanstaltninger.

Faktaboks om nanoteknologi”Det kræver, at man har en særlig omtanke og viden om nanopartiklernes særlige egenskaber, og at man har styr på sine processer, instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger. Og her kan vi bruge mange erfaringer fra eksisterende arbejdsmiljøarbejde med for eksempel håndtering af svejserøg, flygtige opløsningsmidler og håndtering af støv i procesanlæg”, tilføjer Henrik Vejen Kristensen. 

Rapport er første skridt
Arbejdet med rapporten er ifølge Peter Herskind, som er medlem af projektets styregruppe for Industriens Arbejdsmiljøråd (I-BAR) og chefkonsulent i Dansk Industri, det første skridt på vejen til at opnå viden og god praksis om sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med nanomaterialer:

”Vi tog initiativ til at udvikle denne rapport for at finde ud af, hvad der er op og ned i sikkerhedssnakken om nanomaterialer. Ganske enkelt fordi der ikke fandtes nogen underbygget viden på feltet. Vi ville måle og indsamle viden for at opbygge et videnkatalog. Det er ikke offentligt godkendte forslag til sikkerhedsforanstaltninger, men de første skridt til vejledninger på området”, siger Peter Herskind.

”Som vi har set på konferencen i dag, vægter virksomheder som arbejder med nanomaterialer sikkerheden meget højt, hvilket kun gør det videre arbejde endnu mere vigtigt. Det er en forsigtighedstilgang vi går efter at etablere med det her, kan man sige. Og klart et princip som støttes fra alle kanter.”, slutter Peter Herskind.

I-BAR’s hjemmeside kan man finde selve rapporten samt rådgivningspjecen og læringsredskabet NanoSafer.

 

Rådgivningspjece
I materialet fra projektet kan man finde viden og inspiration om aspekter ved arbejdet med nanomaterialer. Udover selve rapporten blev der på konferencen i Odense præsenteret en rådgivningspjece med navnet ”Nanopartikler i arbejdsmiljøet”, som blandt andet beskriver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man kan gøre sig i forskellige arbejdssituationer med nanomaterialer.

Nanosafer
Der er desuden blevet udviklet et risikoevalueringsværktøj på internettet med navnet ”Nanosafer”, hvor man, ved at indtaste informationer om den specifikke arbejdssituation og de materialer der arbejdes med, kan evaluere eksisterende risici, simulere eventuelle fremtidige arbejdsprocesser og få yderligere inspiration til sikkerhedsforanstaltninger. Værktøjet er udarbejdet med rapporten som grundlag og viser således i praksis, hvordan tekniske sikkerhedsforanstaltninger vurderes at kunne forebygge risici i arbejdsmiljøet.