Big data rykker ind i planteavlen

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

OnFarm høst vinterhvede

Big data rykker ind i planteavlen

Teknologisk Institut har udviklet OnFarm forsøg, som med datahåndtering og udbytteberegning kan hjælpe planteavleren til at optimere udbyttet.

Teknologisk Institut har udviklet et OnFarm Forsøgs-koncept til simple markforsøg, som med sikker datahåndtering og udbytteberegninger, kombineret med et godt overblik, giver ny viden om en afprøvet dyrkningspraksis på den enkelte mark eller på flere marker.

- På den korte bane er OnFarm Forsøgs-konceptet en platform til at gennemføre simple afprøvninger og forsøg i landmandens marker, hvor rådgivere og virksomheder i samarbejde med landmænd kan få ny viden og innovationspotentialer, som kan løftes til nye projekter og til de kvalitetssikrede landsforsøg, som er til gavn for alle danske landmænd, siger centerchef Birgitte Feld Mikkelsen, Teknologisk Institut.

OnFarm Forsøg er simple forsøg med få behandlinger, som udføres for at få mere viden ud af den dyrkningsmetode som anvendes, fx i forhold til vækstreguleringens eller gødningstildelingens betydning for udbytte og kvalitet af den høstede afgrøde.

Al teknologi til gennemførelse af et OnFarm Forsøg er samlet på Teknologisk Instituts nye platform www.onfarmtrials.com. Systemet baserer sig på mange års erfaringer med gennemførelse af Landsforsøgene® for SEGES, DLBR og ikke mindst de danske landmænd. Data opsamles og lagres i Nordic Field Trial System®, samme anerkendte forsøgsstyringsprogram, som anvendes til Landsforsøgene®, som SEGES har velvilligt stillet platform til rådighed for udviklingen af konceptet.

Hvorfor dette koncept?
- Satellitdata, nye normer og sensorregulerede landbrugsmaskiner giver inspiration til nye forsøgsmetoder, hvor traditionelle småparcelforsøg ikke er en relevant eller egnet metode.  Derfor kan forsøg i større skala give en værdifuld information, især hvis datagrundlaget skabes på basis af sensorer, big data og avancerede dataanalyser. Det er ét af målene med OnFarm Forsøg, siger Birgitte Feld Mikkelsen.

Koncept OnFarm Forsøg indeholder simple vejledninger og standard forsøgsplaner, der kan tilrettes til individuelle behov, hvor behandlinger udføres med landmandens udstyr. Registreringer kan uploades direkte i marken, hvormed udbytteresultater beregnes og præsenteres på en webside, så du får en hurtig indikation af, hvordan behandlingerne påvirker udbyttet i den enkelte mark.

Teknologisk Institut tilbyder i 2017 projektfinansieret rådgivning af konceptet, som er under udvikling, for at inddrage brugere og få størst muligt input til funktionalitet og brugeroplevelse i forhold til udviklingen af fremtidens OnFarm Forsøg. Aktiviteten er finansieret af Uddannelse- og Forskningsministeriet.

Læs mere her

Fakta
Forsøgene kan gennemføres som offentlige, hvor data kan deles med andre eller holdes fortrolige, så kun den, der ejer forsøget, kan se data. Data der er fortrolige, vil aldrig blive brugt i sammenstillinger.

Der udføres statistisk beregning af resultatet -  hvis forudsætningerne er opfyldt. Der laves ikke statistisk validering.