Biofuel - Hvad kan programmet?

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Biofuel - Hvad kan programmet?

Brugerens resultat af programmet er:

  1. En principskitse af anlægsopbygningen. Med lidt tilpasning vil man kunne benytte de beregnede værdier på de tilsvarende eksempler i "Installationsvejledning for Biobrændselskedler".
  2. For brændefyrede kedler får man driftsdata ved forskellige fyringsintervaller, brændselsbehov, temperaturer mm. Beregningerne viser f.eks. hvornår man kan skifte fyringsinterval, hvor meget der skal fyldes i kedlens magasin, og hvor stor en akkumuleringstankkapacitet der er brug for ved forskellige udetemperaturer. En samlet tabeloversigt viser brændselsforbruget for hver af årets 12 måneder.
  3. Man får beregnet pumper, ventiler og rørdimensioner. Tryktabene i de enkelte rørstrækninger beregnes. Har man valgt uhensigtsmæssige dimensioner, får man det at vide, således at man er sikker på, at anlæggets komponenter er velafbalancerede, når man er færdig.
  4. Varmetabet fra de enkelte strækninger og komponenter kommer ud som resultat af den valgte isoleringstykkelse, så man kan beregne, hvilken tykkelse isolering, der bedst kan betale sig for kunden.
  5. Programmet beregner desuden den nødvendige størrelse ekspansionsbeholder.
  6. Endelig får man beregnet den nødvendige skorstenslysning.

Her ud over skal installatøren altid sørge for at bestemmelserne i Arbejdstilsynets regelsæt "AT42", "Brandteknisk vejledning nr. 32" og Bygningsreglementet bliver fulgt.