Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Bring forskningsresultater ud på arbejdspladserne

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Bring forskningsresultater ud på arbejdspladserne

Behovet for viden om nanopartiklers indvirkning i arbejdsmiljøet har fået regeringen til at komme med et udspil til et nanovidencenter under arbejdsmiljøforskningsfonden. Udspillet til øget forskning er vigtigt og godt, men der er fare for, at bindeleddet mellem forskning og behovet for viden i industriel sammenhæng bliver glemt. For vi ved allerede meget, og derfor skal nuværende og fremtidig viden i spil.

December 2010

Behovet for forskningsbaseret viden findes allerede i dag, og så længe virksomhederne mangler viden om nanopartiklernes indvirkning på arbejdsmiljøet, vil nogle virksomheder være tilbageholdende med at kaste sig ud i brugen af nanoteknologi – også selvom det kan udvikle virksomhedens produkter. Hvis virksomhederne holder sig tilbage, fordi de ikke ved nok om risiciene ved at arbejde med nanopartikler, risikerer vi at standse en vigtig og frugtbar udvikling.

Regeringen har for nyligt fremlagt et udspil til en arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. Der er rigtig mange gode tiltag i udspillet for eksempel et stort fokus på forskning i nano samt oprettelsen af et videncenter for arbejdsmiljøet i arbejdet med nanopartikler under arbejdsmiljøforskningsfonden.

Faktaboks om nanoteknologiDesværre er der en risiko for, at et så ensidigt fokus på forskning vil overskygge andre meget vigtige behov på området. For eksempel behovet for internationalt samarbejde samt formidlingen af forskningsresultater til de arbejdspladser, der bruger eller overvejer at bruge nanoteknologi. Og det er en skam, fordi nanoteknologiens udvikling rummer store danske erhvervs‐ og samfundspotentialer inden for en lang række områder som for eksempel miljø, optik, elektronik, byggeri, plast og overfladebehandling.

Danmark kan ikke lave al forskning selv
Der bliver forsket i nanopartikler over det meste af verden, og rigtig mange forskningsprojekter om risici omkring nanopartikler er under udgivelse de kommende år. Det er enormt vigtigt, at de projekter og resultater, man kommer frem til i andre lande, samles op og bliver formidlet, så de kan bringes i spil i arbejdsmiljøarbejdet, hvor det er relevant.

Det internationale samarbejde og videnhjemtagning er derfor vigtigt at have for øje i udmøntningen af et fremtidigt videncenter. Et stærkt dansk forskningsmiljø er under opbygning, men forskningsarbejde, det internationale samarbejde og arbejdet med at bringe viden i spil kræver en langvarig indsats. Derfor synes regeringens udkast med sikring af midler i 3 år at kræve opfølgning inden 2020. 

Vidensbehov eksisterer i dag
Her og nu er der et stort behov for viden om nanopartikler i arbejdsmiljøet blandt dem, der arbejder med det på danske arbejdspladser, på erhvervsskolerne og på andre uddannelsesinstitutioner. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at opprioritere ressourcer på forskning. Det er nødvendigt også at prioritere formidlingen af resultaterne samt have et samspil mellem erhvervslivet og forskningen. Forskningen bør målrettes de behov, der findes blandt dem, som allerede i dag arbejder med nanopartikler.

Center for Arbejdslivs seneste arbejde på området viser klart, at der er andre behov end ’viden om, hvordan det påvirker medarbejdernes helbred’, som det er formuleret i regeringens udkast. Der er også brug for viden om, hvornår og i hvilket omfang medarbejdere rent faktisk bliver eksponeret i arbejdsmiljøet. Og ikke mindst hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi kan anvende for at arbejde forsvarligt med nanopartikler. Afklaring af disse spørgsmål kræver tæt samspil mellem arbejdspladser og forskning – også i den videre udmøntning af forslaget fra regeringen.

Forskning skal bringes i spil – og gerne hurtigt
De erfaringer, vi i Center for Arbejdsliv har fået gennem flere projekter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og virksomheder i Danmark, peger på tre elementer, der er vigtige i fremtidens fokus på arbejdsmiljø i arbejdet med nanopartikler. Det er nødvendigt, at:

  • Sikre et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø i Danmark som grundlag for forskning, der særligt vedrører danske forhold og som grundlag for internationalt samarbejde.
  • Sikre hurtig hjemtagning og formidling af international forskning med relevans for danske arbejdspladser.
  • Sikre en bred formidling og forankring af forsknings- og udviklingsaktiviteter på danske arbejdspladser. Blandt andet ved at forskningsmiljøerne sikrer en aktiv inddragelse af for eksempel erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner, branchearbejdsmiljørådene og GTS-nettet.  

Et balanceret samspil mellem disse elementer kan skabe resultater i arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og samtidig bidrage til et stærkt forskningsmiljø i Danmark.

Læs tidligere artikler i Arbejdslivs nyhedsbrev:
Fremtid i viden om nano
Nanoteknologi på erhvervsuddannelserne?