Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Brug Teknologisk Instituts råd og vejledning, når I skal indkøbe og implementere velfærdsteknologi

Jørgen  Løkkegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 70.

Brug Teknologisk Instituts råd og vejledning, når I skal indkøbe og implementere velfærdsteknologi

Marts 2014

Når kommuner og institutioner skal indkøbe og implementere velfærdsteknologi, har de ofte svært ved at finde ud af, hvad de skal vælge, og hvordan teknologien skal tages i brug.

Hvilken type velfærdsteknologi, der skal vælges og hvorfor, kan være en svær beslutning, viser vores erfaring i Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut. De forskellige indfaldsvinkler til, hvem og hvad der skal imødekommes, kan eksempelvis være:

  • Borgere/brugere
  • Plejere/medarbejdere
  • Tid og ressourcer

Med udgangspunkt i borgere/brugere er det oftest ud fra hensynet til at man gerne vil give dem mulighed for at være mere selvhjulpne - altså være mere uafhængige af hjælp eller pleje fra andre.

Hvis det er plejere/medarbejdere man tænker på, er det oftest for at optimere på uhensigtsmæssige arbejdsgange eller processer - eller måske i forhold til det fysiske arbejdsmiljø at hindre nedslidning af medarbejderne.

Ud fra et tids- og ressourceperspektiv kan der for kommuner og institutioner være god fornuft og økonomi i, at borgere kan klare sig selv bedre og længere i eget hjem, samt at medarbejdernes tid kan bruges mere hensigtsmæssigt. Det giver bedre økonomi, hvis der kan spares unødvendige besøg i borgerens hjem.
Tit tænkes der i, at der er flere af de ovennævnte hensyn, man gerne vil opfylde på samme tid.

Pres for brug af velfærdsteknologi
I regeringen, KL og Danske Regioners fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020 ”Digital velfærd - en lettere hverdag” peges der på, at brug af loftslift, spiserobotter og vasketoiletter skal være med til at øge selvhjulpenheden for borgere og frigive medarbejderressourcer (tid og penge) i plejesektoren.
Man forventer, at der kan opnås en årlig besparelse på 500 millioner kr. ved at anvende de ovennævnte velfærdsteknologier. Der er altså fra flere forskellige sider et pres på at bruge velfærdsteknologi, at være mere effektive - og ikke mindst billigere!                  

Case: Vasketoilet på kommunalt botilbud
Center for Arbejdsliv har netop løst en opgave om valg og implementering af vasketoiletter på et kommunalt botilbud. Beboerne på botilbuddet er voksne borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Ønsket var at man skulle afprøve et vasketoilet hos en beboer, men valgte efterfølgende at give løsningen til to beboere.
Botilbuddet havde mulighed for at ansøge egen kommune om tilskud til afprøvning af velfærdsteknologi, og Center for Arbejdsliv blev tilkoblet som rådgiver på løsningen.
Et første møde blev brugt på en fælles afklaring af, hvordan bostedet ønskede løsningen - både i forhold til brugerne af løsningen, og budgettet til opgaven.

Når der skal bruges et vasketoilet (og også mange andre teknologier), er det vigtigt at tænke de borgere ind, der skal bruge dem. Der blev foretaget en screening af beboerne, det var eksempelvis vigtigt, at beboerne var trygge ved at anvende toilettet. Det var også vigtigt, at beboerne nemt kunne finde ud af at betjene toilettet - og at fjernbetjening eller kontakt ikke bare forsvinder!

På baggrund af behovsafklaring blev det identificeret, hvilke beboere der kunne have gavn af løsningen, og der blev ud fra det opsat kravspecifikation til leverandører. Teknologisk Institut tog efterfølgende kontakt til en række leverandører, der afgav tilbud i henhold til kravspecifikationen.

På baggrund af leverandørafdækningen fik bostedet en kortfattet rapport med beskrivelse af de forskellige løsninger og vores anbefaling til valg af løsning.

Billede af et skema med liste af kravspecifikationer

 

Se i stærkt forkortet form nedenfor

Opgaveafdækning
Der blev identificeret i alt 10 potentielle leverandører af vasketoiletter, som alle blev kontaktet for at afgive tilbud på vasketoiletløsning på baggrund af kravspecifikation.

I alt otte leverandører gav et eller flere tilbud på løsninger. Tilbuddene viste, at løsningerne havde potentiale til i større eller mindre udstrækning at kunne imødekomme kravspecifikationerne. Ud af de i alt 10 leverandører, som blev kontaktet, var der en enkelt leverandør, som ikke svarede, og en anden, som ikke afgav et fyldestgørende tilbud.

Potentielle vasketoiletløsninger
Efter gennemgang af de indkomne tilbud, og under hensynstagen til kravspecifikationer omkring hastighed ved vaske- og tørretid samt pris, vurderedes det, at følgende vasketoiletter kunne være mulige løsninger for en eller flere beboere på botilbuddet:

  • Løsning 1
  • Løsning 2

Yderligere to løsninger vurderedes også umiddelbart at være potentielle, omend tilbuddene indeholdte sparsomme oplysninger om, i hvor høj grad de levede op til kravspecifikationerne og/eller høj pris:

  • Løsning 3
  • Løsning 4

Anbefalede løsninger
På baggrund af indledende behovsafdækning, den oplyste budgetramme og identifikation af kravspecifikationer vurderede vi, at der kunne skitseres flere mulige løsninger. I alle indhentede tilbud var der friholdt en mindre sum til uforudsete monteringsudgifter. Vi anbefalede, at der blev indkøbt to toiletter - enten Løsning 1 eller Løsning 2.

Valg af velfærdsteknologi
Teknologisk Institut kan hjælpe jer med at afklare behov for givne velfærdsfærdsløsninger. Vi kan i samarbejde opstille kravspecifikationer til leverandører af teknologi og løsninger. Vi vil foretage en screening af marked og af leverandører. Efterfølgende kan vi give anbefalinger til, hvilke løsninger der vil passe bedst til jeres organisation og indhente tilbud.

Vi vil på baggrund af indhentede tilbud rådgive om bedste løsninger og være behjælpelig med kontakt til leverandør.

Hos Center for Arbejdsliv tænker vi altid på, hvem der berøres af ny teknologi: Borger og/eller medarbejder. Vi giver derfor også vores rådgivning ud fra, at den skal gavne borger/medarbejder. Vi hjælper også gerne med den videre implementering, eksempelvis træning af medarbejdere og/eller borgere i brug af velfærdsteknologi.

 (Bostedet er beskrevet anonymt af hensyn til beboerne, men der kan på forespørgsel formidles kontakt til dem).