Brugerdreven innovation i fokus – brug af fotosafari

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Brugerdreven innovation i fokus – brug af fotosafari

I projektet Innovativ brugerdreven forretningsudvikling, der blev afsluttet i 2010, demonstrerede Teknologisk Institut en række metoder til små og mellemstore virksomheder, der vil inddrage deres brugere i udvikling af deres produkter og services.

I projektet afprøvede ni virksomheder en række metoder til brugerdreven innovation. Målet var at finde frem til, hvordan små og mellemstore virksomheder kan bruge allerede kendte metoder til forholdsvis hurtigt at komme i gang med at inddrage deres brugere.

Målet for virksomhederne i projektet var at finde frem til nye produkter eller services, som brugerne har behov for – og som virksomheden samtidig kan tjene penge på. Brugerdrevne innovationsprodukter kan for eksempel være personificerede sko, dele-bybil, toaster der kan brænde monogram m.fl. Teknologisk Institut, Center  lavede i den anledning et idekatalog til virksomhederne om metoder, de kan anvende. Artiklen her præsenterer en metode fra kataloget.


Fotosafari - dokumentation af en brugssituation
En mand i lilla trøje tager et billede med et kamera

Etnografiske metoder i forbindelse med innovationsarbejde er brugt til at udvikle en række forskellige ”hurtige” værktøjer, der kan benyttes til at indsamle data om brugernes erkendte og især ikke-erkendte behov. Det kan f.eks. være fotodagbøger og skrevne dagbøger, forskellige former for observationer on-site, samt studier af brugen af produkter i brugernes hjem eller på offentlige steder. I dette projekt har metoden fotosafari været anvendt.

Den grundlæggende ide ved en fotosafari er, at virksomheder, og i denne sammenhæng brugerrepræsentanter, indgår i et samarbejde som henholdsvis værts- og besøgsvirksomheder, for i fællesskab at få sat fokus på problemstillinger, som alle er interesserede i for at udvikle produktet. Det kan f.eks. være fotodokumentation af børns brug af legeredskaber, eller det kan være folks spisevaner på offentlige steder (hvor viden kan bruges til at udvikle nye fødevareprodukter, eller måder varen er pakket ind mv.).

En fotosafari består af flere faser, kort fortalt; forberedelse, hvor temaet for fotosafarien lægges fast, gennemførelse af fotosafari, hvor der tages billeder på stedet, og en efterbearbejdningsfase, hvor ideer fra dokumentationsarbejde fremlægges og debatteres, og der lægges planer for det opfølgende arbejde.

Projektet Innovativ brugerdreven forretningsudvikling blev gennemført med deltagelse af ni virksomheder, konsulentvirksomheden GEU samt Copenhagen Business School og blev støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven Innovation.