Center For Innovation - Formål og baggrund

Carsten  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Billede af to hænder, der peger på et bord med datablade.

Center For Innovation - Formål og baggrund

Nyt center for innovation skal gøre danske virksomheder mere innovative

Industriens Fond støtter med 20 millioner kroner etableringen af et nyt Center for Innovation. Centeret skal via kortlægning af innovationens tilstand og udvikling af konkrete innovationstiltag få flere danske virksomheder til at innovere og dermed gøre dem mere konkurrencedygtige. Som en del af projektet skal Teknologisk Institut blandt andet etablere kontakt til mindst 750 virksomheder, som løbende skal præsenteres for og give feedback til centerets aktuelle aktiviteter.

Innovation er en afgørende drivkraft for øget dansk konkurrenceevne og produktivitet. Industriens Fond har derfor valgt at støtte etableringen af Center for Innovation med placering på Copenhagen Business School (CBS) og involvering af Syddansk Universitet (SDU) og Teknologisk Institut.

Vækst gennem innovation
Centerets formål er helt overordnet at skabe vækst gennem innovation i danske virksomheder. Det skal i sidste ende være med til at sikre det samfund og den velstand, vi har i Danmark i dag. 

”Center for Innovation skal først og fremmest kortlægge Danmarks tilstand på innovationsområdet. Både som nation i et globalt perspektiv, men også i den enkelte virksomhed, hvor nye banebrydende forretningsmodeller og teknologiske spring påvirker hver dag. Med centerets værktøjer bliver danske virksomheder i stand til at måle deres innovationsindsats og lave benchmark med lignende virksomheder. Vi håber, at værktøjer og ny viden kan skabe mere selvindsigt og måske endda øget erkendelse – ja, for nogle måske endda være et decideret wake-up call,” fortæller adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond og fortsætter:

”Centerets andet element, bliver at understøtte danske virksomheders arbejde med at innovere. Innovationsbegrebet er bredt, så det drejer sig om områder som nye forretningsmodeller, produktinnovation, procesinnovation, organisatoriske tiltag eller innovation inden for markedsføring og kunderelationer. Værktøjer som stilles til rådighed af centeret skal gøre det muligt for den enkelte virksomhed at vælge fokus og dernæst konkret beslutte, hvad der skal gøres.”

Et stærkt samarbejde på tværs af forskning, praksis og tætte erhvervsrelationer
Samarbejdet mellem Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut skal sikre synergi inden for forskning i og udvikling af et praksisnært værktøj til innovation og samtidig medvirke til, at resultaterne bliver omsat til praksis i danske virksomheder. Teknologisk Institut skal især bidrage med at opbygge netværk mellem centeret og erhvervslivet og dermed sikre, at centerets aktiviteter afspejler de reelle behov og vilkår hos de virksomheder, som skal benytte den nyskabte viden og værktøjer.

”Vi glæder os utrolig meget til at blive en del af det nye Center for Innovation og til samarbejdet med CBS og SDU. Netop vores kompetencer inden for nært samarbejde og opbygning af netværk med erhvervslivet komplementerer de mere forskningstunge kompetencer, som centeret bygger på. Vores opgave bliver at sikre relevans og kvalitet af centerets aktiviteter. Det sker gennem etablering af et virksomhedsnetværk på mindst 750 virksomheder, som løbende skal præsenteres for og give feedback til centerets aktuelle aktiviteter,” fortæller Centerchef Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut.

Fire indsatsområder skal sikre mere og bedre innovation
Centeret skal motivere danske virksomheder til at øge innovationsindsatsen og styrke virksomhedernes innovative kompetencer gennem konkrete, brugervenlige værktøjer, ny viden og netværk. For at løfte denne opgave – både i bredden og i dybden – er der planlagt aktiviteter inden for fire hovedområder.

Dels udarbejdes et værktøj, som giver virksomheder mulighed for at evaluere faktiske og potentielle innovationstiltag; dels gennemføres kvantitative studier af innovation og virksomhedsperformance; dels udføres interaktive studier som skaber ny viden om innovationsdrivere, innovationsbarrierer og hvorledes disse afhænger af virksomhedernes erfaring med innovation; dels opbygges der et netværk med erhvervslivet, så centeret hele tiden kan være i dialog med virksomheder om udvikling af værktøj, sikring af relevans og brugervenlighed og slutteligt kunne udrulle værktøjer på det etablerede netværk.

Industriens Fond har bevilliget 20 mio. kroner til etableringen af Center for Innovation, samt gennemførelsen af de fire søjler i projektet, der løber fra 2017-2021. Læs mere på Industriens Fonds hjemmeside.

For flere oplysninger kontakt Centerchef ved Teknologisk Institut, Knud Erik Hilding-Hamann, 7220 1421 eller formidlingsansvarlig i Industriens Fond, Ole Østrup, 23 80 06 60.