CIAMM - Center for Industrialiseret Anvendelse af Matematiske Modeller

CIAMM - Center for Industrialiseret Anvendelse af Matematiske Modeller

CIAMM er etableret under Centerkontrakt-/Innovationskonsortieordningen ved Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Resumé

Dansk industri er præget af relativt høje produktionsomkostninger. Evnen til at optimere udnyttelsen af de til rådige produktionsresurser er derfor af stor betydning for konkurrenceevnen og for fastholdelse og udvikling af produktionsvirksomheder i Danmark.

Informationsteknologien har i vid udstrækning medvirket til bedre design- og planlægningsmetoder, samt automationsteknologi. Ligeledes er der via øget IT anvendelse skabt mulighed for at integrere produktions– og lagerstyring med de finansielle og administrative funktioner. Samtidig med en tidlig planlægning og overordnet tilrettelæggelse af produktionsprocesserne, mistes dog oftest muligheden for en effektiv optimering af de faktiske og uforudsigelige forhold på værkstedsgulvet.

Imidlertid vil en ny anvendelse af avancerede matematiske modeller give et input til beslutningsstøtte værktøjer, som kan give operatører og lagerfolk et stærkt forbedret overblik samt mulighed for løbende at planlægge om, under hensyntagen til en række kriterier, som normalt ikke kan medtages. Resurseudnyttelsen vil herved klart blive mere effektiv og nærme sig en optimal løsning.

Odense Stålskibsværft har gjort de første delforsøg på området og har nu sammen med Bang & Olufsen, Aage Østergaard, Teknologisk Institut, DTU og Ålborg Universitet etableret Center for Industrialiseret Anvendelse af Matematiske Modeller (CIAMM). Centrets mål er at udvikle og afprøve metoder og værktøjer, som kan anvendes i konkrete opgaver, der sigter mod at forbedre evnen til at udnytte produktionsresurserne.

De udviklede planlægnings- og styringsværktøjer vil ud over traditionelle produktionsmiljøer også kunne anvendes til f.eks. kørselsplanlægning for distributionsvirksomheder og den offentlige trafik, samt bemandingsplaner for store virksomheder og institutioner.

Interesserede virksomheder vil kunne deltage i en interessegruppe med mulighed for at følge Centrets arbejde og få støtte til at identificere mulige indsatsområder og potentialer.