City Logistik - Grøn Transport - Citylogistik - et evigt aktuelt tema i disse år

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

City Logistik - Grøn Transport - Citylogistik - et evigt aktuelt tema i disse år

Trafiktætheden i byerne bliver større og giver en række problemer for borgere, erhvervsdrivende og ikke mindst medtrafikanter.

Det er nærliggende at finde løsningerne gennem indførelsen af forskellige typer restriktioner, men ofte går det ud over tilgængeligheden og mobiliteten for brugere af byerne og byens borgere.

En europæisk standard - EN 14892 - "Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city centers" forsøger at tage højde for at indførelsen af evt. regler sker på en sådan måde at disse kan foregå ud fra ensartede principper og ikke forskellig fra by til by.

Lastbiler i bytrafik kan skabe propper

Baggrunden for denne anbefaling er naturligvis, at borgere og myndigheder i mange europæiske lande er optaget af de problemer, der opstår ved tung trafik i midtbyerne - herunder ikke mindst den afledte forurening. En anden er også at køretøjer optager meget plads i gadebilledet. Adskillige myndigheder har allerede indført restriktioner for adgang til midtbyerne eller planlægger at gøre dette inden for den nærmeste fremtid.

Sådanne restriktioner kan typisk have fire slags interessenter:

 • Handel og industri;
 • Transport og logistikvirksomheder;
 • Privatpersoner;
 • Lokale myndigheder.

Da mange virksomheder opererer og lever under sådanne systemer med restriktioner, er det vigtigt, at alle interessenter er i stand til at forstå og agere under disse lokale rammer. Succesen for et åbent europæisk marked er afhængigt af, at restriktioner holdes på et minimum og at rammer for sådanne ordninger opbygges ud fra en fælles terminologi og ensartede performance kriterier. Således at der ikke opstår tilfældigheder, og at man som operatør ikke bliver udelukket med baggrund i disse på tværs af landegrænser.De gennemgående anbefalinger omfatter følgende områder:

 • Vægt og dimensioner af køretøjer
 • Tidsvinduer 
 • Teknisk konstruktion af køretøjer
  • Motor
  • Ophæng/affjedring
 • Køretøjers performance
  • Kapacitets begrænsninger/beregninger
  • Støj
 • Betalingssystemer
  • Afgiftssystemer
  • Parkingstariffer
 • Fordele for specielle køretøjer
  • Speciel brug af infrastrukturløsninger f.eks. busbaner i trafikken
  • Specielle lastningsområder.

Emballage og Transport har arbejdet med disse problemstillinger igennem længere tid og i flere projekter, og har således haft en central rolle i det arbejde, der ligger i denne CEN-standard.

Udover denne CEN-standard, som er udkommet, er der en række praktiske guidelines og rådgivningsløsninger som også er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer gjort fra praktisk anvendelse. Disse skal som udgangspunkt hjælpe virksomhederne til at finde løsninger på de krav, som på forskellig vis stilles fra kunder og myndigheder.